Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Sfinților Strămoși la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica Sfinților Strămoși la Catedrala Episcopală din Oradea

Numeroși credincioși dreptmăritori din urbea de pe malurile Crișului Repede au umplut Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, veniți să ia parte la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, Duminică, 11 decembrie 2016, cu o zi înainte de prăznuirea Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni, unul dintre ocrotitorii paraclisului de iarnă de la demisolul catedralei, alături de Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Ierarh Nectarie.

În cadrul slujbei din Duminica a douăzeci și opta după Rusalii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 14, versetele de la 16 la 24, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a rostit un bogat și plin de semnificații cuvânt de învățătură în care a subliniat responsabilitatea răspunsului pe care îl dăm, ca şi creştini, chemării mântuitoare a lui Dumnezeu, tâlcuind învățăturile sfinte ce reies din Pilda celor poftiți la cină, spusă de Mântuitorul Iisus Hristos:

„În Biserica noastră sfântă, de la începuturi creștinii au iubit foarte mult adevărurile de credință, pentru că acestea sunt cele care ne mântuiesc, iar adevărul cel mare al credinței noastre este că Tatăl L-a trimis în lume ca să ne mântuiască pe Fiul Său, Cel Unul-Născut, Născut din Tatăl din veci, fără de maică, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prin Care și pentru Care au fost făcute toate, și cele nevăzute și cele văzute, și îngerii și lumea văzută, și cerurile și pământul, universul întreg, așa cum am ascultat în frumoasa pericopă din Apostolul zilei, un fragment din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel.”

„Fiul Tatălui, prin Care totul s-a creat și pentru Care toate au fost create, este trimis de Tatăl în lume, pentru noi cei mulți și păcătoși, urmașii lui Adam și ai Evei, ca să Se nască, să Se facă Om, în toate asemenea nouă, afară de păcat, născându-Se dintr-o fiică aleasă a poporului ales, din Fecioara Maria, care s-a învrednicit a fi, astfel, Născătoare de Dumnezeu, pentru că, la plinirea vremii, L-a născut, dăruindu-I fire omenească, pe Cel Unul-Născut, Fiul Tatălui, născut în lume din mamă, mai presus de fire, fără de tată, pentru că Dreptul Iosif este doar tatăl adoptiv al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care este Dumnezeu adevărat și Om adevărat.”

„Acesta este Cel mult așteptat, Cel pe Care Îl vom serba la Nașterea Sa după trup peste două săptămâni. Acesta este Mesia, Mântuitorul, Hristosul lui Dumnezeu, Învățătorul și Profetul, Învățătorul învățătorilor și Profetul profeților, Domnul domnilor, Domnul nostru Iisus Hristos. El este Singurul Mântuitor, căci nimeni altul în afară de El nu poate să îi mântuiască pe oameni. Noul Testament împlinește, de fapt, Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, astfel că adevărații cinstitori ai Sfintei Scripturi sunt creștinii, noul popor ales al lui Dumnezeu. Noi, creștinii, suntem adevăratul Israel, căci Israelul cel vechi se desăvârșește prin venirea în lume a lui Mesia.

Biserica este Noul Israel, adevăratul Israel, «verus Israel», al cărei Cap și Mire este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, răstignit pe Cruce, înviat a treia zi, înălțat la patruzeci de zile la ceruri, șezând de-a dreapta Tatălui, întru slavă, de unde iarăși va veni, întru slavă, cu sfinții Săi îngeri, ca să judece viii și morții și să inaugureze Împărăția cerurilor, care nu va avea sfârșit, despre care ne vorbește însuși Domnul Iisus Hristos în Pilda celor poftiți la cină.”

„Dumnezeu este Stăpânul casei. Casa este Împărăția cerurilor. Cina la care sunt chemați cei mulți este Cina Împărăției cerurilor, Euharistia cerească, Liturghia cerească, în care Hristos Se împărătășește mai cu adevărat celor care cred în El și Îl mărturisesc. Cei poftiți dintâi la cină sunt cei din poporul ales, vechiul Israel, din care mulți și-au găsit altă ocupație, ogoare, vite, familii, reducând totul la lumea aceasta, la bunătățile și plăcerile ei, refuzând invitația la Cină, refuzându-L pe Mirele poporului cu care Dumnezeu s-a logodit, pe Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos, iar cine Îi întoarce spatele refuză invitația lui Dumnezeu de a petrece în veșnicie împreună cu Dumnezeu, pentru că aceasta este Cina din Împărăție: petrecerea în veșnicie în Împărăția cerurilor a Bisericii cu Mirele ei, Biserica însemnând poporul lui Dumnezeu, adevăratul și noul Israel.”

„Apoi, cei trimiși la propovăduire, care au propovăduit Evanghelia la toată făptura, la toate neamurile, au chemat pe săracii pământului și pe cei marginalizați, pe orbi, pe șchiopi, pe neputincioși, dar tot a mai rămas loc, și sunt poftiți cei de la marginea drumurilor și a istoriei, cei uitați, nesocotiți și disprețuiți de toți, adică toate neamurile pământului, care sunt invitate la Cina lui Hristos în Împărăția cerurilor. Dar să nu se lase nimeni înșelat, pentru că nu poate cineva să intre în Împărăție fără Hristos! Tot cel care intră acolo, intră prin Hristos, prin Fiul lui Dumnezeu, Care S-a înomenit, Care a înviat din morți cu firea noastră omenească, deschizându-ne drum spre Tatăl, în Împărăția ce va să vină și pe care o serbăm cu anticipație la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Ierarhul Oradiei a adresat îndemn părintesc dreptmăritorilor creștini ca, în această perioadă de post ce a mai rămas până la praznicul Nașterii Domnului, să nu fie indiferenți față de invitația la Cina Domnului, ci să vină la biserică, să se spovedească, să primească iertare și dezlegare și să se împărtășească cu Preacuratele lui Hristos Taine. Totodată, creștinii sunt chemați în aceste zile ca să înmulțească ajutorarea celor bolnavi, săraci și aflați în diferite neputințe și lipsuri, pentru ca rugăciunea și postul să fie împletite și împlinite prin milostenie față de semeni.