Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Episcopul Oradiei a sfințit clopotele bisericii din cimitirul eparhial din Oșorhei

Episcopul Oradiei a sfințit clopotele bisericii din cimitirul eparhial din Oșorhei

În cea dintâi zi a lunii lui Brumar, 1 Noiembrie 2018, zi în care sunt pomeniți Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Asia, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a binecuvântat și a sfințit noile clopote ce se vor așeza în turlele noii biserici cu hramul Acoperământul Maicii Domnului ce se înalță în cimitirul din Parohia Oșorhei, care este și cimitirul eparhial al Episcopiei Ordiei.

Slujba de sfințire a celor două clopote a fost oficiată de Chiriarhul Oradiei la biserica parohială din Oșorhei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Episcopul Oradiei a subliniat importanța duhovnicească și simbolismul clopotelor de la sfintele lăcașuri pentru creștinii dreptmăritori:

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin lucrarea harului Preasfântului Duh am săvârșit slujba de sfințire a clopotelor pentru noua biserică ce se ridică aici la Oșorhei în cimitirul parohiei, care este, totodată, și cimitirul eparhial al Episcopiei Oradiei, atât pentru slujitori ai sfintelor altare, cât și pentru credincioși care nu vor găsi loc de îngropare în altă parte.”

„Scopul chemării la slujbă al acestor clopote este aducerea aminte de faptul că viața de pe pământ se sfârșește, dar este și o redeșteptare, o rememorare a învierii, o aducere aminte a faptului că toți vom învia în Ziua cea de apoi. Însă până la înviere, glasul clopotelor ne aduce aminte de obștescul sfârșit. Aducerea aminte de moarte și gândul la moarte este unul dintre importantele exerciții ascetice ale Bisericii noastre, așa cum ne spune și dreptcredinciosul Voievod Neagoe Basarab al Țării Românești în Învățăturile către fiul său Teodosie: «De va cugeta omul adesea la moarte, nu va greși mult pe pământ».”

„Sunetul clopotelor, în general, și în special sunetul clopotelor bisericilor din cimitire, ne aduce aminte să Îl preamărim pe Dumnezeu, deci este o chemare la rugăciune, dar are și o trimitere eshatologică, trimițându-ne cu gândul la propriul sfârșit, la sfârșitul lumii și începutul noii lumi, la judecata personală, la Judecata de apoi, dar mai cu seamă la inaugurarea Împărăției cerurilor. Sunetul clopotelor este, așadar, un sunet sfânt și sfințitor pentru că sfințește mințile noastre și ne îndeamnă la sfințenie.”

„Într-o lume ca cea în care noi trăim, foarte secularizată și pe cale de desacralizare, în care se dau foarte multe atacuri asupra sufletelor oamenilor, pentru ca ei să nu se mai gândească la mântuire, la viața cea veșnică, ci să trăiască aici pe pământ, cu intensitate, în stilul în care filozofiile păgâne îi învățau odinioară pe oameni, într-o astfel de lume glasul clopotelor este, într-adevăr, unul profetic, în sensul cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos, al Evangheliei, al învățăturii de credință al Bisericii, profetic pentru lumea care a ajuns să nu mai creadă sau să creadă din ce în ce mai puțin, să se îndepărteze de credință.”

Preasfinția Sa a felicitat pe Părintele Nicolae Robotin și pe dreptmăritorii creștini din Oșorhei pentru frumoasa lucrare ctitoricească și duhovnicească, îndemnând la continuarea și finalizarea sfântului lăcaș. Parohul locului a mulțumit Întâistătătorului Eparhiei Oradiei pentru vizita pastorală și sfințirea clopotelor noului sfânt lăcaș, dar și tuturor celor care au contribuit la zidirea bisericii din noul cimitir parohial și eparhial.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, capela de cimitir cu hramul Acoperământul Maicii Domnului  din Oșorhei a început a se ridica în anul 2014, prin grija Părintelui paroh Nicolae Robotin. În prezent lucrările se apropie de finalizarea turlelor în care vor fi montate cele două clopote ale sfântului lăcaș, confecționate la Turnătoria Blotor din Maramureș, acordate în cvartă perfectă (Fa-Do).