Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Episcopul Oradiei a sfințit lucrările de înnoire ale bisericii parohiale din satul Curtuișeni

Episcopul Oradiei a sfințit lucrările de înnoire ale bisericii parohiale din satul Curtuișeni

În Duminica a nouăsprezecea după Pogorârea Duhului Sfânt, 4 octombrie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a vizitat parohia Curtuișeni, Protopopiatul Marghita, săvârșind slujba de binecuvântare și sfințire a lucrărilor de înnoire a lăcașului de cult ocrotit de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu prin hramul închinat Adormirii Maicii Domnului. Slujbei de sfințire i-a succedat Sfânta Liturghie, oficiată de către Ierarhul locului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Primirea Arhipăstorului Oradiei de către credincioșii comunității parohiale și oficialitățile locale din Curtuișeni a fost una călduroasă și plină de bucurie. Această stare sufletească s-a datorat faptului că parohia Curtuișeni, aflată la granița de nord a eparhiei, în proximitatea județului Satu-Mare și a frontierei cu Ungaria, nu a mai primit o vizită arhierească de mai bine de douăzeci și cinci de ani.

După citirea fragmentului evanghelic de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei, prin cuvântul profund de învățătură, a subliniat în mod deosebit importanța urmării preceptelor hristice, al căror pisc duhovnicesc este constituit de îndemnul iubirii vrăjmașilor, subiectul central al pericopei Predicii de pe Munte – Iubirea vrăjmașilor din duminica aceasta:

„Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o este un fragment din Predica de pe munte, celebra predică de pe munte pe care a rostit-o Domnul Iisus Hristos înaintea ucenicilor și a mulțimilor, în care aflăm ce înseamnă să fii creștin. Predica de pe munte aduce ceea ce nicio religie a lumii nu poate aduce, iubirea care merge până la măsura iubirii celor care ne fac rău, care ne vatămă, care ne prigonesc, care ne defăimează, care ne urăsc și față de ura cărora noi nu putem răspunde, dacă suntem cu adevărat creștini, decât prin iubire. Nicio religie a lumii nu a împins iubirea atât de departe, pentru că nicio religie, în afară de Creștinism, nu este completă și nu este desăvârșită, având ceva esențial care îi lipsește, și anume tocmai măsura iubirii totale pe care o găsim doar în Creștinism.

A fi creștin, deci, nu doar la nivel declarativ, înseamnă a împlini ceea ce Domnul Iisus Hristos învață, iar învățătura Sa este cuprinsă, ca într-o sinteză recapitulativă, în Predica de pe munte. Toată Sfânta Scriptură este concentrată în Predica de pe munte, unde Hristos ne vorbește, nouă, tuturor oamenilor, spunându-ne pe față ce să facem ca să fim creștini. Creștinismul nu este, așadar, doar o religie absolută, ci este cea care îl leagă cu adevărat pe om de Dumnezeu, pentru că, dacă Dumnezeu este bun, desăvârșit și milostiv, îi cere și omului să fie la fel. Și pentru ca omul să se asemene cu Dumnezeu, el fiind zidit după chipul și asemănarea Dumnezeului Celui Veșnic, omul trebuie să se comporte ca și Dumnezeu, Cel Care face să răsară soarele și peste cei buni, și peste cei răi, Care trimite ploaie și peste cei drepți, și peste cei nedrepți”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a hirotesit pe Părintele paroh Iosif Albert Szabo întru iconom.

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei, a rostit un cuvânt de bun venit și de mulțumire Ierahului. În cadrul aceleași cuvântări, a prezentat un scurt istoric al parohiei Curtuișeni în care a reliefat tactul pastoral al preotului paroh dimpreună cu hărnicia și dragostea credincioșilor păstoriți de acesta pentru Biserica lui Dumnezeu.

Parohul locului a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul oferit și toate darurile revărsate cu îmbelșugare peste comunitatea dreptmăritoare din localitate, mulţumind Ierarhului pentru binecuvântarea şi distincția oferită, pentru osteneala și pentru atenta sa purtare de grijă. Mulțumiri alese au fost aduse oficialităţilor pentru sprijinul acordat, credincioşilor pentru ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă, dar și tuturor binefăcătorilor.

La sfârșitul programului liturgic, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt ocazional în care a evidențiat importanța iubirii creștine și a convivialității articulate pe textul agapic rostit în cadrul Sfintei Liturghii, cu atât mai mult într-o comunitate multietnică și pluriconfesională precum este cea din satul Curtuișeni, apreciind deopotrivă armonia conviețuirii pașnice, în duh creștin, pe care a găsit-o în cadrul acestei parohii.

Primarul localității Curtuișeni, István Nagy, a primit, la inițiativa preotului paroh, din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, o diplomă de apreciere pentru sprijinul acordat comunității creștin-ortodoxe din această localitate.

 *

Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitatea Curtuișeni, Protopopiatul Marghita, a fost ridicată între anii 1832-1844. În anul 2011 biserica a fost pictată în tehnica tempera. Între anii 2016-2019, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Iosif-Albert Szabo și prin dărnicia și jertfelnicia bunilor credincioși s-a restaurat iconostasul, s-a reparat și zugrăvit exteriorul bisericii, s-au înlocuit ferestrele și ușile sfântului lăcaș și s-a construit un lumânărar.

Andi Bacter