Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Episcopul Oradiei a sfințit pictura bisericii enoriei Cheț

Episcopul Oradiei a sfințit pictura bisericii enoriei Cheț

În Duminica a patra din Sfântul și Marele Post, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, 18 martie 2018, comunitatea dreptmăritoare din Cheț, Protopopiatul Marghita, a avut bucuria să primească vizita pastorală a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Ierarhul a oficiat slujba de sfințire a picturii realizate la biserica parohială cu hramul Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși și a autorităților locale.

În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfinții Evangheliști Marcu și Matei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a conturat personalitatea Sfântului Ioan Scărarul şi a prezentat opera sa de căpătâi, „Scara Raiului”, evidenţiind frumuseţea sfaturilor și învăţăturilor duhovniceşti ce se desprind din aceasta:

„Ne aflăm în Duminica a patra din Postul Păresimilor, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul sau Sinaitul, după înjumătățirea Sfântului și Marelui Post, urcușul nostru duhovnicesc apropiindu-se de Pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos și de Sfânta și Luminata Sa Înviere. Acest urcuș duhovnicesc ne duce cu gândul la scara Patriarhului biblic Iacov, care unea cerul și pământul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau pe ea.

Din această scară biblică, imaginea urcușului spiritual, s-a inspirat Sfântul Cuvios Părinte Ioan Sinaitul atunci când a scris frumoasa sa lucrare de zidire duhovnicească numită „Leastvița” sau „Scara Paradisului”, „Scara Raiului”, o carte care ne înalță sufletește și care cuprinde treizeci și trei de capitole, după numărul celor treizeci și trei de ani trăiți pe pământ de Domnul nostru Iisus Hristos, o carte foarte răspândită în poporul nostru și pe care strămoșii noștri o aveau, nu doar la biserică, ci și în casele lor, dovadă fiind mulțimea edițiilor, manuscrise la început, iar apoi tipărite, ale acestei cărți.”

Ierarhul a vorbit și despre învățăturile duhovnicești ce se desprind din minunea vindecării fiului lunatic, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos: „Cea dintâi pericopă evanghelică ce s-a citit astăzi, de la Sfântul Evanghelist Marcu, ni-L descoperă pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, venit să vindece toată boala și neputința în popor. Nici ucenicii Domnului și nici altcineva nu au putut să-l vindece pe copilul bolnav, posedat de duhuri necurate, ci Singur Domnul Hristos, descoperindu-Și, astfel, puterea Sa dumnezeiască de alungare a demonilor, pentru că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.”

„Din dialogul pe care Domnul Iisus Hristos îl poartă cu tatăl fiului lunatic înțelegem cât de importantă este credința pentru mântuirea noastră: «Dacă poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede». Și pentru că tatăl copilului bolnav, în suferința sa își dădea seama că nu are destulă credință, strigând, I-a cerut Domnului: «Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!», adică neputința sa omenească în a crede să o plinească, să o desăvârșească Dumnezeu cu puterea Sa. Iar puterea lui Dumnezeu covârșește orice neputință omenească.”

„Tot Mântuitorul Iisus Hristos ne descoperă, prin cuvintele: «Acest neam de diavoli cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune și cu post», cât de importante sunt pentru viața noastră postul și rugăciunea, două arme duhovnicești prin care noi putem să biruim în lupta cu ispitele, în stare de trezvie fiind. Postul și rugăciunea sunt cele două aripi care înalță sufletul spre Dumnezeu și care îl ajută în urcarea pe scara Raiului, a urcușului duhovnicesc spre Împărăția cerurilor. ”

La momentele liturgice îndătinate, Chiriarhul Oradiei a hirotonit pe diaconul Ionuț Mirel Pirtea în treapta preoției pe seama schitului Schimbarea la Față a Domnului din Vârtop, dependent de Mănăstirea Izbuc, iar pe absolventul de Teologie Ortodoxă Andrei Nicolae Criste întru diacon pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Ponoară, Protopopiatul Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei, a adresat, în numele credincioşilor Parohiei Cheț, un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei și a vorbit despre binefacerile și încercările prin care au trecut dreptmăritorii creștini din această enorie. De asemenea, părintele protopop a ținut să evidențieze vrednicia părintelui paroh și a acestei comunități de creștini ortodocși, care s-au jertfit și au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea bisericii noi din Cheț.

Parohul Marius-Dorel Pop, în cuvântul său, a mulţumit Bunului Dumnezeu  pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste comunitatea creştinilor dreptmăritori din Cheț. Apoi, i-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru purtarea de grijă arătată, pentru osteneală şi prezenţă, dar și bunilor credincioși pentru tot ajutorul.

În final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh și pe toți credincioșii parohiei pentru jertfa depusă în vederea ridicării și înfrumusețării lăcașului de cult, arătând că Preamilostivul Dumnezeu va răsplăti fiecăruia pentru dragostea arătată Sfintei Biserici. Cu acest prilej, Ierarhul a oferit diplome de apreciere Consiliului și Comitetului Parohial din Cheț și binefăcătorilor enoriei.