Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Episcopul Oradiei a slujit în biserica Sfântul Apostol Andrei din Beiuș

Episcopul Oradiei a slujit în biserica Sfântul Apostol Andrei din Beiuș

În Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 3 iunie 2018, Preasfințitul Părinte Sofronie s-a aflat în vizită pastorală în orașul de pe malurile Crișului Negru, în vechea cetate românească a Beiușului, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în biserica ce are hramul principal Sfântul Apostol Andrei, dar și Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena din parohia Beiuș III, Protopopiatul Beiuș, în prezența unor oficialități centrale și locale și a unui mare număr de credincioși.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfințitul Părinte Sofronie a subliniat importanţa prăznuirii Tuturor Sfinţilor, din toate timpurile şi din toate locurile:

„Astăzi, în Duminica Tuturor Sfinților, îi serbăm nu doar pe sfinții pe care îi cunoaștem cu numele și care sunt trecuți în calendare și sinaxare, dar și pe cei pe care nu îi cunoaștem, pentru că încă nu ni s-au descoperit, dar pe care îi știe Dumnezeu. Sfinții sunt rodul lucrării mântuitoare a harului Duhului Sfânt în lume. Ei s-au făcut pe sine cu totul transparenți lucrării harului dumnezeiesc, s-au umplut de Duhul Sfânt, astfel încât în viața lor s-a manifestat cu putere lucrarea lui Dumnezeu, fiind proslăviți de El, săvârșind minuni încă din timpul vieții, dar îndeosebi după mutarea la cele veșnice. Mulți dintre ei au fost descoperiți în chip minunat, arătându-se și descoperindu-li-se viața cea bineplăcută lui Dumnezeu.”

„Așadar, Duminica Tuturor Sfinților este o zi de mare pace și bucurie, ziua în care prăznuim comuniunea de dragoste a Tuturor Sfinților cu Dumnezeu, comuniunea de dragoste a lui Dumnezeu, Cel în Preasfânta Treime închinat, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, în Împărăția cerurilor. Noi toți dorim ca să ne sălășluim, după mutarea din lumea aceasta, împreună cu sfinții și cu drepții și să intrăm în comuniunea sfinților, să ne sfințim. De aceea, în Sfânta Biserică necontenit se săvârșesc lucrări sfințitoare pentru viața noastră. Pe de o parte îi avem pe sfinți, prietenii lui Dumnezeu, rugându-se pentru noi neîncetat, rugăciunile lor înălțându-se înaintea Tronului slavei Preasfintei Treimi, iar pe de altă parte avem în Biserică lucrarea necontenită a harului Duhului Sfânt care ne sfințește pe noi, începând din clipa nașterii din nou din apă și din Duh, prin Taina Sfântului Botez, și apoi pe parcursul întregii noastre vieți pământești.”

În cadrul slujbei, Ierarhul a hirotonit în treapta diaconiei pe tânărul teolog Iulius Mihai Dragoș, ca diacon misionar în cadrul Protopopiatului Oradea, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfântul Apostol Andrei din Oradea.

Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, Părintele Marian Popa, a adresat cuvântul de bun venit Ierarhului, iar parohul locului, Părintele Protopop onorar Ioan Nat Balint a mulţumit Chiriarhului Oradiei pentru prezenţa și slujirea înălțătoare în biserica parohială din Beiuș III, accentuând permanenta purtare de grijă a Preasfinţiei Sale faţă de această enorie.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioșii beiușeni pentru frumoasa lucrare pastorală și de promovare a credinței strămoșești, precum și de păstrare a datinilor și obiceiurilor străbune, mulți dintre copii și tineri prezenți fiind înveșmântați în vechi straie populare bihorene.

Biserica cu hramurile Acoperământul Maicii Domnului, Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena din orașul bihorean Beiuș s-a ridicat prin grija Părintelui Ioan Nat Balint, protopop onorar al Beiuşului, Seghiştei şi Şteiului, cu sprijinul bunilor credincioși din parohia Beiuș III. Piatra de temelie a fost așezată în anul 2006, iar la Sfintele Paşti din 2009 a fost săvârşită prima Sfântă Liturghie. Biserica a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei la praznicul Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, 21 mai 2016, prilej cu care Ierarhul a așezat și pe Sfinții Împărați cei întocmai cu Apostolii ca ocrotitori ai sfântului lăcaș.