Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Episcopul Oradiei a târnosit biserica nouă din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor

Episcopul Oradiei a târnosit biserica nouă din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor

Cadre militare ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor și numeroși credincioși din Oradea au avut marea bucurie ca, de prăznuirea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, vineri, 8 noiembrie 2019, să participe la târnosirea bisericii ocrotite de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil  și de Sfântul Ioan Botezătorul, ridicată în perioada 2010-2019 în incinta Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor, și la Sfânta Liturghie arhierească, sfinte slujbe săvârșite de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi.

Au fost prezenți actuali și foști comandanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor, oficialități  și numeroși credincioși, răspunsurile liturgice fiind date de un grup de teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat lucrarea duhovnicească, spre mântuirea oamenilor, a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil și a tuturor cereștilor puteri, subliniind evlavia de care se bucură cei doi Sfinți Arhangheli, în special, în rândul credincioșilor:

„În mod cu totul aparte, între mulțimea fără de număr a îngerilor cei buni și sfinți ai lui Dumnezeu se evidențiază, pentru istoria mântuirii, Sfinții Arhangheli, adică mai mari peste îngeri, Mihail și Gavriil, care apar menționați cu numele în Sfânta Scriptură. Sfântul Arhanghel Mihail este povățuitor al poporului ales, îndrumător al oamenilor și, totodată, păzitor al porților și locurilor de trecere, păzitor și al despărțirii omului de viața de pe pământ și al trecerii dincolo, în veșnicie. Iar Sfântul Arhanghel Gavriil este arhanghelul Bunei Vestiri, cel care a vestit-o pe Sfânta Fecioară Maria că va naște Fiu, mai presus de fire, fără de ispită bărbătească, prin lucrarea lui Dumnezeu, cu puterea și cu lucrarea harului Duhului Sfânt, pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea, în Biserică cei doi Sfinți Arhangheli au mare cinste, având mai multe sărbători închinate în cursul anului bisericesc, fiind ocrotitori ai multor biserici și mănăstiri, în toate laturile creștinătății, din cele mai vechi timpuri.”

„Evlavia mare a poporului dreptcredincios de pe aceste meleaguri față de Sfântul Arhanghel Mihail și cultul foarte dezvoltat pe care l-a avut, îndeosebi datorită legăturilor cu mănăstirea stavropighie patriarhală din Perii Maramureșului, prin mănăstirea de la Voivozi, cel mai vechi așezământ monahal bihorean, explică mulțimea sfintelor biserici și mănăstiri care au primit ca hram pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. De altfel, chiar și vechea Catedrală Episcopală din Velența Oradiei, cea mai veche biserică ortodoxă din Oradea, îi are ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, iar Sfântul Arhanghel Mihail este cel care apare reprezentat pe stema Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, astfel că Episcopia noastră este strâns legată de cultul Sfântului Arhanghel Mihail, arătând evlavia pe care poporul binecredincios de la marginea dinspre apus a neamului românesc a arătat-o dintotdeauna Sfântului Arhanghel Mihail, în special, Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfinților Îngeri, în general.”

În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a hirotesit pe părintele capelan Iuliu Mircea Mititean întru iconom-stavrofor, pentru frumoasa lucrare de zidire și înfrumusețare a noii biserici.

Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a adresat un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei, iar Părintele capelan Iuliu Mircea Mititean, în cuvântul său, a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste cadrele militare și conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor. Părintele și-a arătat recunoștința față de Preasfinţitul Părinte Sofronie pentru pentru distincția acordată, dar și pentru toată purtarea de grijă manifestată de la începutul lucrării ctitoricești în urmă cu nouă ani, când Ierarhul a sfințit și a așezat piatra fundamentală a noului sfânt lăcaș.

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele capelan, dimpreună cu întregul corp de jandarmi bihoreni, pentru frumoasa biserică ridicată spre slava lui Dumnezeu și spre cinstirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. De asemenea, Preasfinția Sa a adresat urări de ani mulți și binecuvântați tuturor credincioșilor și credincioaselor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil sau diminutive ale acestora.

Părintele capelan a oferit, din partea Ierarhului Oradiei, diplome de vrednicie tuturor celor care s-au implicat și au ajutat la ridicarea și înfrumusețarea noului sfânt lăcaș.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce.