Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Episcopul Oradiei a vizitat parohia Aleșd I

Episcopul Oradiei a vizitat parohia Aleșd I

Credincioşii parohiei Aleșd I, Protopopiatul Oradea, au avut marea bucurie ca, de prăznuirea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, joi, 8 noiembrie 2018, să primească vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a sfințit o nouă troiță ridicată în vecinătatea bisericii și a binecuvântat casa parohială recent renovată.

Au fost prezente oficialități locale și centrale și numeroși credincioși, răspunsurile liturgice fiind date de un grup de teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat lucrarea duhovnicească, spre mântuirea oamenilor, a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil și a tuturor cereștilor puteri, subliniind evlavia de care se bucură cei doi Sfinți Arhangheli, în special, în rândul credincioșilor din întreaga lume:

„În mod cu totul aparte, între mulțimea fără de număr a îngerilor cei buni și sfinți ai lui Dumnezeu se evidențiază, pentru istoria mântuirii, Sfinții Arhangheli, adică mai mari peste îngeri, Mihail și Gavriil, care apar menționați cu numele în Sfânta Scriptură. Sfântul Arhanghel Mihail ca povățuitor al poporului ales, ca povățuitor și îndrumător al oamenilor și, totodată, păzitor al porților și locurilor de trecere, păzitor și al despărțirii omului de viața de pe pământ și al trecerii dincolo, în veșnicie. Iar Sfântul Arhanghel Gavriil ca arhanghelul Bunei Vestiri, cel care a vestit-o pe Sfânta Fecioară Maria că v-a naște Fiu, mai presus de fire, fără de ispită bărbătească, prin lucrarea lui Dumnezeu, cu puterea și cu lucrarea harului Duhului Sfânt, pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea, în Biserică cei doi Sfinți Arhangheli au mare cinste, având mai multe sărbători închinate în cursul anului bisericesc, fiind ocrotitori ai multor biserici și mănăstiri, în  toate laturile creștinătății, din cele mai vechi timpuri.”

„Sfinții îngeri au un rol important în mântuirea noastră, a oamenilor. Ei sunt duhuri slujitoare, pururea slujind lui Dumnezeu în ceruri Liturghia îngerească. De aceea, noi pe pământ când slujim Sfânta Liturghie cântăm în Imnul Heruvic: «Noi, care pe hruvimi cu taină închipuim..», adică arătăm prin aceasta comuniunea noastră sfântă la Sfânta Liturghie cu cei din ceruri, cu îngerii care neîncetat liturghisesc înaintea lui Dumnezeu.”

„Evlavia mare a poporului dreptcredincios de pe aceste meleaguri față de Sfântul Arhanghel Mihail și cultul foarte dezvoltat pe care l-a avut, îndeosebi datorită legăturilor cu mănăstirea cea mare din Perii Maramureșului, explică mulțimea sfintelor biserici și mănăstiri care au primit ca hram fie pe Sfântul Arhanghel Mihail, fie pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. De altfel, chiar și vechea Catedrală Episcopală din Velența Oradiei îi are ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, iar Sfântul Arhanghel Mihail este cel care apare pe stema Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, stemă ce a fost aprobată în anul 1930, prin Decret Regal, de Regele Carol al II-lea, astfel că Episcopia noastră este strâns legată de cultul Sfântului Arhanghel Mihail, arătând evlavia pe care poporul binecredincios din aceste părți ale creștinătății, de la marginea dinspre apus a neamului românesc, a arătat-o dintotdeauna Sfântului Arhanghel Mihail, în special, Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sfinților îngeri, în general.”

În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a hirotesit pe părintele paroh Călin Dănuț Ioniță întru iconom-stavrofor, pentru frumoasa lucrare pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească desfăşurată până în prezent în mijlocul celei dintâi comunități parohiale din orașul bihorean Aleșd, încredințată spre păstorire în luna ianuarie a acestui an, după o pilduitoare misiune pastorală împlinită în parohia Groși.

Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a adresat un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei şi a făcut o succintă prezentare a parohiei Aleșd I. De asemenea, a fost subliniată frumoasa activitate pe care părintele paroh o desfășoară în mijlocul credincioșilor, de la instalarea în parohie, prin grija specială arătată față de lăcașul de cult și casa parohială.

Părintele paroh Călin Dănuț Ioniță, în cuvântul său, a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste această comunitate. Părintele și-a arătat recunoștința față de Preasfinţitul Părinte Sofronie pentru pentru distincția acordată în cadrul Sfintei Liturghii, dar și pentru toată purtarea de grijă manifestată față de bunii creștini ai parohiei Aleșd I.

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele paroh, dimpreună cu întreaga comunitate dreptmăritoare, pentru frumoasele lucrări efectuate la biserica și casa parohială. De asemenea, Preasfinția Sa a adresat urări de ani mulți și binecuvântați tuturor credincioșilor și credincioaselor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil sau diminutive ale acestora.

La final, Ierarhul a sfințit o troiță ridicată recent în vecinătatea sfântului lăcaș și a sfințit și binecuvântat casa parohială, după lucrări ample de restaurare și renovare.