Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Episcopul Oradiei la hramul bisericii parohiale din Subpiatră

Episcopul Oradiei la hramul bisericii parohiale din Subpiatră

La praznicul Preasfintei Treimi, a doua zi de Rusalii, 5 iunie 2017, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia bihoreană Subpiatră, Protopopiatul Oradea, binecuvântând lucrările de restaurare și înfrumusețare realizate la biserica parohială cu hramul Sfânta Treime, la împlinirea a 30 de ani de la târnosirea bisericii, în prezența oficialităților locale și județene și a numeroși credincioși din localitate, mulți copii și tineri fiind îmbrăcați în costume populare tradiționale din Bihor. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

Chiriarhul Oradiei a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu untdelemn sfințit a exteriorului și a interiorului sfântului lăcaș și a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfințitul Părinte Sofronie a vorbit despre comuniunea de iubire eternă din cadrul Preasfintei Treimi, Care a zidit lumea și pe noi oamenii:

„În acest univers imens, dar totuși finit, creația Preasfintei Treimi, într-o mică planetă, fragilă, pământul nostru, a rânduit Dumnezeu să trăiască oamenii. Și așa de mult ne-a iubit Dumnezeu-Creatorul, Atotțiitorul, încât, văzând că înaintașii noștri au greșit și au căzut în păcat, aducând moartea în neamul omenesc, Tatăl nu a vrut să ne lase în moarte, ci L-a trimis în lume pe Fiul Său Cel Veșnic, Dumnezeu-Fiul prin Care toate s-au creat, Cuvântul lui Dumnezeu, să Se facă Om, să-Și ia firea omenească, să-Și asume umila noastră condiție umană de trăitori într-un univers uriaș, de făpturi așa de mărunte, dar atât de dragi lui Dumnezeu, ca pe noi oamenii să ne scoată din moarte, să ne întoarcă la viață, viața cea veșnică, în comuniunea de dragoste a Preasfintei Treimi.”

„Acolo ne cheamă și acolo ne așteaptă. Ne așteaptă, din iubire. Ne dorește, din iubire. Vrea să rămână împreună cu noi în veșnicie pentru că ne iubește. Oricât ne-am îndepărta noi de Dumnezeu, oricât am cădea noi din dragostea lui Dumnezeu, El nu uită să Își îndrepte spre noi dragostea Sa, pentru că Tatăl Îl trimite pe Fiul să ia asupra Sa, să poarte pe umerii Săi povara lui Adam, firea omenească cea rătăcită, cea deșirată prin păcat. A venit în lume Mântuitorul Iisus Hristos ca să caute oaia cea rătăcită, oaia cea pierdută, El, Păstorul și Mielul a venit să o caute, să o găsească, să o poarte pe umerii Săi și să o aducă înapoi la Tatăl. A venit să ne scoată din întunericul iadului și să ne aducă la lumină, în Împărăția cerurilor, care nu are sfârșit, o Împărăție veșnică pe care Tatăl o dăruiește Fiului, pentru ca, în Duhul Sfânt, și noi, frații Săi mai mici în umanitate, să devenim împreună moștenitori cu Hristos, înfiați de Dumnezeu prin lucrarea harului Duhului Sfânt, spre a rămâne în veșnicie în comuniunea de dragoste a Preasfintei Treimi.”

În cadrul Sfintei Liturghii, pentru bogata activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească realizată din anul 1999 și până în prezent în parohia Subpiatră, Chiriarhul Oradiei a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Paroh Lucian Crișan întru iconom-stavrofor.

Părintele Dorel Octavian Rus, protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a rostit, în numele credincioșilor enoriei, îndătinatul cuvânt de bun venit Ierarhului, făcând o scurtă prezentare istorică a vieții bisericești din această străveche vatră de viețuire românească de pe valea Crișului Repede.

Părintele paroh Lucian Crișan a mulțumit Preasfintei Treimi pentru binecuvântările pe care le-a revărsat în cei 18 ani de când a primit a început lucrarea pastorală la Subpiatră. De asemenea, parohul a ținut să mulțumească și să își exprime recunoștința față de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit lucrările pastoral-misionare din această enorie, oferind Ierarhului din partea credincioșilor parohiei o icoană pictată cu Preasfânta Treime. Nu în ultimul rând, au fost aduse mulțumiri credincioșilor și binefăcătorilor care și-au adus obolul la tot ceea ce s-a realizat până acum în acest răstimp binecuvântat.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioșii din parohia Subpiatră pentru frumoasele lucrări de restaurare a bisericii și de zidire a unei noi case parohiale, înmânând credincioșilor care au ajutat și s-au jertfit pentru înnoirea sfântului lăcaș diplome de apreciere.

La final, toți dreptmăritorii creștini prezenți au primit iconițe cu Sfânta Treime și o imagine a bisericii restaurate, spre aducere aminte a acestei zile binecuvântate.