Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Episcopul Roman Ciorogariu comemorat în Protopopiatul Oradea

Episcopul Roman Ciorogariu comemorat în Protopopiatul Oradea

Vrednicul de pomenire Episcop Roman Ciorogariu, ctitorul reînviatei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, a fost comemorat luni, 15 octombrie 2018 în cadrul Conferinţei preoţești semestriale de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Oradea.

Prezidată de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, conferința a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum, oficiată de un sobor de preoți în biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Oradea-Velența. Au urmat, în același sfânt lăcaș, lucrările conferinței.

Preacucernicul Părinte Profesor Alin Sonea, cadru didactic la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, a prezentat referatul cu titlul „Roman Ciorogariu, făuritor al Marii Uniri în ținutul Crișanei și la poarta de vest a Transilvaniei”, reliefând contribuţia Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei (1920-1936) la făurirea unității de credință și de neam a românilor din această parte de țară.

Părintele Aurel Simion Goga, Protopopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, a arătat, în cuvântul rostit, că este deosebit de important ca în acest an, „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam” şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, să arătăm recunoștință față de toți cei care s-au luptat și s-au jertfit pentru unitatea Bisericii strămoșești și a neamului românesc. Părintele protopop a adresat mulțumiri Chiriarhului Oradiei pentru dragostea și purtarea de grijă pe care o arată necontenit față de preoțimea din Protopopiatul Oradea.

Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru întreaga preoţime prezentă, preoţi parohi și coslujitori, preoţi misionari şi de caritate din cadrul Protopopiatului Oradea, felicitând pe Părintele Profesor Alin Sonea pentru referatul prezentat și exprimându-şi bucuria întâlnirii cu întreg clerul Protopopiatului Oradea în acest an special, la aniversarea Centenarului Marii Uniri din 1918, în care sunt comemorați, la nivelul Patriarhiei Române, făuritorilor Marii Uniri din 1918, între care, la loc de cinste, se află și Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei:

„Cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, de după reactivare, în anul 1920, rămâne un arhipăstor model, iar împreună cu episcopii care i-au urmat în scaun, Nicolae Popovici, Valerian Zaharia, Vasile Coman și Ioan Mihălțan, cu toții sunt adevărate repere duhovnicești, figuri luminoase, care, cu multă jertfelnicie, s-au străduit să întărească, să cultive, să crească și să sporească zestrea Bisericii Ortodoxe din ținutul strămoșesc al Bihorului, dar și din părțile care vremelnic s-au aflat sub povățuirea duhovnicească a Ierarhilor ortodocși de la Oradea.”

„Eparhia noastră, care a strălucit în vremuri dificile, în timpul ocupației turcești și a stăpânirii habsburgice, când populația ortodoxă a avut mult de suferit, a rezistat și a asigurat dăinuirea credinței creștine ortodoxe pe aceste meleaguri, transmițând dragostea față de valorile nepieritoare ale Bisericii Ortodoxe, din generație în generație, până la generația făuritorilor Marii Uniri, iar după anul 1918 au urmat generațiile care au consolidat unitatea de credință și de neam, până în zilele noastre.”

Preasfinția Sa a adresat îndemn părintesc către întregul cler al Protopopiatului Oradea de a continua și a intensifica misiunea pastorală, dar și de a spori activitățile culturale, catehetice, educaționale și filantropice din parohii, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea credincioșilor.

Conferinţele preoţeşti semestriale de toamnă vor continua în zilele următoare şi în celelalte protopopiate din Eparhia Oradiei.