Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Europa, casa noastră

Europa, casa noastră

 

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, marţi, 29 mai, a avut loc la Liceul Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea lansarea campaniei de informare şi comunicare anuală „Europa, casa noastră”, menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar.

D-na Camelia Enăchioiu, expert al Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi d-nul Marian Mut, vicepreşedinte AIESEC Oradea s-au întâlnit cu elevii claselor a X-a şi a XI-a cărora le-au prezentat scopul campaniei „Europa, casa noastră”: informarea elevilor şi profesorilor cu privire la proiectul de integrare europeană (istoria, prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi între tineri, participarea la internship-uri).

Elevilor le-au fost prezentate informaţii referitoare la concursul de proiecte Lider European adresat elevilor de liceu, care are rolul de a forma abilităţile elevilor de leadership prin stimularea iniţiativei lor de a participa la dezbaterea cetăţenească pe marginea unor subiecte legate de temele europene din actualitate sau prin încurajarea participării elevilor la acţiuni concrete de voluntariat, care să includă mobilizarea unor echipe de elevi, părinţi, profesori sau alţi voluntari, care să lucreze împreună pentru susţinerea unor proiecte de voluntariat.

Componenta practică constă într-un concurs de proiecte gândite şi realizate de echipe de elevi - prin care să se afirme calităţile de lider, spiritul de echipă şi capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni  care să lucreze împreună pentru susţinerea unor programe de voluntariat. Proiectele propuse de echipele de elevi pot porni de la identificarea de necesităţi şi probleme în comunitatea în care aceştia trăiesc şi învaţă şi de a găsi apoi împreună soluţii pentru rezolvarea acestora, de a aduce o schimbare în comunitate, prin implicarea membrilor comunităţii în activităţi de voluntariat care să aibă o componentă de informare europeană, contribuind astfel la o mai bună înţelegere a rolului fiecăruia în comunitatea în care trăieşte şi la asumarea activă şi responsabilă a acestui rol.

Prin toate aceste acţiuni, programul îşi propune să sprijine fomarea în spiritul unei cetăţenii europene active şi al voluntariatului, precum şi însuşirea unor cunoştinţe şi abilităţi necesare în dezvoltarea elevilor cum sunt tehnicile de prezentare publică şi argumentare, organizarea şi gestiunea unui mini-proiect, lucrul în echipă, precum şi capacitatea de a mobiliza şi implica alte persoane în aceste proiecte.

Concursul din cadrul programului va consta din prezentarea celor mai bune 8 proiecte realizate de elevii implicaţi în programul Lider European în faţa unui juriu din care vor face parte personalităţi cunoscute ale vieţii publice. Premierea câştigătorilor programului Lider European se va face în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Profesorii coordonatori ai celor 8 echipe vor câştiga o excursie la Comisia Europeană de la Bruxelles, iar elevii premii în bani pentru continuarea proiectelor propuse.

Totodată, elevii şcolii au fost invitaţi să participe la un concurs de fotografie a cărui tematică este Europa, lângă noi, concurs care urmează a se desfăşura pe contul de Facebook al campaniei Europa, casa noastră, pe trei grupe de vârstă: 6-10 ani (ciclul primar), 11-15 ani (ciclul gimnazial), 16-18 ani (ciclul liceal). Tema generală a concursului de fotografie este reprezentată de ce îi face pe elevi să se simtă europeni, ce anume din localitatea unde locuiesc le aduce aminte de Europa sau le reaminteşte că sunt europeni, cetăţeni ai Uniunii Europene şi să fotografieze acel lucru. Elevii au fost invitaţi să trimită fotografii prin care au imortalizat locuri, obiecte, oameni, proiecte, idei, evenimente care îi fac să se simtă europeni, care le arată că şi localitatea lor este o localitate europeană. Cele mai reuşite 20 de imagini vor fi selectate de către un juriu care va ţine cont de următoarele criterii:

• Originalitate – modalitate inedită de abordare şi transmitere a temei

• Impactul vizual şi comunicativ - calitatea design-ului grafic şi capacitatea de a transmite un mesaj clar şi relevant.

• Număr de like-uri pe Facebook

• Număr de comment-uri pe Facebook.

Elevii au participat activ la provocările lansate de cei doi moderatori, manifestându-şi interesul pentru activităţile propuse.