Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Examen de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea

Examen de finalizare a studiilor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, din cadrul Universităţii din Oradea, de la programul de studii de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală și de la cele două programe de studii universitare de masterat: Teologie Sistematică pe fundamente biblice și patristice; Istorie bisericească și gândire creștină, au susţinut examenul de finalizare al studiilor.

Astfel, marți, 4 iulie 2023, pentru programul de studii de licență s-a desfășurat proba orală la disciplinele fundamentale şi disciplinele de specialitate, aceasta presupunând evaluarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul celor patru ani de studii.

A doua probă a examenului a avut loc miercuri, 5 iulie, 2023, şi a constat în susţinerea şi prezentarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie.

Conform tradiţiei Bisericii noastre strămoşeşti, după prezentarea lucrărilor, toţi absolvenţii declaraţi admişi s-au îndreptat spre capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă cu hramul „Sfântul Teodor Studitul”, unde au depus jurământul de credinţă şi de fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă Română.

La final, P. C. Părinte Conf. univ. dr. Viorel-Cristian Popa, decanul facultăţii, a adresat câteva îndemnuri absolvenţilor, invitându-i să reflecteze cu maximă atenție și responsabilitate la conținutul cuvintelor din cuprinsul jurământului depus, fiind încredinţat de faptul că, ajutaţi de entuziasmul tinereţii, curaj şi jertfelnicie ei vor reuşi să se ridice la înălţimea chemării lor, devenind fideli apărători ai învăţăturii lui Hristos şi mărturisitori ai Bisericii Sale.

Momentul festiv s-a încheiat cu declararea absolvenţilor ca licenţiaţi în teologie, respectiv absolvenţi de studii universitare de masterat cu diplomă de absolvire.