Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Examen de licenţă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea

Examen de licenţă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea

              Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, din cadrul Universităţii din Oradea, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală au susţinut miercuri 03iulie, 2019, examenul de licenţă, proba orală, la disciplinele fundamentale şi disciplinele de specialitate, aceasta presupunând evaluarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul celor patru ani de studii.

            A doua probă a examenului s-a desfăşurat joi, 04 iulie, 2019, şi a constat în susţinerea şi prezentarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, unde s-au prezentat 33 de absolvenţi de la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală şi 26 de la studiile universitare de masterat.

           Conform tradiţiei Bisericii noastre strămoşeşti, după prezentarea lucrărilor, absolvenţii au fost declaraţi admişi şi s-au îndreptat spre capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă cu hramul „Sfântul Teodor Studitul”, unde au depus jurământul de credinţă şi de fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă Română.

            P. C. Părinte Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii, a adresat o frumoasă alocuţiune absolvenţilor intitulată ,,În mâinile lui Dumnezeu”, în cuprinsul căreia a precizat că a fi în mâinile lui Dumnezeu înseamnă că El te caută şi îţi poartă de grijă, iar dacă  îi deschizi uşa sufletului El intră şi îţi oferă siguranţa mâinilor Sale. Spre această deschidere a sufletului către Dumnezeu au fost îndemnaţi să mediteze profund şi proaspeţii absolvenţi,  fiind încredinţaţi totodată de faptul că, ajutaţi de entuziasmul tinereţii, curaj şi jertfelnicie ei vor reuşi să se ridice la înălţimea chemării lor, devenind astfel fideli apărători ai învăţăturii lui Hristos şi mărturisitori ai Bisericii Sale.              

 La acest momentul festiv a participat din partea Centrului Eparhial, PC. Părinte Vicar Eparhial Nicolae Alexandru Pop în calitate de delegat al Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, prin intermediul căruia decanul instituţiei a transmis Preasfinţiei Sale, mulţumiri alese pentru purtarea de grijă şi pentru dragostea părintească.

 Epilogul manifestării a constat în  declararea absolvenţilor ca licenţiaţi în teologie, respectiv, absolvenţi de studii universitare de masterat cu diplomă de absolvire.