Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Festivitate de absolvire la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Festivitate de absolvire la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, împreună cu structura Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Oradea, şi-au sărbătorit joi, 30 mai 2013, absolvenţii Promoţiei 2012-2013.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu acest prilej s-a organizat un amplu program de manifestări festive, menit să marcheze importanţa evenimentului.

În deschiderea programului, în Paraclisul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” al şcolii a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către părinţii profesori care fac parte din corpul didactic al liceului, la care au participat absolvenţii claselor a XII-a, precum şi părinţii acestora, colegii din clasele mai mici şi alţi numeroşi invitaţi. În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Radu Rus, directorul Liceului, a evidenţiat importanţa recunoştinţei faţă de Dumnezeu pentru darurile primite în viaţă. De aceea, Sfânta Liturghie care s-a săvârşit, s-a dorit a fi o mulţumire prin excelenţă adresată lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra absolvenţilor, pe parcursul anilor de studiu.

În continuarea programului, absolvenţii au făcut un tur al şcolii, intonând imnul Gaudeamus igitur, luându-şi rămas bun de la colegii mai mici din celelalte clase şi de la profesori, iar apoi au participat la ultima oră de diriginţie din viaţa de licean.

Manifestările au continuat, de la ora 11, în sala festivă a liceului, unde, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficialităţilor locale şi a numeroşilor invitaţi, a fost oficiată slujba de Te-Deum.

Şirul cuvântărilor festive a fost deschis de către Preasfinţitul Părinte Sofronie care, în cuvântul de binecuvântare şi felicitare a absolvenţilor, a subliniat, totodată, solemnitatea momentului şi importanţa sa istorică, prin faptul că, în acest an şcolar, iese de pe băncile acestei şcoli teologice de nivel preuniversitar, care, începând cu 1 septembrie 2012 funcţionează în vechea clădire a Academiei Teologice din Oradea, redobândită de către Episcopia Oradiei după zeci de ani de înstrăinare, prima promoţie de absolvenţi care s-au bucurat să studieze în locaşul aşezat de către Episcopul Roman Ciorogariu drept loc de formare a slujitorilor lui Dumnezeu din ţinutul Crişanei.

După cuvântul Chiriarhului Oradiei au urmat alocuţiuni rostite de Domnul Claudiu Pop, Prefectul judeţului Bihor, Domnul Ovidiu Mureşan, Vice-primarul municipiului Oradea şi Domnul Prof. Daniel Negrean, Inspectorul Şcolar General al judeţului Bihor, care au scos în evidenţă buna colaborare dintre instituţiile locale şi conducerea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, dar şi rezultatele merituoase ale elevilor, la învăţătură şi la concursurile şcolare, ceea ce recomandă Liceul Ortodox pentru a fi locul unui viitor Centru de excelenţă al învăţământului bihorean.

Au urmat mesajele şefilor de promoţie şi ale colegilor lor din clasa a XI-a, dar şi tradiţionala predare simbolică a cheii, după care s-a trecut la premierea absolvenţilor cu rezultate meritorii la învăţătură şi purtare.

Din partea Preasfinţitului Părinte Sofronie, dintre absolvenţii profilului teologic au primit premii speciale elevii care s-au evidenţiat pe parcursul anilor de studiu prin calităţi şi rezultate deosebite la anumite discipline de specialitate, precum şi pentru purtare şi comportament ireproşabil. Premiile au constat în cărţi şi reviste cu caracter teologic şi cultural-religios, editate de Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române şi de Editura „Episcop Nicolae Popovici” a Episcopiei Oradiei.

Astfel, au fost acordate următoarele premii speciale: Premiul „Dumitru Stăniloae”, elevului Alexandru Carţiş pentru Cel mai bun rezultat la învăţătură pe tot parcursul anilor de studiu; Premiul „Episcop Dr. Nicolae Popovici”, elevului Andrei Florin Farcaş pentru Coduită morală ireproşabilă pe tot parcursul anilor de studiu; Premiul „Episcop Dr. Vasile Coman”, elevului Alexandru Vereş pentru Participare şi implicare activă în viaţa liturgică pe tot parcursul anilor de studiu; Premiul „Episcop Dr. Andrei Magier”, elevului Alexandru Carţiş la disciplina Dogmatică și Studii biblice; Premiul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare”, elevului Sebastian Marian Bocioc la disciplina Patrologie; Premiul „Episcop Roman Ciorogariu”, elevului Andrei Guran la disciplina Istorie bisericească și Premiul „Diacon Nicolae Firu”, elevului Flavius Cătălin Boroş la disciplina Muzică bisericească.

Festivitatea de premiere s-a încheiat prin intonarea tradiţionalului Gaudeamus igitur şi La mulţi ani!, după care Chiriarhul Oradiei a vizitat Paraclisul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” şi, apoi, şcoala, a stat de vorbă cu profesorii, cu absolvenţii şi cu părinţii acestora, îndemnându-i pe absolvenţi să intensifice pregătirea intelectuală şi rugăciunea în vederea parcurgerii cu succes a examenului de Bacalaureat şi a celui de admitere în învăţământul superior.

Promoţia 2012-2013 este cea de-a patra promoţie a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, liceu care a luat fiinţă în anul 2007, la iniţiativa şi prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, şi care a reuşit, de la un an la altul, să se dezvolte, să se consolideze, şi să-şi găsească un loc meritat în rândul şcolilor din judeţul Bihor.