Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Festivitatea de deschidere a manifestărilor dedicate Anului Centenar al învățământului teologic ortodox academic din Oradea 1923-2023

Festivitatea de deschidere a manifestărilor dedicate Anului Centenar al învățământului teologic ortodox academic din Oradea 1923-2023

           Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur,  ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă din întreaga lume, au fost prăznuiți și de către instituțiile teologice ortodoxe orădene: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” şi Liceul Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”.

Acest moment a coincis și cu festivitatea de deschidere a manifestărilor dedicate Anului Centenar al învățământului teologic ortodox academic din Oradea 1923-2023.

În cadrul acestui moment festiv, la care au participat cadrele didactice, reprezentanți ai universității, elevi, studenți, masteranzi și alți invitați,  Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, anterior săvârșirii Sfintei Liturghii, a conferit Părintelui Prof.univ.dr. Dumitru Abrudan (în absență, datorită vârstei înaintate și stării de sănătate), cel dintâi decan de la reactivarea facultății orădene (1991-2000), Părintelui Prof.univ.dr. Nicu Dumitrașcu, decan în perioada 2004-2012, Părintelui Prof.univ.dr. Dumitru Megheșan, decan în perioada 2012-2019,  și actualului decan, Părintelui Conf.univ.dr.Viorel-Cristian Popa, Ordinul eparhial Episcop Roman Ciorogariu pentru clerici, în semn de apreciere și prețuire pentru activitatea învățătorească și sacerdotală desfășurată.

A urmat apoi săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, urmată de slujba de pomenire pentru ctitorii, profesorii și ostenitorii învățământului teologic ortodox academic din Oradea. Cu binecuvântarea Chiriarhului, cuvântul ocazional a fost rostit de Cristian-Alin Nistor, absolvent al cursurilor de licență și magisteriu și președinte în funcție al filialei orădene a A.S.C.O.R.-ului.

          După finalizarea programului liturgic, toți participanții s-au deplasat în Aula Magna a universității, unde, într-o atmosferă de înaltă ţinută academică, a continuat partea a doua a manifestărilor, respectiv, Colocviul universitar dedicat Centenarului.

          Pr.conf.univ.dr. Viorel-Cristian Popa, decanul facultății, a transmis cuvântul de întâmpinare în cadrul căruia a făcut o amplă retrospectivă a istoricului Academiei Teologice Ortodoxe din Oradea, subliniind faptul că aceasta își are începuturile în anul 1923, prin strădaniile și grija ierarhului ctitor Roman Ciorogariu, fiind organizată după modelul cernăuțean, cu patru ani de studii.  Academia Teologică din Oradea s-a dezvoltat an de an, distingându-se în mediul teologic academic  din întreaga țară.

          Din nefericire, în condițiile vitrege ale ocupației horthyste, Academia Teologică ortodoxă orădeană a fost nevoită să se refugieze la Timișoara unde a funcționat între anii 1941-1948, pentru ca în 1948 să fie desființată de regimul comunist. După 25 de ani de rodnică activitate, s-au format 22 de generații de slujitori ai sfintelor altare, 14 la Oradea și 8 la Timișoara.

           A urmat o perioadă grea de teroare comunistă atee, însă în vremurile de libertate religioasă de după 1989, au fost făcute demersurile necesare pentru reaprinderea candelei învățământului teologic ortodox universitar la Oradea, la inițiativa și cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Episcop al Oradiei Dr. Vasile Coman.

În cei 32 de ani de existență, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și-a consolidat treptat poziția în mediul academic, devenind un important și necesar focar de spiritualitate ortodoxă și cultură românească în contextul multicultural, pluriconfesional și multietnic al urbei de pe malurile Crișului Repede.

În continuarea alocuțiunilor dedicate evenimentului, Pr. prof. Radu Valer Rus, Vicar eparhial și Director al Liceului Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a transmis mesajul Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: Centenar la Oradea – Un secol de teologie ortodoxă românească, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Oradea (1923-2023).

Preafericirea Sa a subliniat faptul că aniversarea este „un prilej de recunoștință față de Dumnezeu și față de toți înaintaşii care au contribuit la formarea și creșterea prestigiului învăţământului teologic ortodox universitar bihorean, punând în slujba acestuia pregătirea, talentul și timpul lor”.

Totodată, Patriarhul României a evidențiat faptul că: ,,Aniversarea „Centenarul înființării Academiei Teologice din Oradea (1923-2023)” reprezintă un moment semnificativ în viața Bisericii şi a învăţământului teologic românesc, fiind, pe de o parte, un prilej de apreciere a generațiilor de profesori care au onorat această instituție de învăţământ și cultură teologică, iar, pe de altă parte, o ocazie de a cultiva vocaţia mărturisitoare şi profetică a Ortodoxiei româneşti în diversitatea etnică, confesională şi culturală a acestui colţ binecuvântat de ţară.

S-a dat citire apoi mesajului transmis de către Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului care a evocat acest moment precizând că: ,,Aniversarea centenarului instituției teologice orădene reprezintă un moment de bucurie și împlinire, un prilej binecuvântat de aleasă omagiere a tuturor generațiilor de profesori, studenți, fondatori și susținători ai acestei înalte instituții academice... Această frumoasă aniversare reprezintă pentru întreaga Dumneavoastră comunitate academică, o ocazie aparte de a reafirma importanța rostului și lucrării Universității în societatea contemporană, în educarea și formarea generației tinere, precum și în promovarea valorilor morale și a spiritualității ortodoxe în viața umană. O mare bucurie și împlinire sufletească pentru noi este rememorarea prezenței și activității noastre didactice la Facultatea de Teologie din Oradea, la reînființarea căreia ne-am acordat, alături de alți erudiți profesori de la Facultatea de Teologie din Sibiu, toată disponibilitatea și sprijinul științific necesar.”

În cuvântul de mulțumire ca urmare a mesajelor transmise, Părintele Decan a ținut să reitereze faptul că atât Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cât și Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului sunt membri de onoare ai corpului academic al Universității din Oradea.

Împărtășind pe deplin modul în care atât Preafericitul Părinte Daniel cât și Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu au interpretat semnificația istorică deosebită a înființării Academiei Teologice Ortodoxe orădene, Preasfințitul Părinte Sofronie a mărturisit faptul că: ,,am venit cu toată dragostea și prețuirea noastră, la aniversarea Centenarului învățământului teologic de grad universitar superior de la Oradea, deoarece învățământul teologic ortodox de pe aceste meleaguri a fost și este parte integrantă a istoriei noastre naționale și culturale, a istoriei continuității și a istoriei spiritualității ortodoxe”. Chiriarhul Oradiei a evidențiat rolul major pe care Academia fondată în anul 1923 l-a avut în consolidarea spirituală, culturală și națională a prezenței românești în aceste ținuturi. Această consolidare a asigurat condițiile înființării mai târziu a unui învățământ românesc universitar de stat.

 De asemenea, Preasfinția Sa a menționat că „Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman” face o onoare Universității din Oradea, încercând și izbutind să fie la înălțimea misiunii ei, fiind  totodată ctitor al Universității de Stat din orașul nostru. Universitatea de Stat românească din Oradea există, în primul rând, datorită înființării, la 1923, a unei instituții superioare de învățământ românesc la Oradea”, iar Facultatea de Teologie Ortodoxă a pus și pune umărul, nu cu puține sacrificii, pentru ca binele să strălucească și să triumfe, pentru prosperitatea națiunii noastre”.  

Conf. univ. dr. Aurel Căuș, președintele Senatului Universității din Oradea, cel care a reprezentat conducerea administrativă a instituției la evenimentul festiv, a transmis mesajul de felicitare în numele conducerii instituției, exprimându-și totodată prețuirea pentru faptul că facultățile de teologie sunt printre puținele locuri în care se accentuează aspectul formativ al educației, în cel mai bun sens al cuvântului. Domnia sa a afirmat faptul că: „Ne bucurăm, sincer, că există învățământ teologic la Universitatea din Oradea. Le mulțumim, sincer, colegilor teologi care, de-a lungul timpului, au lăsat o parte a sufletului lor aici, în universitate. Sperăm ca tot ceea ce ne învață Sfânta Scriptură să ajungă și în sufletele noastre”.

Evenimentul din Aula Magna a continuat cu lansarea Medaliei și Diplomei aniversare a Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”, cea dintâi personalitate onorată cu această distincție fiind Preasfinția Sa, Presfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

La finalul manifestării, cei prezenți au avut ocazia să participe la dezvelirea tabloului cu chipurile primei generații de absolvenți ai facultății de teologie orădene (1991-1995) și cele ale dascălilor lor.

Manifestările academice dedicate Centenarului Învățământului Teologic Ortodox academic din Oradea vor continua pe tot parcursul anului calendaristic 2023.

Pr.conf.univ.dr. Vasile Doru Fer