Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Gânduri dintr-o tabără de suflet…

Gânduri dintr-o tabără de suflet…

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în perioada 4-9 iulie 2016 a avut loctabăra de creație pentru copii și tineri de la Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Voivozi, județul Bihor.

Cu zâmbete, lumină în ochiși emoții, grupul de 30 de elevi cu rezultate deosebite la învățătură, adunați din școli de pe tot cuprinsul județului, a pășit cu sfială copilărească și curiozitate în mănăstire fiind întâmpinați cu căldură de obștea monahală în frunte cu Preacuviosul Părinte stareț Chesarie Pondroș. Pe această cale, Preacuvioșia sa le-a oferit informații despre istoricul bogat al așezământului monahal, străveche vatră monahală binecuvântată de Dumnezeu din plaiurile nordice ale eparhiei.

Activitatea cea mai deosebită din cadrul taberei a constat în realizarea de către elevi a unor icoane pe sticlă, pensulele lor fiind ghidate de Doamna Maria Bronț-profesoară la Școala gimnazială nr.1 din Husasău de Tincași de către Doamna Romina Hulban-profesoară la Liceul Tehnologic Dobrești. Astfel, doamnele profesoare i-au inițiat pe micii învățăcei în tainele picturii icoanelor pe sticlă, lucrare care necesită răbdare, finețe, dar și un proces de realizare deosebit. Sceptici în ceea ce privește reușita la început, darîncurajați întotdeauna cu dăruire, răbdare și profesionalism de către cadrele didactice, copiii au realizat cu succes icoane minunate. Aceste opere au fost adevărate oglinzi ale sufletului fiecărui mic artist, care a îmbinat atât talentul plastic, cât și bucuria, rugăciunea cu mortarul iubiriiși devotamentuluidoamnelor profesoare.

Din cadrul taberei nu au lipsit drumețiile în pădurea seculară, vizitarea satului de vacanță din inima acesteia, o excursie la schitul maicilor de la Poiana Florilor, dar și jocurile, cântecele, concursurile, discuțiile pe teme variate, precum și o meditație despre prietenie și felul în care copiii pot răspunde chemării lui Hristos în mai multe moduri. Programul artistic, precum și accentuarea culturii înfloritoare a neamului materializată prin cântece tradiționale, povestirile despre români minunați, promotori ai credinței și valorilor românești, i s-a datorat Doamnei Viorica Cherteș, președintă A.F.O.R.E.O, care s-a implicat cu devotament și profesionalism în desfășurarea și bunul curs al activităților.

Dacă, pe de-o parte, unul din scopurile taberei a fost cel creativ, de însuflețire a sticlei cu chipurile Mântuitorului Hristos, ale Maicii Sale și ale Sfinților, pe de altă parte, prin toate activitățile desfășurate s-a încercat revelareafrumuseții sufletești a copiilor, a unor talente și calități care așteptau a fi descoperite, precum și îngrijirea florii sufletului fiecăruia, încercarea de a oferi inocenței și spontaneității lor o ancoră puternică prin acoperământul matern al Bisericii.

Astfel, lucrarea deosebită exterioară pe care au interprins-o a rezonat satisfăcător cu lucrarea interioară, rugăciunea, respirația și tăria sufletului. În fiecare dimineață,copiii s-au rugat la Sfânta Liturghie săvârșită de Părintele Alin Sonea, preot-profesor de la Liceul Ortodox Episcop Roman CiorogariuOradea. De asemenea, clopotele de seară au primit răspuns bun din partea copiilor, care dimpreună cu profesorii și obștea așezământului monahal i-au mulțumit lui Dumnezeu în cadrul slujbei Vecerniei. Rugăciunea domnească rostită de către toți elevii la fiecare slujbă a oferit un tablou minunat al frumuseții, simplității, credințeiși educației religioase primite de ei atât din familie, cât și de la ora de Religie.

Perioada luminată de bucuria, jocul, râsetele și sfânta simplitate a copiilor s-a încheiat simbolic în ultima seară prin specificul foc de tabără. În lumina lunii, atât cu lucirea focului material în ochi, cât și a focului specific tinereții, speranța, spontaneitatea și naturalețea, copiii au cântat, s-au jucatși au împărtășit impresii despre această minunată experiență.

În dimineața următoare, după Sfânta Liturghie în cadrul căreia s-au înălțat rugăciuni de mulțumire, la ultima agapă, Preacuviosul Părinte stareț Chesarie a mulțumit cadrelor didactice, dar și elevilor pentru aceste zile minunate petrecute împreună, în care rugăciunea specific monahală s-a îmbinat într-un mod deosebit cu trăirea plină de simplitate, bucurie și lumină a copiilor. De asemenea, părintele stareț, care alături de întreaga obște a avut o înrâurire deosebită asupra elevilor îngrijindu-se ca o gazdă ospitalieră de fiecare, i-a invitat pe toți să mai poposească în așezământul monahal, Preacuvioșia sa primind din partea lor o minunată icoană pe sticlă înfățișând-o pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu.

După câteva zile petrecute împreună, în care s-au legat prietenii, s-au sedimentat simțăminte și s-au născut bucurii cerești în sufletele lor, copiii au mulțumit gazdelor, dar și cadrelor didactice pentru înțelegere, răbdare și devotament asigurându-le de prețuirea lor. Cu dor în sufletele tinere, aducându-și aminte de sfiala cu care călcaseră prima dată pe pământul acela binecuvântat, copiii au pornit spre casă cu aceleași zâmbete curate, dar cu încă o experiență de neuitat, promițând că vor reveni.

Mirel Fanya, clasa a X-a,

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea