Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Hram la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Hram la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Având arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, marți, 23 octombrie 2012, în ziua prăznuirii Sfântului Mucenic şi Apostol Iacov, ruda Domnului, s-a săvârşit Liturghia Sfântului Iacov în Paraclisul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, situat în incinta şcolii de pe strada Aluminei, nr.88, din Oradea, paraclis ce are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului.

Solemnitatea și bucuria acestei zile a fost cu atât mai mare, cu cât este al treilea an, consecutiv, când este sărbătorit hramul acestui paraclis, din locaţia în care acum se desfășoară activitatea educativă a elevilor care studiază în clasele din ciclurile primar și gimnazial ale Liceului Ortodox, elevii din clasele liceale, de la profilul teologic, studiind, din acest an școlar, în imobilul proprietate a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, de pe strada Republicii, nr. 48, în care a funcționat, odinioară, Academia Teologică din Oradea.

Amenajat în urmă cu doi ani, Paraclisul a fost înzestrat de către  Preasfinţitul Părinte Sofronie cu o răcliţă cu Sfinte Moaşte, cu o frumoasă icoana a Maicii Domnului Vladimirskaia, de dimensiuni impresionante, pictată pe lemn, şi cu alte numeroase obiecte de cult. În fiecare zi de vineri, precum şi în sărbătorile religioase, elevii din clasele primare şi gimnaziale participă aici la Sfânta Liturghie, săvârşită special pentru ei, pentru cadrele didactice şi pentru ceilalţi ostenitori ai şcolii.

Sfânta Liturghie săvârşită cu ocazia hramului Paraclisului a fost una deosebită, săvârşită foarte rar. La ea au participat cadre didactice, elevi din ciclurile primar, gimnazial şi  liceal, şi părinţi ai acestora, care au avut privilegiul de a asista la cea mai veche Liturghie a Bisericii.

În cuvântul de învăţătură rostit cu această ocazie, Părintele Profesor Radu Rus, directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, a creionat viața și activitatea Sfântului Apostol Iacov, scoțând în evidență rolul său în istoria Bisericii primare şi subliniind frumuseţea şi profunzimea Sfintei Liturghii pe care acesta a alcătuit-o. Totodată, părintele Radu Rus a transmis cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, stăruind asupra responsabilităţii cu care copiii şi tinerii care învaţă într-o şcoală aflată sub oblăduirea Bisericii trebuie să-şi asume misiunea de a fi modele pentru cei din jurul lor. De asemenea, părintele a accentuat ajutorul şi binecuvântarea de care se bucură cei care îşi pun viaţa şi activitatea sub ocrotirea sfinţilor

Liturghia Sfântului Apostol Iacov este cel mai preţios şi mai vechi monument de literatură liturgică. Sfântul Apostol Iacov, primul episcop al Ierusalimului, a fixat pe temeiuri apostolice sâmburele acestei opere în Biserica din Ierusalim. De la Ierusalim, Liturghia Bisericii primare a fost transplantată mai întâi la Antiohia, prin Sfântul Apostol Pavel şi ucenicii săi. Aici ea a cunoscut o dezvoltare treptată şi a devenit Liturghia reprezentativă a ritului liturgic antiohian. În Asia Mică şi Grecia ea a dat naştere Liturghiilor mai noi, a Sfântului Vasile cel Mare şi a Sfântului Ioan Gură de Aur, Liturghiile bizantine, care i-au luat curând locul. În Ierusalim era încă în întrebuinţare în secolul al IX-lea, iar în restul Orientului ortodox s-a menţinut până prin secolul  XII, după care a fost înlocuită definitiv cu Liturghiile bizantine.

Astăzi, Liturghia Sfântului Apostol Iacov se săvârşeşte mai cu seamă în Biserica Ortodoxă  a Greciei, în general de două ori pe an, în ziua prăznuirii Sfântului Apostol Iacov (23 octombrie) și în prima Duminică după Nașterea Domnului, când sunt prăznuiți mai mulți martiri, printre care și Sfântul Iacov.