Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Hram la paraclisul de la Centrul Eparhial

Hram la paraclisul de la Centrul Eparhial

De sărbătoarea Sfinţilor Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitropoliţii Transilvaniei, luni, 24 aprilie 2017, paraclisul de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare, cu prilejul hramului sfântului lăcaş.

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul de la Centrul Eparhial, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În predica rostită la momentul liturgic rânduit, Preasfinţia Sa a vorbit despre semnificațiile duhovnicești ale pericopei evanghelice ce s-a citit, de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 2, versetele de la 1 la 11, care a prezentat cea dintâi minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, la nunta din Cana Galileei:

„Este o zi specială pentru Centrul nostru Eparhial, când sărbătorim pe sfinții ocrotitori ai acestui paraclis, Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei, care și-au avut reședința în cetatea de scaun a Bălgradului, capitala Transilvaniei medievale, Alba Iulia de astăzi. Tot în această zi este pomenit și Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, care a fost episcop în Maramureș.”

„Nu întâmplător începutul minunilor Domnului Iisus Hristos se face la o nuntă, nunta din Cana Galileei, prefigurând prin aceasta nunta Sa mistică dintre El Însuși, Capul și Mirele Bisericii și Biserica, Noul Israel. Dacă în Legea cea Veche Dumnezeu avea o legătură de tip nupțial, o logodnă cu poporul Său ales Israel, în Legea cea Nouă a harului este vorba despre nunta mistică, nunta de taină dintre Fiul lui Dumnezeu întrupat și Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, cel numit cu numele Domnului Iisus Hristos, poporul creștin.”

„Această pericopă evanghelică ne învață pe noi trei elemente fundamentale ale credinței noastre creștine, anume că Dumnezeu a venit în lume nu pentru o legătură exterioară cu poporul Său, care era în vremea Legii celei Vechi, ci pentru a pecetlui legătura lăuntrică dintre Dumnezeu și poporul Său, prin Fiul lui Dumnezeu întrupat și Mireasa Sa, Biserica. Această legătură mistică, lăuntrică, de taină dintre Dumnezeu și poporul Său se împlinește prin Sfânta Împărtășanie, prin care creștinul botezat și-L interiorizează pe Hristos, Care vine să locuiască în sufletul și în trupul celui care se cuminecă. Nu în ultimul rând, al treilea element fundamental este prezența rugătoare a Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu, care se roagă și mijlocește pentru noi și pentru întreaga Biserică, înduplecându-L pe Fiul lui Dumnezeu, Dreptul Judecător, să ne ierte păcatele și fărădelegile.”

Paraclisul de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a fost amenajat în toamna anului 1921, imediat după momentul în care Episcopia Oradiei, reînfiinţată prin Decretul Regal cu numărul 3655 din 30 august 1920, a reuşit să cumpere o frumoasă clădire în centrul Oradiei, ce a devenit Reşedinţa Chiriarhului Oradiei şi spaţiu pentru birourile administrative ale eparhiei. Achiziţionarea lui de către Episcopia Oradiei se datorează lui Octavian Goga, care în acea vreme era ministrul cultelor şi artelor, şi care, la solicitarea Episcopului ctitor Roman Ciorogariu al Oradiei, a intervenit decisiv în acordarea sumei de 1.500.000 de lei pentru cumpărarea imobilului şi dotarea acestuia cu mobilierul necesar.

Episcopul Roman Ciorogariu a amenajat un paraclis în noua clădire a Episcopiei, la etaj. În timp, acest spaţiu liturgic a fost împodobit şi înfrumuseţat de către Ierarhii care au arhipăstorit la Oradea. În anul 1931 s-a montat un frumos iconostas, realizat la Şcoala de Arte şi Meserii din Oradea, picturile de pe acesta fiind opera pictorului Anastase Demian, în anul 1932.

Importante lucrări de restaurare şi înfrumuseţare s-au făcut, atât în acest paraclis, cât şi în întreaga Reşedinţă Chiriarhală, în perioada arhipăstoririi vrednicului de pomenire Episcop Dr. Vasile Coman. Astfel, între anii 1971-1973, paraclisul a fost pictat în întregime de către renumitul pictor Eremia Profeta şi înzestrat cu vitralii deosebit de valoroase, aşa cum se află până în zilele noastre. Sfinţirea sfântului lăcaş a avut loc în data de 25 noiembrie 1973, la manifestări fiind prezent şi episcopul-vicar patriarhal de atunci, Antonie Plămădeală, viitorul mitropolit al Ardealului, paraclisul primind ca ocrotitori spirituali pe Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, Mitropoliţii Transilvaniei.

Începând din anul 2007, de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Sofronie în scaunul de Episcop al Oradiei, paraclisul de la Reşedinţa Chiriarhală şi-a prăznuit, an de an, sfinţii protectori. La iniţiativa şi prin purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale, la 24 aprilie 2012 paraclisul de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a primit un nou ocrotitor, pe Sfântul Ierarh Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei, după proclamarea oficială a canonizării sale, la 30 octombrie 2011.