Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Hramul Paraclisului Episcopal de la Centrul Eparhial

Hramul Paraclisului Episcopal de la Centrul Eparhial

De sărbătoarea Sfinţilor Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitropoliţii Transilvaniei, 24 aprilie 2014, Paraclisul Episcopal de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare, cu prilejul hramului acestui sfânt locaş.

Şi în acest an, 2014, la 24 aprilie, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în Paraclisul Episcopal de la Centrul Eparhial, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi. Înainte de începerea Dumnezeieştii Liturghii, Chiriarhul a sfințit o icoană, pictată de curând, reprezentându-i pe Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitropoliţii Transilvaniei, ocrotitorii sfântului locaș, ce a fost așezată spre închinare tuturor celor care vor poposi de acum înainte în acest paraclis.

Au fost prezenți la hramul Paraclisului Episcopal de la Centrul Eparhial elevii din ciclul liceal de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, însoțiți de diriginții lor, precum și de părinții profesori care predau la acest liceu. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului.

În predica rostită la momentul liturgic rânduit, Preasfinţia Sa a vorbit despre semnificațiile celor două pericope evanghelice ce s-au citit, subliniind rolul sfinţilor Ierarhi prăznuiţi în apărarea dreptei credinţe, aceştia fiind modele de mărturisire ortodoxă pentru creştinii de pretutindeni:

„Pentru Biserica Ortodoxă Română, și în special pentru Biserica Ortodoxă Română din Transilvania, ziua de astăzi, 24 aprilie 2014, este ziua de prăznuire a Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei, care și-au avut reședința în cetatea Bălgradului, Alba Iulia de astăzi, la care se adaugă și Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, care a fost episcop în Maramureș”, a arătat Ierarhul.

„Miezul conversației dintre Mântuitorul Iisus Hristos, Învățătorul Cel Mare al Legii, și Nicodim, care făcea parte din partida fariseilor, relatată în cea dintâi pericopă evanghelică ce s-a citit, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, este învățătura de credință a Bisericii, așezată de Domnul Hristos, privitoare la nașterea din nou, din apă și din Duh, fără de care nu putem moșteni viața cea veșnică, nu putem intra în Împărăția cerurilor, referindu-se la botezul pe care El a poruncit ucenicilor Săi să îl administreze tuturor celor care cred în El, botezul în numele Preasfintei Treimi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, botez care înseamnă naștere din nou, supranaturală, prin intervenția directă a Duhului Sfânt, Mângâietorul, cea de-a treia Persoană a Preasfintei Treimi.”

„Din cea de-a doua pericopă evanghelică ce s-a citit, de la Sfântul Evanghelist Luca, reiese necesitatea mărturisirii cu curaj a Domnului Hristos înaintea oamenilor. Mântuitorul Iisus Hristos Însuși ne spune că orice greșeală se va ierta oamenilor, chiar și atacurile la adresa umanității Sale, dar hula, blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. În Duhul Sfânt noi Îl recunoaștem pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, deci hula împotriva Preasfintei Treimi nu se poate ierta, de aceea este o mare responsabilitate a noastră nu numai de a mărturisi că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ci și de a ne păzi să nu aducem blasfemie Duhului Sfânt, să nu atacăm, cumva, prin cuvinte nesăbuite, prin lașitate, prin frică de stăpânirile lumești trecătoare, Preasfânta Treime, dogma de bază a credinței creștine ortodoxe, care este atacată, din nefericire, și în zilele noastre, în multe părți ale lumii, precum în Siria sau în Egipt, crez pe care îl mărturisim în Simbolul de credință niceo-constantinopolitan și pe care l-au mărturisit, cu prețul vieții sau suferind multe chinuri, sfinții martiri și sfinții mărturisitori, cum sunt și sfinții mărturisitori astăzi serbați.”

„Înţelegem, astfel, importanța pe care trebuie să o acordăm, grija pe care trebuie să o avem în permanență, responsabilitatea care trebuie să ne stăpânească, pentru ca nu cumva să aducem blasfemie lui Dumnezeu, Cel Unul în Ființă și întreit în Persoane, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, căci toate cele ce se săvârșesc de către una dintre Persoanele Preasfintei Treimi, se săvârșesc prin împreună-lucrarea tuturor celor trei Persoane ale Preasfintei Treimi, în comuniune de dragoste, în icoană desăvârșită a iubirii, care se reflectă și în sufletele celor credincioși.”

„Toate acestea trebuie să le avem în vedere în viața noastră duhovnicească, pentru că noi toți suntem născuți o dată pe cale naturală, dar născuți și a doua oară, pe cale supranaturală, prin lucrarea Duhului Sfânt, din apă și din Duh, prin botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, botez prin care am primit harul Preasfântului Duh, urmând ca, pe parcursul vieții să creștem duhovnicește, pentru a ajunge la măsura deplinătății lui Hristos, la vârsta bărbatului desăvârșit, cum ne învață Sfânta Scriptură.”

„În această perioadă pascală în care ne aflăm, sfintele slujbe fiind foarte frumoase, pline de lumina și strălucirea Învierii Domnului Iisus Hristos, să profităm duhovnicește de ceea ce Biserica ne oferă prin sfintele slujbe, care ne impresionează prin adâncul învățăturilor de credință pe care ni le comunică și pe care să ni le însușim, să le trăim, crescând, astfel, duhovnicește, în Duhul Sfânt, cu Hristos, prin Hristos, în Hristos, pentru a ajunge, prin lucrarea Duhului Sfânt, să fim înfiați de către Tatăl și ridicați la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu după har, în marea lucrare mântuitoare pe care Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos vrea să o împlinească cu noi, cu toți cei care credem și mărturisim că El este Fiul lui Dumnezeu.”

După încheierea Sfintei Liturghii, elevii și cadrele didactice care i-au însoțit au gustat din pâinea stropită cu vin ce a fost binecuvântată în cadrul slujbei, numită în popor „paști”, și au primit, fiecare, din partea Chiriarhului, câte un exemplar din numărul 1 din 2014 a revistei „Legea Românească”, publicația religioasă și culturală a Episcopiei Oradiei.

Paraclisul de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a luat fiinţă în toamna anului 1921, imediat după momentul în care Episcopia Oradiei, reînfiinţată prin Decretul Regal cu numărul 3655 din 30 august 1920, a reuşit să cumpere o frumoasă clădire în centrul Oradiei, ce a devenit reşedinţa Chiriarhilor şi spaţiu pentru birourile administrative ale eparhiei. Acest imobil fastuos a fost conceput şi realizat în anul 1905, cu o faţadă impresionantă, ce-i conferă aspectul unui palat, în stil eclectic, cu elemente neogotice şi romanice. Achiziţionarea lui de către Episcopia Oradiei se datorează lui Octavian Goga, care în acea vreme era ministrul cultelor şi artelor, şi care, la solicitarea Episcopului ctitor Roman Ciorogariu al Oradiei, a intervenit decisiv în acordarea sumei de 1.500.000 de lei pentru cumpărarea imobilului şi dotarea acestuia cu mobilierul necesar.

Episcopul Roman Ciorogariu a amenajat un paraclis în noua clădire a Episcopiei, la etaj. În timp, acest spaţiu liturgic a fost împodobit şi înfrumuseţat de către Ierarhii care au arhipăstorit la Oradea. În anul 1931 s-a montat un frumos iconostas, realizat de către Şcoala de Arte şi Meserii din Oradea, picturile de pe acesta fiind opera pictorului Anastase Demian, în anul 1932.

Importante lucrări de restaurare şi înfrumuseţare s-au făcut, atât în acest paraclis, cât şi în întreaga Reşedinţă Chiriarhală, în perioada arhipăstoririi vrednicului de pomenire Episcop Dr. Vasile Coman. Astfel, între anii 1971-1973, paraclisul a fost pictat în întregime de către renumitul pictor Eremia Profeta şi înzestrat cu vitralii deosebit de valoroase, aşa cum se află până în zilele noastre. Sfinţirea sfântului lăcaş a avut loc în data de 25 noiembrie 1973, la manifestări fiind prezent şi episcopul-vicar patriarhal de atunci, Antonie Plămădeală, viitorul mitropolit al Ardealului, paraclisul primind ca ocrotitori spirituali pe Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, Mitropoliţii Transilvaniei.

Începând din anul 2007, de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Sofronie în scaunul de Episcop al Oradiei, paraclisul de la Reşedinţa Chiriarhală şi-a prăznuit, an de an, cu mare fast, sfinţii protectori. La iniţiativa şi prin purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale, la 24 aprilie 2012 Paraclisul Episcopal de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a primit un nou ocrotitor, pe Sfântul Ierarh Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei, după proclamarea oficială a canonizării sale, la 30 octombrie 2011.