Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / În aşteptarea Învierii, copiii - meșteri ai condeiului

În aşteptarea Învierii, copiii - meșteri ai condeiului

Școlarii din clasa IB, alternativa educaţională Step by Step, de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, îndrumați de învățătoarele Veronica Isdrailă și Laura Baidoc, au întâmpinat creștinește Sfintele Sărbători de Paște.

Ducând mai departe tradiția bunicilor noștri și continuând activitatea de anul trecut din Programul Școala Altfel, copiii au deprins meșteșugul încondeierii ouălor cu ceară și condei.

Activitatea, deloc ușoară, dar plăcută și interesantă, a necesitat atenție, seriozitate și putere de concentrare. Micii artiști au fost ajutați și îndrumați de doamnele muzeograf Ioana Gherghel și Maria Ciocotișan de la Muzeul Țării Crișurilor, care au răspuns cu drag invitației noastre și au contribuit în mare măsură la reușita activității, sprijinindu-ne atât cu experiența pe care o au, cât și cu o parte din materiale.

Ouăle frumos decorate cu motive la alegere și cu elemente specifice limbajului plastic: linia în diverse forme și punctul, personalizate și migălos decorate, au prins viață și culoare, spre încântarea celor mici care s-au bucurat nespus de rezultatul muncii lor. Pe fiecare ou încondeiat s-a reflectat ca într- oglindă, sufletul curat și frumos al fiecărui copil.

Ca și la alte activități, părintele director Radu Rus ne-a fost alături, apreciind munca copiilor, admirând ouăle roșii încondeiate și bucurându-se alături de ei.

Atelierul de încondeiere a ouălor a continuat apoi cu aplicarea altei tehnici de lucru: desenarea și colorarea cu markere a ouălor de rață primite de la domnul Radu Crainic, reprezentantul Fundației Amia - Suflet de copil și părinte a doi copii din școala nostră.

Îmbrăcate în poveste și tradiție, ouăle roșii încondeiate ne amintesc de Patimile și Jertfa Mântuitorului și ne sporesc bucuria așteptatei Învieri, când le vom ciocni și vom rosti tradiționala urare Hristos a Înviat!

  Prin munca lor, copiii și-au încondeiat sufletele cu recunoștință și bucurie, așteptând ca  Sfânta Lumină a Învierii să le lumineze viața.