Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor sărbătorite la Catedrala Episcopală din Oradea

Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor sărbătorite la Catedrala Episcopală din Oradea

Praznicul Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor, 25 mai 2017, au fost sărbătorite la Oradea prin frumoase şi înălţătoare manifestări religioase și comemorative.

La Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, clerul și credincioșii prezenți, în frunte cu Întâistătătorul Eparhiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, au înălţat rugăciuni către Bunul Dumnezeu prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti.

La invitația Chiriarhului locului, au participat la slujbă în Catedrala Episcopală aproximativ 500 de elevi de la școli și licee din Oradea și întreg județul Bihor, mulți dintre ei îmbrăcați în frumoase costume populare tradiționale din Bihor, însoțiți de cadre didactice care predau disciplina Religie, aducând cinstire eroilor neamului românesc, arătându-se prin aceasta parteneriatul solid între Biserică și Școală, între Episcopia Oradiei și Inspectoratul școlar județean Bihor.

În frumosul şi bogatul cuvânt de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a subliniat semnificaţiile teologice şi dogmatice ale marelui praznic al Înălţării Domnului, precum şi importanţa sărbătoririi eroilor neamului în această zi:

„Biserica noastră mărturisește despre Mântuitorul Iisus Hristos, în Simbolul de credință niceo-constantinopolitan, că «S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morți, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit». Așadar, El iarăși Se va întoarce, pentru a judeca lumea, pentru a inaugura, cu putere, în deplinătate, Împărăția cerurilor, iar noi suntem, la fel ca și înaintașii noștri în credință, în timpul așteptării întoarcerii Mântuitorului Hristos și inaugurării Împărăției cerurilor, Împărăție care a și venit, este aici pe pământ, în Biserica slavei lui Hristos.”

„Suntem, astfel, în tensiunea așteptării Împărăției, care deja a și venit, dar mai cu seamă în așteptarea întoarcerii Mântuitorului, în timpul speranței că Împărăția vine cu putere, că Hristos Domnul Se va întoarce și Se va arăta în slava Sa, așa cum a plecat de la ucenicii Săi la ceruri, ca să Își culeagă mulțimea ucenicilor numiți cu numele Său din toate vremurile și din toate neamurile, va veni din nou să judece lumea. Atunci, tot cel care a crezut în Domnul Iisus Hristos și a mărturisit, chiar cu prețul vieții, cum au făcut martirii, va vedea slava lui Dumnezeu și va rămâne în veșnicie cu Hristos, în slavă.”

„Domnul Iisus Hristos S-a înălțat la ceruri și Se va întoarce așa cum S-a înălțat, purtând firea omenească pe care Și-a luat-o, pe care Și-a asumat-o, El, în slavă. Atunci când S-a făcut Om, la plinirea vremii, când a venit să Se întrupeze din Fecioara nu avea fire omenească. Cuvântul Veșnic al Tatălui a venit în lume să Se facă Om, deșertându-Se de slava Sa, în umilință, în smerenie extremă, și Și-a luat fire omenească, în toate făcându-Se asemenea nouă, afară de păcat. Această fire omenească, pe care a înnoit-o, a dus-o până la Cruce, la mormânt și, apoi, prin pogorârea la iad, în Înviere. A înviat cu firea omenească pe care Și-a luat-o și așa S-a înălțat la ceruri, deschizându-ne nouă oamenilor drum spre Împărăția ce va să vină, Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.”

„În această zi Biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea tuturor eroilor neamului nostru, care s-au jertfit ca noi să putem crede, ca noi să ne putem ruga, ca noi să-L putem binecuvânta pe Dumnezeu, ca noi să rămânem creștini, deși am fost amenințați în istoria noastră de multe ori cu desființarea ca popor, ca nație, ca Biserică. Dar Dumnezeu nu a îngăduit așa ceva, și cu jertfa eroilor noștri, pe care îi pomenim, îi comemorăm și ne rugăm pentru odihna sufletelor lor.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a oficiat slujba Parastasului pentru eroi, făcându-se pomenirea eroilor români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței Ortodoxe strămoșești.

Cu acest prilej, Preacucernicul Părinte Radu Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul și director al Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, a rostit un cuvânt în care a arătat că este de datoria Bisericii și a Școlii, deopotrivă, de a sădi în mințile și în sufletele copiilor și a tinerilor respectul față de înaintași, printr-o pioasă amintire, pomenire și cinstire a eroilor care s-au jertfit, cărora le datorăm patria liberă în care avem posiblitatea de a ne manifesta credința strămoșească și a mărturisi deschis adevărul Evangheliei pe care ni l-a descoperit Mântuitorul Iisus Hristos.

După slujbă, Ierarhul, preoții și diaconii, profesorii, elevii și credincioșii prezenți, fiecare purtând câte o floare, au pornit în procesiune de la Catedrala Episcopală până la Statuia Eroului necunoscut din Parcul 1 Decembrie din Oradea, unde a fost oficiată o scurtă slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc, după care toți cei prezenți au depus, în mod simbolic, câte o floare a recunoștinței pentru cei care s-au jertfit din neamul nostru.