Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor sărbătorite la Catedrala Episcopală din Oradea

Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor sărbătorite la Catedrala Episcopală din Oradea

Pr. Cristian Rus

 

Praznicul Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor, 6 iunie 2019, au fost sărbătorite la Oradea prin frumoase şi înălţătoare manifestări religioase și comemorative.

La Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, clerul și credincioșii prezenți, în frunte cu Întâistătătorul Eparhiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, au înălţat rugăciuni către Bunul Dumnezeu prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, aducând și cinstire eroilor neamului românesc.

În frumosul şi bogatul cuvânt de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a subliniat semnificaţiile marelui praznic al Înălţării Domnului, precum şi importanţa sărbătoririi eroilor neamului în această zi:

„Întreaga Sfântă Biserică Ortodoxă se află astăzi în zi de sărbătoare, la patruzeci de zile de la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, când serbăm Înălțarea Domnului. După patruzeci de zile în care Domnul Iisus Hristos S-a arătat necontenit Ucenicilor Săi, încredințându-i despre adevărul Învierii Sale din morți, S-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu, întru slavă.

El, Fiul și Cuvântul Veșnic al Tatălui, Care, la plinirea vremii, a coborât pe pământ și S-a făcut Om, în toate asemenea nouă, afară de păcat, născându-Se din Fecioara Maria, la patruzeci de zile după Învierea Sa din morți, Se înalță Cuvântul întrupat, Domnul Iisus Hristos, de pe pământ la cer, în slava lui Dumnezeu-Tatăl, Se întoarce Fiul la Tatăl, de care niciodată nu a fost lipsit, se întoarce cu firea omenească pe care Și-a asumat-o. Se înalță la cer, ca Dumnezeu adevărat și Om adevărat, restaurându-l pe om, El, Noul Adam, nu doar în demnitatea cea dintâi, ci deschizând drumul pentru noi toți, urmașii lui Adam cel vechi, ca, prin lucrarea harului Duhului Sfânt în Biserică, să devenim fii ai lui Dumnezeu după har.”

„Hristos Domnul S-a înălțat la ceruri așteptându-ne pe noi. Așa cum S-a înălțat, Se va întoarce, pentru a inaugura Împărăția cerurilor la care suntem chemați, prin Taina Sfântului Botez, prin pocăință spre iertarea păcatelor, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Său la Sfânta Liturghie. Așadar, suntem chemați să pășim pe urmele Sale, prin moarte spre înviere, în Împărăția cerurilor.”

„În această zi sfântă de praznic, prin hotărârea Sfântului Sinod, Biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea tuturor eroilor neamului nostru românesc, care s-au jertfit ca noi să putem crede, ca noi să ne putem ruga în limba dulce românească, ca noi să-L putem binecuvânta pe Dumnezeu, ca noi să rămânem creștini, deși am fost amenințați în istoria noastră de multe ori cu desființarea ca popor, ca nație, ca Biserică. Dar Dumnezeu nu a îngăduit așa ceva, și cu jertfa eroilor noștri, pe care îi pomenim, îi comemorăm și ne rugăm pentru odihna sufletelor lor.”

În cadrul Sfintei Liturghii, la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți eroii neamului românesc din toate timpurile și din toate locurile.

Ierarhul a hirotonit pe diaconul Mădălin Nicolae Tonca ca preot misionar la Protopopiatul Tinca, îmbisericit pe seama bisericii cu hramurile Învierea Domnului și Sfinții Martiri Brâncoveni din Parohia Holod, iar pe teologul Gheorghe Constantin Laza întru diacon misionar la Protopopiatul Oradea, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae  din Parohia Sânnicolau Român, Protopopiatul Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a oficiat slujba Parastasului pentru eroi, făcându-se pomenirea eroilor români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru unitatea, libertatea și demnitatea poporului român.