Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Început de an şcolar la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Început de an şcolar la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” şi-a deschis în data de 17 septembrie porţile pentru noul an şcolar 2012-2013.

Anul acesta, festivitatea de deschidere a fost una specială, desfăşurându-se în cele două locaţii ale şcolii.

Astfel, de la ora 9, a avut loc festivitatea de deschidere pentru ciclul primar şi gimnazial, în locaţia de pe strada Aluminei, nr. 88, iar de la ora 10:30, a avut loc festivitatea pentru ciclul liceal, în locaţia de pe strada Republicii, nr. 48.

Pentru ciclul liceal şi mai cu seama pentru cel cu profil teologic, festivitatea  a fost una  deosebită, deoarece elevii teologi s-au întors în locaţia vechii Academii Teologice din Oradea, care a fost închisă, iar clădirea confiscată de regimul comunist, în urmă cu 61 de ani.

Festivitatea de deschidere a debutat prin săvârşirea slujbei de Te-Deum pentru începutul anului şcolar, în Paraclisul cu hramul „Sfântul Niceta de Remesiana”, al Liceului, paraclis refăcut pe locul vechiului paraclis al Academiei Teologice.

Ceremonia a continuat în curtea liceului, unde s-a intonat imnul naţional, după care Părintele Director Radu Rus a deschis şirul cuvântărilor şi al discursurilor, evidenţiind, pentru elevi, „importanţa studiului şi a învăţăturii, a cunoaşterii tainelor lumii acesteia, a adevărului şi a înţelepciunii, ca prin deschidere şi receptivitate să vă însuşiţi cât mai mult din ceea ce învăţaţi în şcoală, ca să creşteţi frumoşi şi înţelepţi, ca să păşiţi din treaptă în treaptă, spre succes în viaţă”.

Din partea Inspectoratului Şcolar Judetean Bihor, domnul prof. Nicolae Avram inspector şcolar general adjunct, a transmis mesajul şi urările de bine, profesorilor şi elevilor în noul an şcolar.

Din partea Municipalităţii, domnul Vice-Primar Ovidiu Mureşan, în calitate de absolvent al Liceului Industrial  Nr. 2, care odinioară a funcţionat în clădirea de azi a Liceului Ortodox, a ţinut să-şi arate toată disponibilitatea în ceea ce priveşte îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii.

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în cuvântul rostit, a marcat acest moment cu încărcătură istorică pentru Episcopia Oradiei, subliniind strădaniile primului Episcop al reînfiinţatei Eparhii a Oradiei, Roman Ciorogariu, de a înfiinţa o şcoală teologică în Oradea Mare. Preasfinţia Sa a subliniat că tot ceea ce se face cu binecuvântare dăinuie şi a adresat un cuvânt de preţuire pentru toţi cei care slujesc şcoala, iar elevilor le-a adresat îndemnul „de a-şi cultiva darurile pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia, pentru a avea mult folos în viaţă din aceasta. Tinereţea este anotimpul marilor experienţe spirituale. Nu le întoarceţi spatele, pentru că veţi avea mult folos sufletesc din aceste experienţe, mai ales dacă le trăiţi la această vârstă a tinereţii”.

Alături de Chiriarhul locului şi de conducerea şcolii, la eveniment au participat: Pr. prof. Florin Negruţiu, inspector şcolar pentru Religie, Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan, Decanul Facultăţii de Teologie „Episcop Dr. Vasile Coman”, din Oradea, membrii Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, Pr. Dorel Rusu, Protopopul Oradiei, Preacuvioasele Maici Stareţe de la Mănăstirile Sfânta Cruce şi Buna-Vestire, din Oradea, Preacucernicii Părinţi Capelani ai Instituţiilor de Stat din Oradea, precum şi multi alţi invitaţi.

După festivitatea de deschidere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a vizitat sălile de clasă şi a stat de vorbă cu profesorii, elevii şi părinţii, binecuvântându-i şi urându-le succes în noul an şcolar.

Pentru al treilea an consecutiv, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” se bucură de extinderea nivelurilor de şcolarizare de la ciclul primar şi gimnazial, la cel superior, liceal, având şi alte specializări, pe lângă profilul vocaţional, teologic.

Amintim că Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu" din Oradea, a luat fiinţă la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în toamna anului 2007 prin desprinderea a două clase de profil teologic din cadrul Liceului Pedagogic din Oradea, sub conducerea Preacucernicului Părinte Director Radu Rus.

În acelaşi an Preasfinţitul Sofronie a făcut demersurile necesare pentru retrocedarea clădirii vechii Academii Teologice din Oradea, confiscată de regimul comunist, demersuri care în acest an au fost încununate prin începerea cursurilor anului şcolar pentru elevii teologi, în locaţia cuvenită.

Menţionăm că din acest an şcolar Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Oradea a devenit structură a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”.

În prezent, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu" din Oradea are 900 de elevi, grupaţi în 41 de clase, iar echipa managerială este formată din: Pr. prof. Radu Valer Rus - director, prof. Dorina Săcăcian - director adjunct şi prof. Adriana Oprea- director adjunct.