Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Început de an școlar la Liceul Ortodox orădean

Început de an școlar la Liceul Ortodox orădean

Ca de fiecare dată, la început de toamnă, după binemeritata vacanță mare, în fapt mereu prea mică, cu emoție și bucurie, curtea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a devenit neîncăpătoare pentru învățăceii și însoțitorii lor prezenți la festivitatea de deschidere a noului an şcolar.

După intonarea imnului național și rostirea rugăciunii de binecuvântare la început de an școlar, Preacucernicul Părinte Director Radu Rus a subliniat faptul că, de la un an la altul, elevii liceului orădean sunt tot mai mulți. În acest an școlar, nu mai puțin de 1003 preșcolari și elevi, grupaţi în 40 de formațiuni de studiu, încep cursurile în această școală, fiind prezenți în careu doar școlarii din clasele de debut de ciclu, iar restul elevilor aflându-se în clase împreună cu profesorii învățători și diriginți sau în paraclisul de pe strada Republicii, cei mai mari, elevii de liceu, unde s-a săvârșit în acest timp Sfânta Liturghie.

Comunitatea Liceului Ortodox a fost marcată în aceste zile de momente de tristețe, prilejuite de plecarea prematură după o grea suferință în urma unui accident, a unui devotat și îndrăgit profesor Ileana Borș, în memoria căreia s-a ținut un moment de reculegere.

În continuare Preacucernicia Sa a dat citire cuvântului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la începutul anului școlar, cuvânt intitulat Învățătura creștină – izvor de lumină și comuniune, cuvânt ce evidențiază faptul că „În Familie, în Biserică și în Școală, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase, care contribuie la afirmarea valorii eterne şi a demnității persoanei umane, precum și la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate și de orientare”.

Prezent la festivitate, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cel care a pus bazele acestei școli și care sprijină discret și necontenit, cu fermitate și viziune destinul acestei școli și-a exprimat convingerea că mințile fragede ale elevilor vor putea să se adapteze la toate schimbările prin care trece procesul de învățământ și vor putea să facă față tuturor provocărilor, dar întâi de toate trebuie cultivată virtutea politeții. „La baza educației, discret stă ascunsă politețea. Într-o lume tot mai sălbatică, în care legea junglei încearcă să se impună, politețea este vitală. Nu este specifică doar creștinismului, ci întregii naturi umane. (...) Vă îndemn, cum mă îndemn și pe mine însumi, și nu doar azi, să încercăm să redescoperim politețea.”

Din prezidiu au făcut parte reprezentanți ai autorităților locale, parteneri și colaboratori care sprijină activitățile școlii. Dintre aceștia, Preacucernicul Părinte Profesor Florin Negruțiu, Inspector de Religie a transmis mesajul domnului Inspector școlar general Horea Abrudan: „Succesul nostru, ca nație, depinde de abilitatea de a vă educa pe voi, tânăra generație. Am încredere că veți munci cu perseverență,  din dorința de a evolua, de a vă autodepăși. Vă adresez îndemnul de a studia și a citi cât mai mult.”

În urmă cu 3 ani, grație  unui proiect finanțat din fonduri europene, implementat prin direcția de resort din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, s-a demarat o lucrare de mare anvergură ce a presupus reabilitarea integrală, interioară și exterioară, a tuturor spațiilor din cele trei corpuri de clădire ale școlii.

Lucrările sunt efectuate în proporție de cca 90%, așa încât elevii au fost așteptați într-o școală modernă și frumoasă, caldă și primitoare, care oferă cele mai bune condiții de studiu, într-un ambient foarte plăcut, motivant și stimulator. În acest sens, cuvinte de mulțumire și de apreciere au fost îndreptate asupra doamnei Luminița Butiri, director general al firmei Eurociv Cons SRL Oradea, și asupra domnului Marius Moș, reprezentantul de resort al Primăriei Oradea. La rândul său, domnia sa a promis același sprijin pe mai departe și în ceea ce privește dotarea cu mobilier nou modern a tuturor sălilor de clasă prin accesarea unor fonduri din PNRR.

Au mai luat cuvântul reprezentantul Poliției locale, doamna Alina Moldovan și președintele Asociației Părinți pentru Ora de Religie, domnul profesor universitar Sorin Curilă care a evidențiat privilegiul de care se bucură învățământul actual de a oferi elevilor posibilitatea de a studia disciplina Religie cu un rol deosebit în formarea caracterului religios-moral.

După discursurile oficiale ale celor prezenți în prezidiu, Părintele Director și-a exprimat aprecierea față de părinții elevilor: „Vă asigurăm pe toți, și pe dumneavoastră, stimaţi parinti, dăruiți de Cer cu copii atât de frumoşi, că aţi ales o şcoală în care ne vom strădui cu toții să vă simțiți cât mai bine bine, o şcoală prietenoasă, cu oameni calzi si cu inima mare, care le vor fi mereu aproape copiilor dumneavoastră, o şcoală preocupată în egală măsură de mintea şi de sufletul învăţăceilor, căci, nu-i așa?!, ne-am format de mult o convingere din faptul că echilibrul dintre minte și suflet este premisa reușitei în viață. O şcoală în care procesul de învăţământ este unul de calitate, cu rezultate frumoase, obţinute printr-un efort conjugat, depus de elevi sârguincioşi, îndrumaţi de dascăli pasionaţi şi cu vocaţie, susţinuţi de părinţi care înţeleg rostul şcolii şi-i sunt mereu aproape. Împreună, elevi, profesori şi părinţi, vă invităm ca și-n acest an școlar să colaborăm permanent, completându-ne şi întregindu-ne reciproc, pentru rezultate, care să ne bucure şi să ne înnobileze pe toţi.”

La final, au fost anunțate clasele de început de ciclu de învățământ împreună cu doamnele diriginte și cu domnii diriginți, iar bobocii din clasele pregătitoare au făcut primii pași în sălile de clasă, trecând pe sub podul de flori în aplauzele colegilor mai mari.

După încheierea ceremoniei inaugurale, Preasfințitul Părinte Sofronie a vizitat școala, intrând în toate sălile de clasă. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a avut convorbiri cordiale cu profesorii, elevii, părinții și aparținătorii lor, urându-le să aibă parte de un an școlar binecuvântat de Dumnezeu, cu multe rezultate frumoase.

Pr. prof. Alin Sonea