Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Începutul anului nou bisericesc în Eparhia Oradiei

Începutul anului nou bisericesc în Eparhia Oradiei

Biserica Ortodoxă sărbătorește în prima zi a lunii septembrie începutul unui nou an bisericesc, Indictionul, vădindu-se și prin această particularitate rădăcinile culturii iudaice și cultului mozaic ale Creștinismului, realități care indică ampla și organica dezvoltare a ceea ce numim astăzi civilizația iudeo-creștină.

Anul acesta, la fel ca și în anii precedenți, cu prilejul Indictionului, joi, 1 septembrie 2022, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a luat parte la bucuria serbării hramului bisericii închinate Duminicii Sfinților Români, Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul a Parohiei Sânmartin II, unde a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul dumnezeieștii slujbe, Chiriarhul locului a hirotonit întru preot pe Arhidiaconul Andi-Constantin Bacter, consilier pentru comunicare la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, spre a-și desfășura misiunea sacramentală ca preot coslujitor la Parohia Oradea „Izvorul Tămăduirii”. De asemenea, Preasfinția Sa a prohirisit în treapta slujirii diaconale pe tânărul teolog Dr. Paul-Dan Țop, pe seama bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea. La finele Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie l-a hirotesit pe noul preot hirotonit întru duhovnic și i-a oferit distincția de iconom-stavrofor.

În cele ce au urmat, Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, a rostit un cuvânt de mulțumire și de bun venit Episcopului Oradiei, adresând deopotrivă felicitări Părintelui paroh Traian-Lucian Gîga pentru frumoasa activitate pastorală și gospodărească pe care o desfășoară cu hărnicie și jertfelnicie în parohia încredințată spre păstorire.

În continuare, preotul paroh a adus calde mulțumiri Ierarhului locului pentru aleasa purtare de grijă pe care a avut-o și o are față de comunitatea de credincioși de la Parohia Sânmartin II. Totodată, Părintele paroh Traian-Lucian Gîga a adus în atenția celor prezenți faptul că este o zi specială în care îi sărbătoresc nu doar pe sfinții ocrotitori ai parohiei, ci este și o zi de jubileu, împlinindu-se treisprezece ani de când Preasfințitul Părinte Sofronie a sfințit și așezat piatra de temelie a bisericii și patru ani de la târnosirea lăcașului de cult, fiind unul dintre evenimentele bisericești de frunte din Eparhia Oradiei prin care s-a marcat anul Centenarului Marii Uniri. Nu în ultimul rând, Părintele Traian-Lucian Gîga și-a manifestat recunoștința față de bunii săi credincioși, fără de care nu ar fi reușit să ducă la bun sfârșit ambițioasele proiecte pe care și le-au propus, ultima realizare administrativă fiind construirea casei parohiale.

La finele alocuțiunilor festive, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc, în care a evidențiat chipurile luminoase ale celor doi sfinți pe care Biserica noastră îi pomenește în cea dintâi zi a anului bisericesc, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul – un sfânt străromân, care s-a născut în Dacia Pontică, rafinat teolog, canonist, om de cultură și poliglot, ajuns la Constantinopol și apoi la Roma, unde devine o prezență importantă, lucrând sub ascultarea a zece papi – și Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul – care a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe de pretutindeni ca unul dintre cei mai aspri asceți și rugători, trăindu-și viața la limita subzistenței, în vârful unui stâlp, în lupta aprigă de despătimire și în căutarea îndumnezeirii, al cărui renume spiritual răsună peste veacuri, generând reverență până astăzi chiar și în locurile unde a viețuit, Siria, țară majoritar musulmană –, patronii spirituali ai acestei parohii.

Ierarhul a mai explicat care este starea lăuntrică autentică a creștinilor la ceasul trecerii dintre anii bisericești, ea fiind în total dezacord cu revelionul lumesc, ce a devenit prilej propice curentelor hedoniste, iar nu momentul de bilanț al recunoștinței față de binecuvântările revărsate în porțiunea de timp care s-a mai scurs de la noi. Noi, creștinii, trebuie să rămânem conștiința trează a acestei lumi! Noul an bisericesc care acum începe nu înseamnă artificii, jocuri luminoase pe cer, zgomot, petreceri, râuri de băutură și mâncare fără de măsură. Anul nou înseamnă revelionul desfrâului. Anul nou bisericesc înseamnă înmulțirea rugăciunii, adâncirea în rugăciune, coborârea cu smerenie a minții noastre trufașe în inima în care are loc întâlnirea cu Dumnezeu Care ne mângâie, ne întărește, ne preface și transfigurează, luminând chipurile noastre desfigurate de păcat și de răutatea din lume! În acest fel trebuie să ne începem anul bisericesc, dar nu numai, ci fiecare zi a vieții noastre.

Referindu-se la cele două hirotonii pe care credincioșii au avut șansa să le vadă, putând să audă și frumoasele rugăciuni rânduite acestora, Episcopul Oradiei a vorbit despre preoția profesată în zilele noastre ca fiind o așezare de bunăvoie pe cruce, într-o conștientă asumare a unor mari sacrificii, exigențe și provocări de dragul lui Hristos și pentru Biserica Sa cea sfântă. Dragii mei, să slujești astăzi lui Dumnezeu, ca preot, înseamnă să te urci pe cruce. Cine face preoție cu adevărat este în răstignire permanentă, într-o crucificare zilnică, dar cu trăirea vie a bucuriei Învierii! Gustăm moartea zilnic și înviem! La tinerețe să ai curajul să faci pasul acesta înseamnă să te arunci în prăpastie, dar, surprinzător, zbori. De ce? Pentru că Domnul nu te lasă să cazi și nu ne lasă să cădem! Însă nu avem aripi, nu putem zbura, la propriu, nu suntem ca Sfânta Maria Egipteanca, care levita în timpul rugăciunii, ci este vorba despre sufletul care se înalță la Dumnezeu! Cu toții dacă ne lăsăm în grija lui Dumnezeu, viața devine mai simplă. Îi felicit pentru curajul pe care l-au avut, de a se urca pe cruce, dar trebuie să fie conștienți că Cel răstignit pe cruce este, de fapt, Hristos, în ei, dar și în noi, în toți, mai ales în suferințele noastre. De aceea, când „stați pe cruce”, acolo este Hristos Însuși răstignit și suferă împreună cu dumneavoastră! Lăsați-L să învieze în sufletele dumneavoastră! Străluciți ca lumina, nu lăsați lumina voastră să se stingă, oricâtă răutate vedeți în lume! Ci vegheați să rămână aprinsă candela sufletului, strălucind de bunătate, de iubire, de iertare și îngăduință.

În încheiere, Preasfinția Sa le-a adresat credincioșilor prezenți urări de sănătate și bună sporire întru toate, astăzi, în pragul unui nou început, precum și gânduri bune tuturor elevilor și studenților care, în scurt timp, vor debuta în noul an școlar.

După cuvântul său, Ierarhul Oradiei a săvârșit slujba de sfințire a noii case parohiale, aflate în proximitatea lăcașului de închinare.

***

În după-amiaza aceleiași zile, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a vizitat comunitatea credincioșilor din Parohia Oradea „Izvorul Tămăduirii”, unde a oficiat slujba Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. După rugăciunea înălțată către Maica Domnului pentru mângâierea și tămăduirea celor cuprinși de suferință și boală în spitale sau la casele lor, a urmat ceremonia de instalare ca preot coslujitor a Părintelui Andi-Constantin Bacter, unde noul hirotonit, după rânduiala Bisericii noastre Autocefale, a primit de la Ierarhul Oradiei Mari Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile bisericii – un ritual simbolic al investirii cu autoritatea sacramentală și responsabilitatea slujirii înaintea celor încredințați spre păstorire.

La sfârșitul ceremoniei Preasfinția Sa a rostit o cuvântare festivă în cadrul căreia le-a prezentat credincioșilor pe noul lor preot slujitor. Având în vedere programul liturgic zilnic și necesitățile de ordin pastoral și misionar de la această parohie, era nevoie ca activitatea sfințitoare și învățătorească să fie sprijinită și intensificată cu numirea a încă unui preot pe seama enoriei orădene, un preot tânăr, dornic să slujească lui Dumnezeu și poporului binecredincios.

În continuare, Părintele Andi-Constantin Bacter a rostit cel dintâi cuvânt din postura de slujitor al istoricei biserici închinate praznicului Izvorului Tămăduirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, mulțumind Episcopului Oradiei pentru încrederea acordată atât în ascultarea administrativă de la Centrul Eparhial, cât și în cea încredințată acum, pastorală, asigurându-l de nestrămutatul devotament față de Domnul Iisus Hristos și Biserica Sa. În același timp, noul preot coslujitor și-a manifestat recunoștința față de Părintele paroh Cristian-Octavian Rus, consilier cultural la Centrul Eparhial, față de Părintele pensionar Dorel-Octavian Rusu, Protopop onorar al Oradiei, și față de bunii credincioși ai parohiei, mulțumindu-le pentru primirea călduroasă și pentru bucuria de a fi parte integrantă a unei comunități pilduitoare de creștini dreptmăritori.

La sfârșit, Părintele paroh Cristian-Octavian Rus a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie pentru susținerea misiunii preoțești din parohie prin numirea preotului Andi-Constantin Bacter, precum și pentru dragostea părintească și purtarea de grijă pe care le are față de preoții și credincioșii acestei biserici. În încheiere, preotul paroh l-a felicitat pe noul preot coslujitor și i-a adresat cuvinte încurajatoare de bun venit, sperând într-o colaborare fructuoasă și binecuvântată de Dumnezeu, spre folosul duhovnicesc și mântuirea credincioșilor.

Pr. Andi-Constantin Bacter