Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Începutul Triodului la biserica „Buna Vestire” din Oradea

Începutul Triodului la biserica „Buna Vestire” din Oradea

          În Duminica a treizeci și treia după Rusalii, a Vameșului și a Fariseului, 9 februarie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Buna Vestire din Oradea. Ierarhul a săvârşit Sfânta şi Dumnezeieasca Liturghie, în sobor de preoţi şi diaconi în biserica enoriei.

          După citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Luca, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a rostit o frumoasă predică în care a vorbit despre perioada specială a Triodului, ce începe în această zi, prin care debutează urcușul duhovnicesc spre luminatul praznic al Învierii Domnului, tâlcuind celor prezenţi învățămintele deosebit de bogate pentru viața sufletească a creștinului ce se desprind din Pilda Vameșului și a Fariseului, spusă de Mântuitorului Iisus Hristos:

„Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, astăzi, la Odovania praznicului Întâmpinării Domnului, în Duminica a treizeci și treia după Rusalii, în prima zi din perioada Triodului, începe călătoria noastră duhovnicească de zece săptămâni până la măritul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Pe de o parte, încheiem ciclul sărbătorilor legate de Nașterea Domnului Iisus Hristos, iar de cealaltă parte începem ciclul sărbătorilor legate de Învierea din morți a Mântuitorului Hristos Iisus. Această fericită coincidență ne arată purtarea de grijă a lui Dumnezeu, adică providența divină, și ne așază în centrul vieții noastre spirituale pe Cel Care este, de fapt, centrul vieții Bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos.”

„Așadar, de astăzi începem marele drum duhovnicesc de zece săptămâni până la Învierea Domnului și îl începem printr-o întâlnire în Casa lui Dumnezeu, la Templu, în locul slavei lui Dumnezeu, unde oamenii vin să se întâlnească cu Dumnezeu, dar și cu propria conștiință și, nu în ultimul rând, cu aproapele. Așa au venit și cei doi, vameșul și fariseul din pericopa evanghelică ce s-a citit, două tipologii umane pe care Mântuitorul Iisus Hristos ni-i așază în față spre a vedea diferența dintre prejudecată și realitate, dintre ceea ce se spune despre un om, și cine este omul, de fapt.”

„Vedem cum vameșul, omul disprețuit de toți, temut de mulți, este, de fapt, omul lui Dumnezeu, omul care se roagă cu pocăință, cu smerenie, înțelegând că este păcătos și rugându-se în duh de smerenie. El, coborând în umila cămară a sufletului său, Îl întâlnește acolo pe Dumnezeu și vine la Templu pentru a se întâlni cu adevărat cu Dumnezeu. Celălalt, fariseul, este un om pe care lumea îl laudă, un om care, după prejudecăți, merită toate laudele căci este omul credincios care împlinește toată Legea și se socotește singurul îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, dar care îl judecă pe aproapele și se consideră mai presus decât el. De aceea, pe acesta din urmă Mântuitorul Iisus Hristos nu ni-l recomandă, căci cele două tipuri umane din pilda Vameșului și a Fariseului le regăsim și astăzi peste tot, atât în lumea reală, cât și în lumea virtuală.”

„Biserica, dintru începuturi, a fost, este și va rămâne, până în veșnicie, deschisă pentru toți cei care vor, cu sinceritate, să se apropie de Dumnezeu, dar nu prin lucruri exterioare, nu prin cele din afară care îi împart pe oameni în categorii și în caste, ci prin ceea ce înseamnă viață lăuntrică, iar viața lăuntrică adevărată nu poate să existe în afara lui Dumnezeu.”

În cadrul slujbei, Episcopul Oradiei a hirotonit pe tânărul teolog Vasile Daniel Mihele în treapta diaconiei, pe seama bisericii cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul din parohia Sânnicolau de Beiuș, Protopopiatul Tinca.

La final, Părintele paroh Ioan Ciprian Balint, consilier canonico-juridic la Centrul Eparhial, a adus cuvânt de mulţumire Ierarhului pentru grija şi dragostea părintească pe care o arată preoţilor şi dreptcredincioşilor acestei parohii.

Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei, în cuvântul rostit, a felicitat pe părintele paroh și ceilalți preoţi coslujitori pentru lucrarea pastoral-misionară bogată, dar şi pe bunii credincioşi ai parohiei pentru mărturisirea credinţei dreptmăritoare strămoşeşti în acest cartier central al Oradiei.

Pr. Cristian Rus