Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Îndemn la credință, echilibru și solidaritate

Îndemn la credință, echilibru și solidaritate

 În contextul stării de urgență în care se află România din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, Patriarhia Română transmite un îndemn laresponsabilitate, echilibru și solidaritate.

Patriarhia Română îi îndeamnă pe toţi preoții Bisericii Ortodoxe Române să pună în aplicare cu realism, luciditate și încredere măsurileimpuse de autoritățile statului, măsuri care afectează temporar şiviaţa liturgică a Bisericii. Aceste reglementăriau ca scop diminuarea și oprireaactualei epidemii pe care toate autoritățile medicale internaţionale o consideră ca fiind extrem de gravă.În vederea aplicării coerente și uniformea tuturor reglementărilor care afectează temporar viața liturgică a Bisericii, Patriarhia Română, în consultare cu eparhiile ei, va elabora periodicși va transmite clerului şi credincioşilor îndrumări pastorale unitare care vor fi aplicate în toată Biserica Ortodoxă Română. De aceea, este mare nevoie de consultare şi cooperare în toate acţiunile pe care le desfăşurăm.

 În această perioadă critică, sunt esenţiale şi prioritare: rugăciunea şiresponsabilitatea pentru sănătatea personală şi socială, precum şi ajutorarea concretă a celor aflaţi în nevoi, protejându-i prin respectarea distanței socialerecomandateşi prin ajutor material oferit în mod voluntar organizat.

Să traversăm acest timp de încercare și suferință,în rugăciune şi în fapte bune, fără panică şi teamă,având deplină încredere în Dumnezeu şi speranţă izvorâtă din credinţă!

Să ne rugăm Mântuitorului Hristos, zilnic,individual în biserică sau acasă împreunăcu familia, pentru toți cei bolnavi, pentru grabnica lor însănătoșire, pentru mediciși pentru toți cei activi în ajutorarea oamenilor,ca Dumnezeu să-i ocrotească și să ne ajute să revenim cât mai curândla normalitatea vieții sociale și religioase.

  

Biroul de Presă al Patriarhiei Române