Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / ÎNDRUMĂRI PASTORAL - LITURGICE

ÎNDRUMĂRI PASTORAL - LITURGICE

Îndrumările Pastoral - Liturgice pentru respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii cu noul virus (COVID 19) dispuse de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Laurențiu al Ardealului pentru unitățile de cult din Arhiepiscopia Sibiului se aplică, întocmai și fără excepție, și în toate parohiile, mănăstirile, schiturile și unitățile de cult din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, prin hotărârea Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei și a Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei din data de 19 martie 2020, pe toată durata stării de urgență decretate pe teritoriul României.

 

ÎNDRUMĂRI PASTORAL-LITURGICE

Pentru respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii

cu noul virus (COVID 19)

  Către,

Mănăstirile, Schiturile, Parohiile, Filiile și toate Unitățile de Cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Sibiului

    I.   SFÂNTA LITURGHIE

  1. Se va oficia în exteriorul bisericii și la orele cele mai potrivite pentru fiecare unitate bisericească, respectându-se numărul impus de autoritățile abilitate (maxim 100 participanți) și a distanței de 1 metru între persoane (eventual se vor așeza scaune);
  2. Rânduiala Sfintei Proscomidii poate fi făcută la Proscomidiar, înainte de începerea Sfintei Liturghii;
  3. Pangarul pentru lumânări și pomelnice va fi organizat în afara bisericii, iar responsabilii vor avea în dotare toate elementele de igienă necesare și vor respecta cu acrivie toate măsurile de prevenție a riscului de contaminare.
  4. La intrarea în incinta bisericii se va organiza un punct (sau după caz, mai multe) pentru igienizarea credincioșilor.
  5. Membrii Consiliului Parohial vor fi implicați în organizarea slujirii liturgice, și în respectarea tuturor normelor impuse de autorități.
  6. Credincioșii care se împărtășesc vor fi îndrumați să păstreze distanța corespunzătoare unii față de ceilalți, cu răbdarea și evlavia cuvenită față de Sfânta Euharistie.

 

II.   SPOVEDANIA:

 1. Spovedania este un act liturgic individual și se poate săvârși și în interiorul bisericii.

2. Credincioșii care doresc să se spovedească vor intra doar câte unul, pe rând, în locașul de cult, după ieșirea celui mărturisit anterior.

3. Preoții duhovnici vor organiza o programare personală a credincioșilor pentru Taina Spovedaniei, pe ore, pentru evitarea aglomerației!

 

 III.  ÎNMORMÂNTAREA:

1. În cazul în care decedatul este depus acasă:

- slujba înmormântării se va oficia în curtea casei, în aer liber, cu participarea familiei și a rudelor apropiate;

- deplasarea la cimitir se va face doar cu mijloace auto, fără opriri;

 2. În cazul în care decedatul este depus la capelă:

- slujba se va oficia în fața capelei sau la cimitir,cu participarea familiei și a rudelor apropiate respectând toate normele sociale și de igienă impuse.

 

IV. PARASTASUL:

Slujba parastasului se va oficia în exteriorul bisericii (sau la cimitir) cu respectarea prevederilor menționate la slujba înmormântării.

V.  ALTE ÎNDRUMĂRI:

1. În situația de urgență în care ne aflăm, preoții parohi sunt îndrumați să amplifice lucrarea filantropică a Bisericii, mobilizând Consiliul Parohial, Comitetul Parohial și grupurile de voluntari ai Parohiei, pentru a identifica și sprijini persoanele izolate și nedeplasabile, spre a le oferi alimente și obiecte de igienă, în colaborare cu autoritățile locale.

2. Deplasarea preotului la domiciliul credincioșilor se va face doar în caz de necesitate, la solicitarea acestora și exclusiv la cei bolnavi, pentru administrarea Sfintelor Taine a Spovedaniei și Împărtășaniei, cu respectarea condițiilor speciale impuse.

3. Slujbele ocazionale (hramuri, târnosiri, resfințiri, sfeștanii etc.) se suspendă pe toată durata stării de urgență!

 

† LAURENȚIU

Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului