Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Întâmpinarea Domnului prăznuită la Oradea

Întâmpinarea Domnului prăznuită la Oradea

 Manifestările dedicate cinstirii Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă din întreaga lume, cinstiți în ziua de 30 ianuarie, s-au încheiat în Eparhia Oradiei sâmbătă, 2 februarie 2019, de praznicul Întâmpinării Domnului, la biserica de enorie din Oradea ce îi are ca ocrotitori pe cei trei Mari Dascăli ai lumii și Ierarhi.

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, împreună cu un sobor de preoţi și diaconi, consilieri de la Centrul Eparhial, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman şi de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, precum și cei doi preoți de la enoria orădeană, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi, slujbă la care au participat elevi şi studenţi teologi, alături de numeroși credincioşi orădeni, devenind deja o tradiție ca, în fiecare an, profesori, elevi și studenți de la cele două școli de teologie ortodoxă din Eparhia Oradiei, să se reunească, cu binecuvântarea și în prezența Chiriarhului locului, în biserica parohială Sfinții Trei Ierarhi din Oradea, în ziua prăznuirii Sfinților Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan sau în una din zilele apropiate sărbătorii.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala universitară Psalmodia Varadiensis a Facultății de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, dirijată de Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Habil. Mihai Brie, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

 Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 2, versetele de la 22 la 40, Preacucernicul Părinte Lect. Univ. Dr. Doru Fer, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificaţiile duhovniceşti deosebit de bogate ale praznicului împărătesc al Întâmpinării Domnului, evocând și aspecte din viața și activitatea Sfinților Trei Ierarhi, modele demne de urmat pentru orice creștin, ale căror opere, adevărate comori ale teologiei ortodoxe, rămân mereu actuale și asupra cărora se cuvine să ne aplecăm pentru a ne îmbogăți sufletește.

După Sfânta Liturghie, Părintele Aurel Simion Goga, protopopul Oradiei a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, iar  Părintele paroh Ioan Bala a mulţumit Întâistătătorului Eparhiei Oradiei pentru grija şi dragostea arhipăstorească pe care o arată faţă de biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Oradea, subliniind că este o mare binecuvântare pentru parohie de a fi, în fiecare an, gazdă primitoare dascălilor, elevilor și studenților de la școlile de teologie ortodoxă din Oradea.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe cei doi preoți ai parohiei Sfinții Trei Ierarhi din Oradea, dimpreună cu credincioșii, pentru frumoasa lucrare ctitoricească și misionară pe care o împlinesc, și a adresat îndemn părintesc dreptmăritorilor creștini ca, în perioada din anul bisericesc ce urmează a începe peste puțină vreme, perioada specială a Triodului, o perioadă de pregătire duhovnicească, de pocăință, să se concentreze a fi mai aproape de Dumnezeu și să Îl primească pe Dumnezeu în viața lor, dar într-un mod abstract, ci în mod direct, prin pregătirea și primirea, după rânduială, cât mai des, a Preacuratelor Taine ale lui Hristos:

„Acest praznic al Întâmpinării Domnului, ca și toate celelalte sărbători și duminici de peste an, ne face să avem sufletele pline de înălțare duhovnicească, căci în Biserică suntem într-o stare permanentă de sărbătoare. De fapt, menirea Bisericii este aceea de a ne pregăti pentru sărbătoarea continuă din Împărăția cerurilor, din viața cea veșnică. Iar dacă noi trăim sărbătorile acestea cu intensitate, ne pregătim și sufletul să fie într-o stare de sărbătoare, care înseamnă primirea lui Dumnezeu în viața noastră, primirea lui Dumnezeu în brațele noastre duhovnicești, adică Dumnezeu Se lasă cuprins de făptura Sa, iar noi, primindu-L pe Dumnezeu în sufletul nostru, în starea de sărbătoare pe care Biserica ne-o oferă, ne asemănăm cu Dreptul Simeon.”

În încheierea cuvântului său, Episcopul Oradiei a adresat clerului, cadrelor didactice, studenților, elevilor şi credincioșilor prezenţi urări de ani mulți și binecuvântați, sănătate şi putere de muncă în slujirea Bisericii noastre străbune şi a neamului românesc.

Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Fer