Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Intrarea în Biserică a Maicii Domnului prăznuită în Parohia Palota

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului prăznuită în Parohia Palota

La sărbătoarea „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, 21 noiembrie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul cu hramurile „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” şi „Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca” din parohia Palota, una dintre cele mai noi parohii din zona metropolitană a cetăţii Oradiei.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici fiinţând o puternică comunitate catolică, de etnie germană şi maghiară, având o bazilică de proporţii monumentale. În ultimii ani, în acest sat s-au stabilit peste 50 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înfiinţat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredinţat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, ce va fi o replică a Catedralei mitropolitane greceşti din Atlanta, Georgia. Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfinţitul Părinte Sofronie. Prin jertfa credincioşilor şi cu sprijinul autorităţilor locale, în acest an s-a reuşit executarea săpăturilor şi turnarea fundaţiei sfântului locaş, până la cota zero, urmând ca, din primăvara anului 2014 să înceapă lucrările de ridicare a zidurilor bisericii.

Cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, până la ridicarea sfântului locaş, sfintele slujbe se săvârşesc într-un paraclis amenajat în vecinătatea noii biserici, îmbodobit şi înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat de copii, tineri şi credincioşi ai parohiei, precum şi de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei, diaconul Claudiu Liberţ a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Valea de Sus, Protopopiatul Beiuş, iar tânărul teolog Cosmin Ioan Benţe a fost hirotonit diacon pe seama bisericii cu hramurile „Naşterea Domnului” şi „Învierea lui Lazăr” din parohia Sânlazăr, Protopopiatul Marghita. Noul preot a primit şi hirotesia întru duhovnic.

În cuvântul de învăţătură rostit, Ierarhul Oradiei a vorbit celor prezenţi despre importanţa praznicului Aducerii la Templu a Maicii Domnului, subliniind rolul covârşitor al Preacuratei Fecioare Maria în istoria mântuirii:

„În această zi sfântă de sărbătoare închinată Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă întreagă pomeneşte ziua sfântă de odinioară când Maica Domnului, pruncă fiind, a fost dusă în Templul de la Ierusalim, la vârsta de cinci ani, de către Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, aşa cum ne învaţă Sfânta Tradiţie a Bisericii.”

„Atât sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cât şi Buna Vestire, sunt sărbători ale Sfintei Fecioare legate de taina care s-a lucrat într-ânsa, taina mântuirii neamului omenesc. Fără a primi această taină, nimeni nu poate să se numească creştin, căci nimeni nu este creştin adevărat dacă nu o cinsteşte pe Maica Celui Care, mai presus de firea noastră fiind, Dumnezeu Cel veşnic, Dumnezeu-Fiul, deofiinţă cu Tatăl, la plinirea vremii, adică atunci când omenirea a fost pregătită şi a putut să ofere lui Dumnezeu pe vasul ales, Sfânta Fecioară Maria, S-a făcut om, Şi-a luat fire omenească, El, Creatorul, S-a unit cu creaţia, din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.”

„Dumnezeu a pregătit-o pe Maica Domnului, Eva cea nouă, generaţie după generaţie, de la Eva cea dintâi, prin strămoşii Sfintei Fecioare şi strămoşii după trup ai Domnului, prin Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, oameni curaţi şi sfinţi, care au primit darul de a o avea, la bătrâneţe, pe fiica lor Maria, care avea să se învrednicească a fi Maica Domnului. Nu numai că neamul din care s-a născut Sfânta Fecioară Maria a fost un neam ales, dar Dumnezeu a pregăti-o pentru a Se întrupa din ea Cuvântul Său, fiind crescută în biserică, în templul lui Dumnezeu, în rugăciuni, în post, în petrecere duhovnicească în casa slavei lui Dumnezeu, ca să devină „Sfânta Sfintelor”, cea care să ţină întru sine pe Cel Care este desăvârşirea Legii, Creatorul universului, care să-L primească în ea, în trupul ei sfinţit de Duhul lui Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu.”

La finalul slujbei, părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului a adresat cuvântul de bun venit Chiriarhului, iar părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor din Palota şi pentru aleasa purtare de grijă.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei Palota pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă faţă de Biserica dreptmăritoare, dar şi pentru lucrările de construcţie a noii biserici.