Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Întreită serbare în urbea Oradiei celei Mari

Întreită serbare în urbea Oradiei celei Mari

În arealul Varadiei Bihorului românesc, data de 12 octombrie are reverberații istorice cu totul aparte, căci este Ziua orașului-reședință de județ, Oradea. De douăzeci de ani, începând cu anul 1992, orădenii sărbătoresc atât semnarea Declarației de autodeterminare a românilor din Transilvania în casa avocatului Aurel Lazăr din centrul orașului Oradea, la 12 octombrie 1918, o veritabilă predoslovie a părtășiei acestor teritorii la Marea Unire, cât și eliberarea urbei de către Armata Română de sub ocupația horthystă, de la 12 octombrie 1944. Totodată, administrația locală a decis, datorită învecinării calendaristice binevenite, să alăture acestor două comemorări solemne și sărbătorirea Centenarului Încoronării suveranilor României Mari, Ferdinand I și Maria, de la 15 octombrie 1922, la Alba-Iulia.

Cu acest prilej al întreitei serbări orădene, miercuri, 12 octombrie 2022, în ziua de pomenire a Sfinților Mucenici Prov, Tarah, Andronic și a Sfântului Ierarh Cosma al Maiumei, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul cetății Oradiei celei Mari, a participat la festivitățile speciale organizate de Primăria Municipiului Oradea.

Astfel, începând cu ora 11:30, în Sala „Traian Moşoiu” a primăriei, Preasfinția Sa a luat parte la ședinţa festivă a Consiliului local, ale cărei lucrări au debutat prin intonarea Imnului României și rugăciunea rostită de Ierarhul Ortodox al Oradiei. După alocuțiunea festivă a primarului Oradiei, Florin-Alin Birta, a urmat îndătinata premiere a elevilor orădeni, dar și a profesorilor ce i-au pregătit, care au obținut rezultate excepționale la examenele și olimpiadele naționale, dintre care, bineînțeles, nu au lipsit nici elevi și profesori de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, atât din ciclul gimnazial, cât și din cel liceal. Ședința s-a încheiat printr-o meditație rostită de decanul Facultăţii de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Prof.univ.dr. Gabriel Moisa, care a subliniat responsabilitatea pe care bihorenii și mai ales orădenii o au față de jertfelnicia înaintașilor, cea care stă la temelia unității, păcii și bunăstării noastre de astăzi.

În continuare, în coridorul principal de acces în sala „Traian Moşoiu”, a avut loc ceremonia de dezvelire a plăcilor comemorative și omagiale ce au gravate numele delegaților din Oradea la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. Dintre numele aurite cu măiestrie și aureolate de onoare nu au lipsit cel al Episcopului-ctitor Roman Ciorogariu, vicar consistorial la acea vreme, sau al Protopopului ortodox Andrei Horvath al Oradiei. Ceremonia festivă a avut ca moment central slujba de sfințire a plăcilor comemorative săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei dimpreună cu Părintele Mircea-Ilie Ioniță, fost preot capelan al Garnizoanei Oradea și recent numit în aceeași slujire pentru Comandamentul comunicațiilor și informaticii din București.

Manifestările sărbătorești au continuat în Piața Unirii, la statuia ecvestră a Regelui Ferdinand I Întregitorul, festiv flancată de steaguri ale României și ale Primăriei Oradiei, de două tunuri de epocă, precum și de gărzi militare, care, ca o noutate pentru anul acesta, au performat din oră în oră, în intervalul 9-15, ritualul ostășesc al schimbării de gardă. Aici, Chiriarhul locului a oficiat solemna slujbă de Te Deum în prezența detașamentului de onoare – dintre care la loc de seamă a fost Fanfara Diviziei 4 Infanterie „Gemina" din Cluj-Napoca –, a autorităților centrale și locale, a personalităților culturale de seamă ale orașului și a numeroși locuitori ai acestuia. După cuvântările îndătinate, a urmat festivitatea depunerii de coroane, jerbe și buchete de flori la poalele statuii Întregitorului de neam.

În cele ce au urmat, slujitorii, detașamentul de onoare, oficialitățile și toți cei prezenți au efectuat opriri la statuia Reginei Maria, impresionant împodobită cu o mantie regală realizată din flori, din fața Teatrului de Stat omonim, apoi la Muzeul memorial „Aurel Lazăr”, ultima fiind la statuia providențialului avocat orădean, popasuri simbolice în cadrul cărora s-a intonat imnul țării, s-au ținut alocuțiuni festive și s-au depus flori întru vrednică pomenire și prețioasă aducere aminte.

Festivitățile oficiale dedicate Zilei orașului Oradea s-au încheiat după-amiaza, culminând cu concertul Fanfarei Diviziei 4 Infanterie „Gemina" din Cluj-Napoca, susținut pe o scenă amplasată în Piața Unirii, unde orădenii au putut asculta un evantai de renumite piese muzicale, de la cele cu caracter patriotic sau folcloric, la muzică clasică și compoziții muzicale contemporane.

Pr. Andi Constantin Bacter