Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Întrunirea profesorilor de Religie Ortodoxă și de la școlile teologice din Eparhia Oradiei

Întrunirea profesorilor de Religie Ortodoxă și de la școlile teologice din Eparhia Oradiei

Pr. Prof. Alin Sonea

 

În continuarea conferinţelor preoţeşti semestriale de toamnă din acest an, dedicate comemorării Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și traducătorilor de cărți bisericești, în ziua de vineri, 27 septembrie 2019, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a desfăşurat reuniunea cadrelor didactice care predau Religie Ortodoxă în şcolile din județul Bihor și a profesorilor de teologie de la școlile teologice din Eparhia Oradiei, respectiv Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din cadrul Universităţii din Oradea și Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea.

Programul zilei a debutat prin săvârşirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum în paraclisul cu hramul Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana din cadrul Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, de către un sobor de preoți, în frunte cu Părintele Prot. Prof. Radu Rus, consilier al sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul din cadrul Episcopiei Oradiei şi directorul Liceului Ortodox.

A doua parte a programului s-a desfăşurat în sala festivă a Liceului Ortodox, unde, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, a Părintelui Prof. Florin Negruţiu, Inspector școlar pentru disciplina Religie, a Părintelui decan Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan, şi a cadrelor didactice reunite, Preacucernicul Părinte Lect. Univ. Dr. Ionel Chira, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, a prezentat referatul cu titlul „Personalitatea remarcabilă a Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și tradiția seculară a traducerilor de cărți bisericești”.

După prezentarea referatului, Părintele Prot. Prof. Radu Rus a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa şi purtarea de grijă necontenită faţă de statutul orei de Religie din cadrul învăţământului bihorean şi faţă de cadrele didactice care se ostenesc şi se jertfesc predând această disciplină atât de necesară pentru formarea spirituală și culturală a tinerelor generaţii.

La finalul lucrărilor conferinţei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Chiriarhul Oradiei a adresat un cuvânt de binecuvântare cadrelor didactice prezente şi a subliniat rolul providenţial al orei de religie pentru copiii și tinerii elevi din școli, îndemnând profesorii prezenți să nu se lăsa descurajaţi şi să nu cedeze în faţa provocărilor venite din partea societăţii contemporane secularizate, care, sub diferite forme, încearcă să Îl excludă pe Dumnezeu din spaţiul public.

După încheierea Reuniunii cadrelor didactice care predau religia ortodoxă în Eparhia Oradiei, s-a desfășurat, în aceeași locație, și Consfătuirea județeană anuală a profesorilor de Religie la care au participat cadrele didactice care predau religie ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, reformată, baptistă și penticostală în școlile din județul Bihor. În debutul acesteia, Preasfințitul Părinte Sofronie a evidențiat rolul orei de religie în formarea caracterului religios-moral al elevilor, apreciind jertfelnicia profesorului de religie, misiunea acestuia în societatea contemporană. De asemenea, s-a subliniat importanța transmiterii elevilor de valori precum toleranță și respect în contextul conviețuirii într-un spațiu multicultural și pluriconfesional. În numele profesorilor de religie, Pr. Prof. Florin Negruțiu, inspector școlar de specialitate, a mulțumit pentru cuvintele de apreciere și pentru susținerea orei de religie de către Preasfințitul Părinte Sofronie.

În continuarea activității inspectorul școlar pentru disciplina religie Pr. Prof. Florin Negruţiu a prezentat o analiză a principalelor activității desfășurate la nivelul disciplinei în anul școlar precedent  fiind menționate cele mai importante programe și proiecte derulate în anul școlar 2081-2019 la nivel județean și numai, modul în care au fost receptate la nivelul comunității programele educative, rolul cursurilor de formare, performanțele obținute la competițiile locale, județene și naționale de elevii de la toate confesiunile și nivelurile de clasă unde se organizează astfel de olimpiade și concursuri.

S-a reamintit contributia întregului corp profesoral în organizarea Olimpiadei naționale de religie ortodoxă desfășurată la Oradea, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie și care a reunit peste 600 de elevi. Manifestarea a adus împreună instituții religioase și laice, organizații neguvernamentale și agenți economici care în mod particular au contribuit la calitatea întregului demers. S-a reliefat în mod special calitatea procesului instructiv-educativ, relația profesor elev, precum și relevanța activităților educative în cadrul parteneriatului școală-biserică-familie în contextul provocărilor lumii contemporane, aspecte evidențiate cu ocazia inspecțiilor de specialitate și  tematice, respectiv cu ocazia diverselor manifestări științifice și didactice deopotrivă. .Diagnoza la nivelul disciplinei a surprins, gradul de utilizare a strategiilor didactice activ-participative în actul didactic, exploatarea resurselor educaționale existente la nivelul școlii sau în mediul online, valorificarea funcţiei formative a evaluării în procesul de predare-învățare. S-a reamintit necesitatea existenței unei reviste disponibilă pentru profesorii de religie din judeţul Bihor “Dascălul creştin” şi reactivarea paginii web dedicate profesorilor de religie în vederea diseminării bunelor practici și a schimbului de materiale educaționale.

În continuare s-au prezentat caracteristicile programei de gimnaziu, respectiv a clasei a VII-a, situația manualelor pentru clasa a VII-a, lista auxiliarelor aprobate și  modul în care trebuie gestionate acestea în acest an școlar. Un aspect important a vizat prezentarea programelor de formare disponibile pentru profesorii de religie. Cadrele didactice au fost încurajate să se implice în procesul de elaborare, respectiv evaluare a manualelor școlare și a auxiliarelor.

Tematica cercurilor pedagogice, reglementările metodologice care vizează examenul de definitivat, programele de pregătire pentru cei care susţin examenul de definitivat, gradele didactice II și I  sau participă la concursul pentru ocuparea unei catedre de religie în învăţământul preuniversitar, respectiv noile discipline opționale Pregătiți pentru viață, Educația Caracterului, Adolescență și cunoaștere, respectiv programele de formare acreditate pe aceste problematici, au reprezentat o altă categorie de problematici dezvoltate în cadrul consfătuirilor .

În acest cadru au fost invitați și au onorat cu prezența inspectorul școlar general prof. Alin Florin Novac-Iuhas, respectiv coordonatorul Institutului de Științe ale Educației, Ciprian Fartușnic. Domnul inspector școlar general a transmis un mesaj la debutul acestui an școlar și a evidențiat rolul profesorului de religie în comunitatea școlară, care este perceput ca un factor de echilibru.

Domnul Ciprian Fartușnic a prezentat succint principalele obiective și activități ale proiectului CRED și oportunitatea oferită cadrelor didactice în general și a profesorilor de religie în special care predau la învățământul primar și gimnazial, de a beneficia gratuit de un program de formare acreditat pe component curriculară. De asemenea acesta a reiterat rolul disciplinei în spațiul școlar, statutul acesteia în relație cu celelalte discipline, calitatea programei școlare pentru învățământul primar și gimnazial care oferă profesorului de religie posibilitatea de a exersa activități de învățare variate în relație cu competențe generale și specific foarte generoase, în interacțiune cu toate programele din cadrul ariei curriculare Om și societate.

În final s-au creionat principalele direcții ale disciplinei pentru anul școlar în curs, cu accent valorificarea componentei formative a orei de religie.