Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească de hram în Parohia Palota

Liturghie arhierească de hram în Parohia Palota

Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2016, a constituit un binecuvântat moment de prăznuire duhovnicească pentru una dintre cele mai noi comunităţi parohiale din Episcopia Oradiei, parohia Palota, localitate aparținătoare de comuna Sântandrei, aflată în zona metropolitană a cetăţii Oradiei, care şi-a serbat hramul.

 Bucuria dreptcredincioşilor acestei enorii, păstorită de tânărul și vrednicul părinte Cosmin Laviniu Lascu, a fost desăvârşită prin prezenţa şi slujirea Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul amenajat pentru slujire din vecinătatea noii biserici parohiale, aflată în construcţie, cu hramurile Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat de copii, tineri şi credincioşi ai parohiei. Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și tineri din localitate.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Ierarhul Oradiei a rostit o frumoasă predică în care a vorbit celor prezenţi despre semnificațiile praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului:

„Sărbătoarea de astăzi, Intrarea în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, își are temeiul în Sfânta Tradiție a Bisericii, de unde aflăm că, în fragedă pruncie, Fecioara, dăruită la bătrânețe de Dumnezeu părinților ei, Sfinții și drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, a fost dusă la Templul din Ierusalim de părinții ei. Era această rânduială străveche în poporul israelitean, ca fecioarele să fie duse la Templul din Ierusalim pentru a petrece în rugăciune, în atmosfera de taină a prezenței lui Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu din Ierusalim, care avea să urmeze Cortului mărturiei din vremurile primare ale poporului israelit, era semnul văzut al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, așa cum am auzit din pericopa Apostolului zilei, din Epistola către Evrei, ce ne-a reamintit, însemnătatea duhovnicească, mistică și simbolică a Templului din Ierusalim pentru poporul cel ales.”

„În Templul din Ierusalim a fost dusă Fecioara, cea care s-a învrednicit, apoi, din darul lui Dumnezeu, și pentru că ea a voit, a deveni Maica lui Dumnezeu, a deveni Templul în care Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul Veșnic al Tatălui, S-a coborât, la plinirea vremii, și S-a sălășluit în pântecele cel pururea fecioresc al Fecioarei, prefăcând-o în «Templu al slavei lui Dumnezeu», în «Biserică cuvântătoare», în «Rai de taină», așa cum este ea numită în imnele Bisericii. Astfel, Maica Domnului, cea care din pruncie a fost dusă în Templul din Ierusalim, ea însăși devine Templul lui Dumnezeu, primindu-L pe Dumnezeu în sânul ei cel pururea fecioresc și născându-L ca om pe Cel Care este Dumnezeu adevărat și Om adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos.”

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul liturgic îndătinat, Chiriarhul Oradiei a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Andrei Ionuț Gheban, pe seama bisericii cu hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul din Parohia Bucium, Protopopiatul Beiuș. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La finalul slujbei, părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului a adresat cuvântul de bun venit Chiriarhului, iar părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa și slujirea în mijlocul credincioşilor din Palota, an de an, începând din anul 2010, şi pentru aleasa purtare de grijă.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioşii parohiei Palota pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă față de Biserica dreptmăritoare, dar şi pentru lucrările de construcţie a noii biserici ce înaintează, de la un an la altul, adresând un îndemn părintesc la continuarea şi intensificarea muncii la zidirea noului sfânt lăcaş, pentru a fi cât mai curând finalizat, spre slava lui Dumnezeu şi folosul duhovnicesc al dreptmăritorilor creştini din această enorie.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici fiinţând o puternică comunitate catolică, de etnie germană şi maghiară, având o bazilică de proporţii monumentale. În ultimii ani, în acest sat s-au stabilit peste 50 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înfiinţat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredinţat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, după modelul Catedralei mitropolitane greceşti din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfinţitul Părinte Sofronie. Prin jertfa credincioşilor şi cu sprijinul autorităţilor locale, în anul 2013 s-a reuşit executarea săpăturilor şi turnarea fundaţiei sfântului lăcaş, până la cota zero, iar în anul 2014, a început construcţia propriu-zisă, zidurile fiind înălţate până la cota plus 4 metri. În acest an, 2016, lucrările au avansat prin executarea centurii superioare și ridicarea zidurilor până la cota plus 9 metri.