Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească de hramul bisericii parohiale din Haieu

Liturghie arhierească de hramul bisericii parohiale din Haieu

Credincioşii parohiei Haieu, Protopopiatul Oradea, au avut marea bucurie ca, de hramul sfântului lăcaş, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie 2015, să primească vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Ierarhul a fost întâmpinat de copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare bihorene, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Haieu, dar și de oficialitățile locale. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenţi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

După citirea celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat principalele învăţături duhovniceşti ce se desprind din minunea învierii fiicei lui Iair, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, subliniind, totodată, lucrarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil și a tuturor cereștilor puteri, și cinstirea de care s-au bucurat şi se bucură aceştia în rândul creştinilor dreptmăritori, atât în vechime, cât şi în zilele noastre:

„Ziua de pomenire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor puterilor cerești, hramul frumoasei biserici în care ne aflăm, se întâmplă, prin rânduiala curgerii timpului lăsat de Dumnezeu, să fie în zi de duminică, Duminica a douăzeci și patra după Rusalii.”

„În cele două pericope evanghelice citite acum, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni Se descoperă ca Fiu al lui Dumnezeu, plin de putere de sus, gata să învieze pe cei morți, să vindece pe cei bolnavi și, mai mult decât atât, atunci când cei șaptezeci și doi de ucenici ai Săi, pe care îi trimisese la propovăduire, s-au întors spunând că și duhurile se pleacă înaintea lor, în numele Lui, le-a spus că le-a dat putere să calce peste șerpi și peste scorpii, adică peste puterea celui rău, peste duhurile cele necurate, îngerii cei căzuți, putere ce a dat-o și urmașilor ucenicilor Săi, adică Bisericii, până la sfârșitul veacurilor.”

„Îl vedem pe Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, Cel Care S-a întrupat să ne scoată pe noi din robia vrăjmașului, din prigoana pe care diavolul a dezlănțuit-o împotriva neamului omenesc, începând cu strămoșii noștri, Adam și Eva, care, ascultând de diavol, au ajuns să cunoască moartea și prin ei a intrat moartea în neamul omenesc. Doar Dumnezeu Care l-a creat pe om îl poate și învia pe acesta. Domnul nostru Iisus Hristos, înviind-o pe fiica lui Iair, mai marele sinagogii, Se descoperă nouă că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu Care înviază morții. Cei care erau adunați la casa lui Iair știau că a murit copila lui, iar atunci când Domnul Hristos a spus că nu a murit, ci doarme, ei au râs de El, pentru că așa sunt oamenii, neîncrezători, căci nu au înțeles nimic din ce s-a întâmplat mai înainte de a învia pe fiica lui Iair, când Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat o femeie grav bolnavă, pentru credința ei în puterea lui Dumnezeu cea vindecătoare.”

„În zilele noastre, medicina, cu toate progresele ei, oricât ar fi de bine pregătiți doctorii, oricât de avansată ar fi aparatura medicală, sunt momente în care nu se mai poate face nimic din punct de vedere omenesc, arta medicală nu mai are niciun cuvânt de spus pentru că este limitată, cum limitate sunt puterile omului. Adevărații medici, atunci când intră în operație, Îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor, rugându-se ca ceea ce ei nu pot să facă, să împlinească Dumnezeu, ca să vindece pe cei bolnavi. Adevăratul medic se smerește în fața neștiinței sale, cunoscând că, oricât de multe ar ști și ar învăța la facultatea de medicină și, apoi, în practica medicală la căpătâiul bolnavilor, nu are răspuns înaintea morții, și atunci când aceasta se apropie, știința lui, oricât ar fi de vastă, îl poate copleși, pentru că oricât de multe informații și experiență ar aduna, înaintea puterii lui Dumnezeu nu are altceva de făcut decât să se încline.”

„Învierea despre care am ascultat astăzi, a fiicei lui Iair, este o pregustare a învierii celei de obște, este o arătare a puterii lui Dumnezeu. La moarte, sufletul se desparte de trup, care se descompune, dar va veni o vreme, la sfârșitul acestei lumi, când toți vom învia, cu puterea lui Dumnezeu.”

„Dumnezeu a dat îngerilor pe care i-a creat putere. Cei care s-au răzvrătit au căzut, au rupt comuniunea de dragoste cu Creatorul, dar au rămas, totuși, cu o putere, întunecată și limitată, căci Dumnezeu atunci când face un dar nu îl ia înapoi. Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață să nu ne temem de puterea celui rău, căci el este ca un câine în lanț, iar omul să aibă grijă să nu intre în sfera de acțiune a duhurilor necurate. În cumințenia și înțelepciunea poporului nostru cel binecredincios dintotdeauna a existat sfatul cel bun ca să nu fie amintit numele celui rău, pentru a nu fi invocat, ci i se spune «necuratul» sau «ucigă-l toaca».”

„Astăzi noi îi serbăm pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Arhanghelul Mihail, căpetenia milițiilor cerești, este cel care s-a luptat cu satana și a strigat celorlalți îngeri statornici, după ce au căzut îngerii cei răi, «să stăm bine, să stăm cu frică», cuvinte pe care diaconul le rostește la Sfânta Liturghie înainte de Sfânta Jertfă, pentru că la Jertfa de Taină, cea nesângeroasă, la slava lui Dumnezeu au fost chemați îngerii să privească, dar ei nu cutează și își acoperă fețele. Din această slavă au căzut duhurile necurate. Iar întărirea pentru totdeauna a îngerilor, statornicirea lor, s-a întâmplat când celălalt arhanghel, Gavriil, a venit la Fecioara din Nazaret și a anunțat-o, i-a binevestit că va deveni Maică și va naște Fiu, pe Fiul Celui Preaînalt. Ea, care nu știa de bărbat, avea să devină Născătoare de Dumnezeu.”

„Pericopa evanghelică rânduită a se citi la sărbătoarea Sfinților Îngeri ni-L arată pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Cel Care are putere și peste duhurile necurate, și nu doar că este puterea Sa, dar o lasă și Bisericii Sale, ucenicilor Săi și urmașilor acestora, tuturor celor care aveau să creadă în Domnul Iisus Hristos, până când El va veni din nou, așa cum suntem și noi cei nevrednici din vremea noastră, noi toți care credem în puterea lui Dumnezeu, în puterea Domnului nostru Iisus Hristos și în tot ceea ce El a spus și a făcut pentru noi. El a lăsat, așadar, această putere Bisericii Sale. Dacă ne gândim la cuvintele profetice spuse de Domnul Hristos când ucenicii se întorc la El: «Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă și cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine», ne dăm seama că sunt dureros de actuale. Cine se leapădă de Mireasa lui Hristos, care este Biserica, se leapădă de Hristos, iar cine ascultă de Biserică, ascultă de Hristos.”

La Ectenia întreită din cadrul Sfintei Liturghii, s-au înălțat rugăciuni speciale pentru cei bolnavi, care se află în spitale, afectați de incendiul nimicitor ce a avut loc în urmă cu nouă zile în București, pentru contenirea bolii, ușurarea suferințelor și a tuturor neputințelor. De asemenea, la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți și s-au înălţat rugăciuni pentru veşnica odihnă a tuturor celor care au trecut la cele veșnice în urma tragediei petrecută în seara zilei de 30 octombrie 2015 în capitala țării.

În cadrul slujbei, Preasfinția Sa a hirotonit pe tânărul teolog Daniel Nicolae Iștoc în treapta diaconiei pe seama bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Ioaniș, Protopopiatul Beiuș.

Preacucernicul Părinte Adrian Caba, consilier pentru cimitire, monumente și servicii funerare și paroh la Haieu a adresat Ierarhului un cuvânt de bun venit, mulțumind pentru înalta purtare de grijă și dragostea arătată bunilor credincioși din Haieu, și arătând faptul că este cel dintâi Episcop al Oradiei care a vizitat această parohie în ziua prăznuirii hramului bisericii parohiale, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele consilier și paroh Adrian Caba pentru aleasa lucrare pastorală ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie, întru înnoirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor şi a lucrării administrativ-gospodăreşti, dar și pe enoriașii din Haieu pentru frumoasa primire, pentru dragostea și atașamentul față de Biserica Ortodoxă Română, adresând urări de ani mulți și binecuvântați tuturor dreptmăritorilor creştini care poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi îşi sărbătoresc ziua onomastică.

Toți credincioșii prezenți au primit din partea Chiriarhului Oradiei iconițe reprezentând pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, iar din partea parohiei au primit pachete cu bucate tradiționale, ce au întregit bucuria hramului bisericii.