Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Oradea

Liturghie arhierească în biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Oradea

În cea dintâi zi a lunii august și cea dintâi zi a Postului Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 1 august 2021, când Biserica face pomenirea Scoaterii Sfintei Cruci, în cea de a șasea Duminică după Pogorârea Sfântului Duh, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a slujit în sobor de preoți și diaconi Dumnezeiasca Liturghie la biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Oradea.

După citirea fragmentului evanghelic rânduit acestei Duminici (Matei 9, 1-8), în care este evocată minunea Vindecării slăbănogului din Capernaum de către Domnul nostru Iisus Hristos, Ierarhul Oradiei Mari a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat dragostea milostivă a lui Dumnezeu, Care nu este străin de suferința oamenilor, ci este prezent, alături de noi, iertând, vindecând și purtând împreună cu noi greutățile pe care, pedagogic, ni le prilejuiește Dumnezeu în această lume.

În deschiderea predicii, Episcopul Oradiei a evidențiat mesajul pe care Biserica vrea să îl transmită credincioșilor prin punerea în atenție a acestor pericope evanghelice din perioada prin care trecem acum, toate evidențiindu-L pe Domnul Hristos ca Doctor suprem al sufletelor și al trupurilor noastre. În această zi specială ne aducem aminte că Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca să vindece pe bolnavi, să tămăduiască toată boala și neputința din popor, așa cum ne-am adus aminte și din Duminica ce a trecut, prin Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarenilor, și ne vom aminti, de asemenea, și în Duminica ce vine, a Vindecării a doi orbi și a unui mut. Vedem, așadar, vindecarea tuturor bolilor și izgonirea demonilor, dar remarcăm mai ales, cum am ascultat în pericopa evanghelică citită, iertarea păcatelor. Cu adevărat, Domnul Hristos a venit să ne vindece și să ne ierte păcatele, dar cea mai mare vindecare ne-a dăruit-o prin propria Sa moarte pe Cruce, prin răstignirea Sa de viață purtătoare, prin care, omorând moartea și păcatul, ne-a deschis calea spre Înviere și moștenirea Împărăției cerurilor, o moștenire venită din darul lui Dumnezeu.

Această moștenire a Împărăției lui Dumnezeu nu este o cale ușoară pentru creștini, ci este anevoioasă și încărcată cu nenumărate și felurite încercări, care ne fac să pregustăm din supliciul hristic, din suferința covârșitoare și mântuitoare pe care a îndurat-o Domnul Hristos pentru ca noi să dobândim iertarea păcatelor, înfierea Tatălui și înfrățirea cu Fiul, în Duhul Sfânt. Cu toate că viața este un drum dificil, pe cale nu suntem singuri, atât timp cât vrem să nu fim singuri. În acest drum al Crucii, în calea Golgotei, drum pe care îl avem de împlinit pe pământ, nu suntem singuri. În mod discret, Domnul Iisus Hristos este alături de noi și ne ajută la purtarea Crucii. Dar mai avem un ajutor foarte prețios, la fel de discret, subtil, delicat și diafan, ajutorul Maicii Domnului, Maica duhovnicească a creștinului iubitor de Hristos. De aceea, Biserica a rânduit în fiecare an, mai înainte de sărbătoarea „Sfintei Marii Mari”, un post în care, înfrânându-ne de la anumite alimente, de la păcate și de la gândurile cele rele, să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu, bucurându-ne de ajutorul oferit de Preasfânta Fecioară Maria.

Ținând aproape de cuvântul Scripturii și văzând atât de mare nor de mărturii, noianul de vindecări și de minuni, putem concluziona ușor Cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu în raport cu omul. Ce trebuie să înțelegem, dragii mei, din aceste pericope ale vindecării? Întâi de toate, faptul că Dumnezeu este bun și iubitor de oameni, milostiv, vindecător și iertător! Așa cum întotdeauna aflăm din Sfânta Biserică atunci când îi pășim pragul și participăm la sfintele slujbe, luând aminte cu atenție la cântările de la strană și la rugăciunile rostite, precum și la cuvintele de învățătură, predici sau cateheze. Din toate desprindem bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, dorința de a ne vindeca și de a ne ierta păcatele. Darul cel mare pe care ni-l oferă Dumnezeu se cuvine să-l primim cu credință, cu dragoste și cu mare luare aminte! Aceasta înseamnă, de fapt, frica de Dumnezeu, luarea aminte la darul minunat pe care Dumnezeu ni-l face. Și, ca orice dar, este gratuit! Ne oferă în dar vindecarea întru răbdare și, mai ales, iertarea păcatelor.

În încheierea cuvântului de învățătură, Chiriarhul Oradiei i-a învățat pe credincioși că nimic din ceea ce este frumos și bun nu se poate realiza fără jertfă, iar în afară de exemplul suprem al Domnului Hristos, putem să-i urmăm Maicii Sale, Născătoarea de Dumnezeu, care deși a fost Maica Fiului lui Dumnezeu, nu a fost absolvită de încercări și suferințe. Dragii mei, trebuie să înțelegem că nimic bun, care să dăinuie și să fie după voia lui Dumnezeu, nu se poate dobândi fără jertfă, fără sacrificiu și fără răstignirea în noi a patimilor și a păcatelor, răstignindu-ne pentru lume, așa cum Domnul Hristos S-a răstignit pentru noi. Ca darul lui Dumnezeu să fie lucrător în noi, în viața de aici trebuie să recurgem la multe renunțări, la plăcerile și bucuriile efemere, la confortul pe care îl caută atât de mult lumea. Exemplul cel mai bine plăcut lui Dumnezeu, în afară de smerenia extremă a Fiului Său, Care S-a smerit pe Sine venind în lume și suferind moartea pe Cruce pentru noi, îndată după unica smerenie hristică, urmează smerenia, delicatețea și discreția Maicii Domnului, pe care să o avem nu doar rugătoare și mijlocitoare pentru noi, ci și model în viață, de rezistență în fața răutăților lumii și chip al smereniei celei adevărate.

La finele Sfintei Liturghii, Părintele paroh Dan Lucian Lele a rostit un cuvânt festiv în care și-a exprimat bucuria de a-l avea pe Întâistătătorul Eparhiei Oradiei în mijlocul comunității bunilor credincioși încredințați spre păstorire. În semn de recunoștință părintele paroh i-a oferit în dar Ierarhului Oradiei o frumoasă icoană cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

În cele ce au urmat, Preasfinția Sa a mulțumit părintelui paroh și credincioșilor prezenți pentru ospitalitate și pentru rugăciunea înălțată împreună către Dumnezeu, felicitând întreaga comunitate pentru eforturile considerabile investite în ridicarea și înfrumusețarea uneia dintre cele mai noi biserici din cuprinsul eparhiei noastre.

 

***

În anul 2008, preotul Dan Lucian Lele, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în urma unor demersuri susţinute, a reuşit să obţină din partea Primăriei Municipiului Oradea concesionarea unui teren în nord-estul oraşului, într-o zonă de deal, aflată în plină dezvoltare.

În ziua de 19 octombrie 2008, în Duminica a douăzecea după Rusalii, s-a sfinţit şi s-a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Oradea de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Proiectul a fost executat după modelul bisericii Panagia ton Chalkeon din Tesalonic, Grecia, biserică construită în anul 1070.

În prezent se află în execuție pictura interioară a sfântului lăcaș.

Diac. Andi Constantin Bacter