Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica parohială din Băile Felix

Liturghie arhierească în biserica parohială din Băile Felix

În Duminica a douăzecea după Rusalii, 9 octombrie 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia bihoreană Băile Felix, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială Schimbarea la Față a Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, în prezența a numeroși credincioși din localitate, precum și a oficialităților locale.

În frumoasa predică rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, pornind de la cuvintele ce se cântă în fiecare Duminică, în cadrul Sfintei Liturghii, la Vohodul Mic, „Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi cei ce-Ți cântăm Ție: Aliluia!”, Arhipăstorul Eparhiei Oradiei a tâlcuit semnificațiile duhovnicești ce se desprind din minunea învierii fiului văduvei din Nain, subliniind diferența dintre învierile din morți săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos și cea mai mare minune a Domnului Hristos, propria Sa înviere din morți:

„Prin aceste cuvinte din cadrul Sfintei Liturghii arătăm credința noastră în Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, dar și speranța noastră, a creștinilor, că Domnul Hristos, Care a murit pe Cruce pentru păcatele noastre și a Înviat a treia zi din morți, ne va mântui și pe noi, dăruindu-ne viața cea veșnică, scoțându-ne din moarte și dăruindu-ne învierea, spre viața de veci, împreună cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt, împreună cu cetele sfinților, în Împărăția cerurilor.”

„Pentru a pregăti pe Apostoli, dar și mulțimile spre a înțelege pătimirile Sale cele de bunăvoie și Învierea Sa din morți, Domnul Hristos a săvârșit foarte multe minuni, între care și câteva învieri din morți, trei dintre acestea fiind prezentate în Sfintele Evanghelii: învierea fiicei lui Iair, mai marele sinagogii, învierea fiului văduvei din Nain și învierea prietenului Domnului, Lazăr, cel care murise de patru zile. Aceste învieri sunt simboluri ale învierii Mântuitorului Iisus Hristos, sunt treziri, întoarceri la viața aceasta pământească, pentru ca, ulterior, după o anumită vreme, când Dumnezeu a rânduit, toți cei înviați au murit.”

„Domnul nostru Iisus Hristos, odată înviat, S-a făcut începutul nostru al tuturor la învierea cea de obște, spre viața cea veșnică, acea înviere care înseamnă, de fapt, mântuirea, la care sperăm cu toții să avem parte și, mai ales, după Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos, să ne sălășluim împreună cu sfinții în cetele cele de sus, în Împărăția cerurilor.”

În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a hirotonit pe teologul Octavian Florin Nilvan întru diacon pe seama bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae parohia Derna, Protopopiatul Marghita.

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului, subliniind frumoasa lucrare pastorală și de construire a noului sfânt lăcaș realizată de tânărul, dar vrednicul preot paroh din Băile Felix, împreună cu bunii credincioși ai parohiei.

Parohul locului, Părintele Vasile Marius Bara, a mulțumit Preasfintei Treimi pentru binecuvântările pe care le-a revărsat în acești cinci ani de când s-a început lucrarea ctitoricească din Băile Felix. De asemenea, parohul a ținut să mulțumească și să își exprime recunoștința față de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, la a cărui inițiativă s-a înființat noua parohie și sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit toate lucrările pastoral-misionare și ctitoricești de aici. Nu în ultimul rând, au fost aduse mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor sfântului lăcaș.

În cuvântul festiv de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a subliniat necesitatea pastoral-misionară de zidire a noii biserici parohiale din Băile Felix și a felicitat pe preotul paroh, autoritățile locale, dar şi pe credincioşii enoriei pentru dărnicia şi jertfelnicia de care dau dovadă, pentru implicarea și daniile pe care l-au oferit în vederea construirii noii biserici. De asemenea, Preasfinția Sa a adresat îndemn părintesc către preoții și credincioșii prezenți, de a participa, în ziua de sâmbătă, 22 octombrie 2016, în Piața Unirii din Oradea, de la ora 11, la o manifestare de solidaritate pentru apărarea familiei tradiționale, organizată de Coaliția pentru Familie, în vederea susținerii proiectului legislativ de modificare a articolului 48 din Constituția României referitor la familie, proiect în favoarea căruia s-au strâns peste 3 milioane de semnături, pentru organizarea unui referendum la nivel național. Ca ajutor duhovnicesc, s-a stabilit ca ziua de vineri, 21 octombrie, să fie o zi de post și rugăciune stăruitoare în întreaga Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei.

Biserica parohiei Băile Felix copiază, la scară redusă, planul arhitectural al bisericii Mănăstirii Cozia. Sfântul lăcaș a început a se zidi la praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2011, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei de temelie și a locului unde s-a construit biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la inițiativa și cu binecuvântarea căruia s-a înființat și noua enorie din Băile Felix.

Prin grija Părintelui Paroh Vasile Marius Bara, care slujește și la capela „Sfinții Cosma și Damian” din cadrul Spitalului de recuperare din Băile Felix, prin strădania și jertfa bunilor credincioși din localitatea Băile Felix, cunoscută în întreaga lume datorită staţiunii balneo-climaterice cu acelaşi nume, dar și prin dărnicia Consiliului Local al comunei Sânmartin și generozitatea a numeroși binefăcători, în răstimpul a cinci ani noul sfânt lăcaș s-a înălțat, a fost acoperit și a fost tencuit, atât în exterior, cât și în interior, fiind începută pictura interioară, iar la exterior fiind placat cu ceramică din klinker. De asemenea, a fost montat iconostasul și s-a amenajat spațiul liturgic din interior, astfel încât să se poată săvârși sfintele slujbe.