Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica parohială din Mierlău

Liturghie arhierească în biserica parohială din Mierlău

În Duminica a douăzeci şi cincea după Rusalii, 10 noiembrie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în parohia Mierlău, Protopopiatul Oradea, fiind întâmpinat cu multă bucurie de comunitatea dreptmăritoare din localitate. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în sobor de preoţi şi diaconi.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a reliefat semnificaţiile teologice şi duhovniceşti ce se desprind din pilda samarineanului milostiv:

„Pericopa evanghelică pe care au auzit-o acum, în cea de-a douăzeci şi cincea Duminică după Rusalii, a samarineanului milostiv, ne aminteşte tuturor creştinilor de datoria pe care o avem de a-L iubi nu numai pe Dumnezeu, din toată inima, din tot cugetul nostru, din toată puterea noastră, din toată fiinţa noastră, ci şi pe aproapele nostru, pe fratele nostru aflat în suferinţă, care are nevoie de dragostea noastră, transpusă în fapte de milostenie.”

„Samarineanul milostiv este modelul omului bun, care îl iubeşte şi îl ajută pe semenul său aflat în nevoi. Din punct de vedere duhovnicesc, dincolo de chipul, de înfăţişarea samarineanului celui milostiv, care dovedeşte cu adevărat că îşi iubeşte aproapele, mai mult decât cei de la care am aştepta să facă acest lucru, ajutându-l atunci când este în încercare, vedem ascuns în chipul călătorului străin pe Cel Care este cu adevărat bun şi milostiv, Fiul lui Dumnezeu înomenit, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel Care a venit în lume şi Şi-a luat fire omenească, făcându-Se întru toate asemenea nouă, afară de păcat, pentru ca pe noi, oamenii, noi cei căzuţi între tâlharii păcatelor şi patimilor şi lăsaţi abia vii, să ne vindece, să ne readucă la viaţă.”

„Din cuvintele rostite de Mântuitorul Iisus Hristos la sfârşitul pericopei evanghelice ‹‹Mergi şi fă şi tu asemenea››, înţelegem că Dumnezeu aşteaptă şi de la noi ca să îl imităm pe samarineanul milostiv, să îl luăm ca model. Adică, atunci când în viaţa noastră suntem chemaţi să ne arătăm iubirea milostivă faţă de aproapele nostru, să ne raportăm la aproapele aşa cum samarineanul cel milostiv s-a raportat la cel pe care l-a găsit căzut, aşa cum Domnul Hristos Se raportează la fiecare dintre noi, cu dragoste şi înţelegere. Aşadar, pe Domnul Iisus Hristos trebuie să Îl avem ca model al gândirii şi lucrării noastre, căci aşa cum vede Mântuitorul Iisus Hristos lumea, aşa şi noi, creştinii, suntem chemaţi să o vedem.”

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulţumindu-i pentru dragostea părintească pe care o arată neîncetat preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul întregii Eparhii a Oradiei. De asemenea, părintele protopop a făcut o scurtă prezentare a istoriei localităţii Mierlău, subliniind existenţa şi dăinuirea peste veacuri a românilor ortodocşi pe aceste meleaguri, încă din cele mai vechi timpuri.

Tânărul preot paroh, Corneliu Florin Pele, instalat în parohia Mierlău în urmă cu un an şi două luni, a ţinut să mulţumească Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa la Sfânta Liturghie, în mijlocul comunităţii dreptmăritoare din Mierlău pe care, din încredinţarea Chiriarhului, o păstoreşte, dar şi bunilor credincioşi pentru dragostea cu care l-au înconjurat de la începutul misiunii sale de păstor duhovnicesc în această parohie.

La final, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrarea ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie. Ierarhul a felicitat şi a mulţumit obştii credincioşilor din Mierlău pentru ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă şi statornicia în dreapta credinţă, ce a fost mărturisită şi apărată chiar cu preţul vieţii de moşii şi strămoşii noştri, în pământul binecuvântat la Bihorului.