Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica parohială din Mihai Bravu

Liturghie arhierească în biserica parohială din Mihai Bravu

Credincioşii parohiei Mihai Bravu, Protopopiatul Marghita, au avut marea bucurie ca, de praznicul Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, 8 noiembrie 2016, să primească vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială ce are ca ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena.

Ierarhul a fost întâmpinat de copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare bihorene, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Mihai Bravu. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenţi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a subliniat rolul important al sfinţilor îngeri în istoria mântuirii neamului omenesc, cu referiri speciale la lucrarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, arătând cinstirea de care s-au bucurat şi se bucură aceştia în rândul creştinilor dreptmăritori, atât în vechime, cât şi în zilele noastre:

„În cursul anului bisericesc sunt mai multe zile speciale închinate îngerilor lui Dumnezeu, dar ziua de astăzi este, în fiecare an, sărbătoarea închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Acești doi arhangheli, adică mai mari peste îngeri, au o misiune importantă în istoria mântuirii, la fel ca toți îngerii, în limba greacă «anghelos», înger,  însemnând cel trimis. Se înțelege că îngerul este cel trimis de către Dumnezeu ca să vestească oamenilor cele ale lui Dumnezeu, respectiv mântuirea. Îngerii sunt de mai multe feluri și împărțiți în nouă cete îngerești, așa cum aflăm din Sfânta Scriptură și așa cum Sfinții Părinți ai Bisericii ne-au arătat, îndeosebi Sfântul Dionisie Areopagitul, care a tâlcuit în cartea sa despre ierarhia cerească, pe baza Revelației divine, a Sfintei Scripturi, lăsată nouă oamenilor pentru mântuire.”

„Fiecare dintre noi avem un înger păzitor, care ne veghează, de la Botez și pe parcursul întregii vieți pământești, fiecare biserică are propriul ei înger păzitor, fiecare popor are îngerul său călăuzitor, dar între mulțimea îngerilor sunt deosebiți câțiva arhangheli, cu rol important în istoria mântuirii și care sunt amintiți cu numele în Sfânta Scriptură. Între aceștia, Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Arhanghel Gavriil.”

„Arhanghelul Mihail este cel care s-a luptat cu satana și a strigat celorlalți îngeri statornici, după ce au căzut îngerii cei răi, «să stăm bine, să stăm cu frică», cuvinte pe care diaconul le rostește la Sfânta Liturghie înainte de Sfânta Jertfă, pentru că la Jertfa de Taină, cea nesângeroasă, la slava lui Dumnezeu au fost chemați îngerii să privească, dar ei nu cutează și își acoperă fețele. Din această slavă au căzut duhurile necurate. Iar întărirea pentru totdeauna a îngerilor, statornicirea lor, s-a împlinit când un alt arhanghel, Gavriil sau Gabriel, trimis de Dumnezeu, a venit la Fecioara din Nazaret și a anunțat-o, i-a binevestit că va deveni Maică și va naște Fiu, pe Fiul Celui Preaînalt. Ea, care nu știa de bărbat, avea să devină Născătoarea de Dumnezeu.”

Părintele Protopop al Marghitei, Călin Gheorghe Cotrău, a adresat cuvânt de bun venit Ierarhului și a făcut o prezentare a parohiei Mihai Bravu, cu referiri speciale la etapele ridicării sfântului lăcaș și jertfelnicia preoților și dreptmăritorilor creștini din această enorie situată în apropierea graniței dintre România și Ungaria.

Parohul locului, Părintele Emanuel Florin Ianc, instalat în această parohie în ziua de 3 octombrie 2015, a mulțumit Chiriarhului pentru înalta purtare de grijă și dragostea arătată bunilor credincioși din Mihai Bravu, manifestată și prin prezența și slujirea arhierească din ziua de prăznuire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrare pastorală ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie, întru înnoirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor şi a lucrării administrativ-gospodăreşti, dar și pe enoriașii din Mihai Bravu pentru frumoasa primire, pentru dragostea și atașamentul față de Biserica strămoșească, adresând urări de ani mulți și binecuvântați tuturor dreptmăritorilor creştini care poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi îşi sărbătoresc ziua onomastică.

 

*

 

Satul Mihai Bravu, situat la 25 km nord de municipiul Oradea, a fost înființat de către autoritățile românești după Marea Unire de la 1918, în anul 1924, în apropierea localității Roșiori, la o distanță de 5 km față de frontiera de stat dintre România și Ungaria. Aici au fost aduși coloniști români din satele bihorene Roșia, Curățele, Sohodol, Lazuri și Lăzăreni.

Preotul Iosif Vîrtaciu a fost primul păstor de  suflete al locuitorilor noului sat, slujbele religioase fiind săvârșite în școala primară din comuna Roșiori, până în anul 1932, când acest preot a început ridicarea unei biserici, finalizată de către preotul Grigore Buciuman în anul 1933. Biserica a fost construită din chirpici și lemn vechi, în mod provizoriu, dorindu-se construirea alteia mai trainică, dar datorită vitregiile vremilor, respectiv perioada ocupației horthyste și, apoi, instalarea regimului comunist ateu, nu s-a mai reușit acest lucru.

În anul 1985, cu foarte mare greutate, s-au început lucrările de zidire a actualei biserici, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, în jurul celei vechi, sub păstorirea Preotului Costică Popa. Aceste lucrări au fost continuate de Părintele Cornel Lazăr, din anul 1987, până în anul 1994, când au fost finalizate.