Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica parohială din Oradea-Podgoria

Liturghie arhierească în biserica parohială din Oradea-Podgoria

În cea dintâi Duminică din noul an civil 2016, Duminica dinaintea Botezului Domnului, 3 ianuarie 2016, comunitatea dreptmăritoare din cartierul orădean Podgoria s-a bucurat de vizita pastorală a Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, în sobor de preoți și diaconi.

Cartierul Podgoria este situat pe albia râului Crişul Repede, la marginea orientală a cetății Oradiei. De viaţa duhovnicească a credincioşilor ortodocși de aici s-a îngrijit, până în anul 2004, Părintele Nicolae Robotin de la Parohia Oşorhei, Protopopiatul Oradea. Cele peste 100 de familii care alcătuiesc comunitatea ortodoxă din acest nou cartier al municipiului Oradea şi-au manifestat dorinţa de a avea propriul lăcaş de cult, așa încât în data de 19 august 2003 s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

În demisolul bisericii s-a amenajat un paraclis unde s-a început săvârşirea sfintelor slujbe. La 1 octombrie 2004, Părintele Vasile Ovidiu Ungur a fost numit pe seama acestei biserici, iar la 1 ianuarie 2005 a fost înființată noua parohie Oradea-Podgoria. Părintele Vasile Ovidiu Ungur a continuat lucrările de construcţiei a noului lăcaş de cult, astfel că biserica este ridicată, acoperită cu tablă zincată, tencuită în exterior în terasit şi praf de marmură. În ziua de 26 noiembrie 2006 s-a oficiat prima liturghie în biserica propriu-zisă. În jurul bisericii s-a amenajat o parcare şi un părculeţ cu flori împrejmuit cu un gard din fier forjat. În interiorul sfântului lăcaş s-a montat un frumos iconostas din lemn de stejar sculptat și mobilier bisericesc, a fost instalat un sistem de încălzire centrală, sonorizare modernă și clopote, biserica fiind înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe. Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, în prezent lucrările au ajuns la pictarea interiorului bisericii, în stil neobizantin, pictură finalizată aproape în totalitate.

Ierarhul Oradiei a fost aşteptat cu multă bucurie duhovnicească de bunii credincioşi ai parohiei. În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Marcu, Preasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care tâlcuit înţelesurile duhovnicești ce se desprind din textul scripturistic:

„În această Duminică dinaintea Teofaniei, a Arătării Preasfintei Treimi, a marii sărbători a Botezului Domnului, este rânduit a se citi la Sfânta Liturghie o pericopă evanghelică de la Sfântul Evanghelist Marcu, primele opt versete din cel dintâi capitol al Evangheliei sale, ce ne este introdusă în atenție sfântă printr-o mărturisire de credință: «Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu». Prin cuvintele redate sub inspirație divină de Sfântul Evanghelist Marcu se mărturisește că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cuvintele de la încheierea pericopei evanghelice de astăzi arată că prin Domnul Iisus Hristos vine botezul în Duhul Sfânt, spre deosebire de botezul prin apă al Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului. Este mărturisită, astfel, și cea de-a treia Persoană a Preasfintei Treimi, căci Duhul Sfânt, Care din Tatăl izvorăște, Se va da lumii prin Fiul, Care din Tatăl Se naște.”

„Diferența radicală dintre botezul pocăinței practicat de Sfântul Ioan Botezătorul pentru mărturisirea păcatelor și botezul creștin este aceea că botezul creștin se face în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, din apă și din Duh, este botezul cu Duhul Sfânt, cum Mântuitorul Iisus Hristos a și poruncit Apostolilor după Învierea Sa, mai înainte de a Se înălța la ceruri, ca să aștepte în Ierusalim până ce se vor îmbrăca cu putere de sus, cu Duhul Sfânt, și apoi să meargă să propovăduiască Evanghelia la toată făptura, până la marginile pământului și să boteze toate neamurile în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”

„Însăși apa Iordanului în care a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos prefigurează mormântul Domnului. Este un mormânt lichid care se repetă în apa din cristelniță, din colimvitră, din baptisteriu, pentru orice creștin care se botează și care moare păcatului împreună cu Hristos, Care, fără de păcat fiind, a murit pe Cruce, pentru păcatele noastre, și înviază cel botezat, împreună cu Hristos, din apele sfinte baptismale sfințite prin lucrarea Duhului Sfânt, după întreita cufundare în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, împlinindu-se, astfel, porunca Mântuitorului Iisus Hristos privitoare la tot cel care crede și trebuie botezat pentru a se mântui.”

„Domnul nostru Iisus Hristos vine la Botezul Său, iar calea Sa, calea propovăduirii Sale, calea Evangheliei, a vestirii celei bune a mântuirii, se gătește printr-un înaintemergător, o lumină ce merge înaintea Luminii celei mari și netrecătoare a Domnului, lumina Înaintemergătorului, lumina Sfântului Ioan Botezătorul, glasul celui ce strigă în pustie, cel care a pregătit calea pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos și pentru propovăduirea Domnului, care a început tocmai prin îndemnul la pocăință: «Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor» (Matei 4, 17).”

„Sfântul Ioan Botezătorul cunoștea că el vine doar să propovăduiască pocăința, dar Cel Care vine după el, Domnul nostru Iisus Hristos, vine nu doar pentru o simplă propovăduire, nu pentru o simplă predică, începută chiar cu îndemnul la pocăință, ci Cel Care vine la Iordan ca să fie botezat de către Ioan este Mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, venit în lume fără de păcat, ca să moară pe Cruce pentru păcatele noastre, ale întregii umanități. Din această moarte pe Cruce a Mielului lui Dumnezeu izvorăște iertarea tuturor oamenilor pentru toate păcatele, dar trebuie ca fiecare dintre noi să își însușească mântuirea pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-o aduce în dar, însușire ce se face prin pocăință, prin întoarcerea continuă spre Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, lucrare ce începe în Taina Sfântului Botez și continuă pe parcursul întregii vieți pământești a creștinului.”

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele paroh Vasile Ovidiu Ungur, inspector eparhial, a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru darurile revărsate cu îmbelșugare peste această enorie, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru aleasa purtare de grijă și pentru prezenţa în mijlocul credincioșilor în cea dintâi duminică din anul 2016.

În cuvântul festiv rostit la final, Chiriarhul Oradiei a făcut alese urări de ani mulți și binecuvântați tuturor celor prezenți cu prilejul noului an. Preasfinția Sa a arătat că anul 2016 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ca Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română, subliniind importanța educației religioase a tineretului, în Biserică, în Școală, dar și în familie, precum și rolul substanțial al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești, și al tipografilor bisericești în apărarea și promovarea unității spirituale și culturale a poporului român.