Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica parohială din Oradea-Vii

Liturghie arhierească în biserica parohială din Oradea-Vii

În Duminica a treizeci și doua după Rusalii, 21 ianuarie 2018, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia Oradea-Vii, Protopopiatul Oradea, deschizând seria manifestărilor liturgice ce se vor desfășura în anul 2018, cu prilejul aniversării Centenarului Marii Uniri din 1918.

Biserica enoriei Oradea-Vii, ce are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae și, începând din 3 noiembrie 2017, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este una dintre bisericile reprezentative din Eparhia Oradiei, cea dintâi biserică de enorie construită în Oradea după Marea Unire, aniversând în acest an 80 de ani de la sfinţirea pietrei de temelie (2 octombrie 1938). De asemenea, tot în acest an se împlinesc 90 de ani de la înfiinţarea parohiei Viile-Orăzii, în 1928.

A fost o zi de sărbătoare și pentru unul dintre vrednicii slujitori ai parohiei, Părintele Gheorghe Nemeș, care a împlinit în această zi 75 de ani de viață și care a slujit vreme de 30 de ani ca preot paroh al enoriei Oradea-Vii, iar începând din anul 2010, după pensionare, cu multă energie și dinamism misionar, coordonează activitățile social-filantropice ce se desfășoară în această parohie în calitate de director al sucursalei parohiale Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei.

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în biserica parohială, în prezența a numeroși credincioși.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea fragmentului scripturistic duminical, Chiriarhul Oradiei a arătat că Duminica a treizeci și doua după Rusalii ne pregătește pentru intrarea în frumoasa perioadă bisericească a Triodului, ce începe în Duminica a treizeci și treia după Rusalii, care marchează începutul călătoriei duhovnicești spre Sfintele Paști, subliniind principalele învățături ce se desprind din pericopa evanghelică relatată de Sfântul Evanghelist Luca:

„Din cuvintele pericopei evanghelice am aflat despre Zaheu că era un om bogat și că avea profesia de vameș, era chiar mai marele vameșilor, a celor care colectau taxe și impozite, însușind-și bani care nu le aparțineau și ajungând să își facă averi impresionante, de aceea oamenii îi urau și îi desconsiderau. Astfel, întreaga categorie socială a vameșilor, în perioada în care Mântuitorul Iisus Hristos a propovăduit Evanghelia păcii, era disprețuită de popor, vameșii fiind considerați chipuri ale păcatului, ale răutății, ale vicleșugului, ale corupției. Acesta este contextul în care vameșul Zaheu s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos.”

„Zaheu vameșul era un om care, la fel ca toți oamenii, deși cu greșeli și cu păcate, pentru că toți greșim și păcătuim, avea, însă, așa cum toți oamenii avem, și deschidere spre Dumnezeu. Numai că Zaheu a dus mai departe această deschidere sufeletească spre Dumnezeu, a făcut un pas înainte, dorind să Îl vadă pe Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om. Hristos Domnul, Cel Care a venit să îi îndrepte pe cei rătăciți, să îi mântuiască pe cei păcătoși, cunoscând ce era în inima lui Zaheu, s-a adresat El direct lui Zaheu, care era văzut de semenii săi ca și chip al păcatului, pentru că era mai marele vameșilor și pentru că era bogat.

Dar înaintea lui Dumnezeu nu această bogăție contează, ca dovadă că, odată ce are loc întoarcerea inimii lui Zaheu spre Dumnezeu, în urma întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, Zaheu se simte cercetat de Dumnezeu și spune că jumătate din avere o împarte săracilor, iar din jumătatea rămasă, dacă a nedreptățit pe cineva, întoarce împătrit. Ce poate fi aceasta dacă nu un chip al smereniei, al pocăinței, al întoarcerii la Dumnezeu. De aceea, pe acest om, Zaheu, Biserica ni-l propune ca model de pocăință.”

La Ectenia pentru cei adormiți au fost pomeniți și s-au înălţat rugăciuni pentru veşnica odihnă a ctitorilor şi binefăcătorilor sfântului lăcaş, a ierarhilor şi a preoţilor care au slujit, de-a lungul vremii, în această biserică, dar și a tuturor dreptcredincioşilor creştini care s-au închinat în acest sfânt lăcaş și a celor adormiți din familia Părintelui Gheorghe Nemeș.

Părintele Gheorghe Nemeş, coordonatorul proiectului social-filantropic Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe al Parohiei Oradea-Vii, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru binecuvântarea pe care a adus-o prin prezența și slujirea în biserica enoriei Oradea-Vii, ce desfăşoară o bogată activitate social-filantropică, venind în întâmpinarea nevoilor sufleteşti şi trupeşti ale credincioşilor, în special prin intermediul proiectului social Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, din cadrul sucursalei parohiale a Asociaţiei Filantropia Oradea. De asemenea, Părintele director a prezentat proiectele filantropice și cultural-misionare ce se doresc a fi împlinite în acest an special, 2018, când se aniversează Centenarul Marii Uniri. Cu acest prilej, părintele Gheorghe Nemeș a primit din partea Domnului Prof. Univ. Dr. Cornel Durgheu, președintele Fundației Culturale Cetate-Durgheu, o Diplomă aniversară, iar din partea credincioșilor alese buchete de flori.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a felicitat pe preoţii şi credincioşii acestei parohii pentru lucrarea misionară şi duhovnicească pe care o desfăşoară, dar şi pentru implicarea activă în opera social-filantropică a Bisericii Ortodoxe din Bihor. Ierarhul a făcut urări de ani mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi Părintelui Gheorghe Nemeș, care de peste cinci decenii slujește în ogorul Domnului, având o bogată și rodnică activitate, ca preot paroh în parohiile Homorog, Tinca și Oradea-Vii, unde a desfășurat o pilduitoare misiune preoțească, lăsând frumoase, trainice și nenumărate lucrări ctitoricești și duhovnicești.

Toţi credincioşii prezenţi au participat la o agapă frăţească în trapeza parohială, binecuvântată de Ierarhul Oradiei, unde au gustat bucate pregătite cu dragoste, fiind împărțite peste 3.000 porții de sarmale, cozonac și ceai. De asemenea, voluntarii parohiei care activează în cadrul proiectului Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe au transportat la domiciliu hrană caldă, fructe şi dulciuri persoanelor înscrise ca beneficiari ai proiectului.