Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica parohială din Oradea-Vii

Liturghie arhierească în biserica parohială din Oradea-Vii

În Duminica a douăzeci și una după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, 14 octombrie 2018, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia Oradea-Vii, Protopopiatul Oradea, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

Biserica enoriei Oradea-Vii, ce are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae și, începând din 3 noiembrie 2017, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este una dintre bisericile reprezentative din Eparhia Oradiei, cea dintâi biserică de enorie construită în Oradea după Marea Unire, aniversând în luna octombrie a acestui an 80 de ani de la sfinţirea pietrei de temelie, 2 octombrie 1938. De asemenea, tot în acest an se împlinesc 90 de ani de la înfiinţarea parohiei Viile-Orăzii, în 1928.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea celor trei pericope evanghelice rânduite, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a subliniat principalele învățături duhovnicești ce se desprind din textele scripturistice, pe care oamenii sunt chemați să le pună în lucrare în viața de zi cu zi, spre mântuirea sufletelor lor:

 „Astăzi, în Duminica a douăzeci și una după Rusalii, numită și «a Sfinților Părinți de la Sinodul al șaptelea Ecumenic», din anul 787, când a fost proclamată în mod solemn biruința definitivă a cultului icoanelor în Sfânta Biserică, este prilej de mare bucurie duhovnicească, întâmplându-se a fi, prin rânduiala Proniei dumnezeiești, ziua pomenirii Sfintei Cuvioase și de Dumnezeu purtătoarei Maicii noastre Parascheva cea Nouă de la Iași, cea mult folositoare, Ocrotitoarea Moldovei, una dintre cele mai venerate sfinte din Biserica noastră.”

 „Cea dintâi pericopă evanghelică citită astăzi prezintă Pilda semănătorului, o pildă ce nu are nevoie de tâlcuire, pentru că tâlcuirea o face Însuși Mântuitorul Iisus Hristos înaintea ucenicilor Săi, pe care o înfățișează lumii și prin care Domnul Iisus Hristos zugrăvește chipul cel adevărat al locuitorilor pământului, zugrăvește foarte bine realitatea duhovnicească, punând diagnosticul corect asupra lumii și asupra stării de sănătate sufletească a oamenilor.”

„Cea mai exactă radiografie a oamenilor, a umanității, a celei de ieri, a celei de astăzi, dar și a celei de mâine, este cea pe care Însuși Fiul lui Dumnezeu o face prin Pilda semănătorului. El, prin Sfânta Biserică, de la Înălțarea Sa la ceruri, prin lucrarea Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, necontenit vestește oamenilor vestea cea bună a mântuirii, Evanghelia păcii. Iar oamenii o primesc sau nu o primesc. Mulți o lasă să treacă pe lângă ei, ca și când ar fi un lucru din lumea aceasta, neînțelegând că este un dar ceresc venit de la Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor. Alții o primesc, dar nu durează mult, entuziasmul este ca un foc de paie, iar când vine încercarea, când vine ispita, când vine prigoana uită și întorc spatele. Alții primesc, însă au prea multe griji, s-au obișnuit prea tare cu plăcerile și cu ofertele lumii acesteia, astfel încât viața dusă în plăcere, în bunăstare și îndestulare sfârșește prin a sufoca mesajul Evangheliei. În fine, o a patra categorie arătată de Mântuitorul Iisus Hristos, minoritară, primește cuvântul lui Dumnezeu și în răbdare îl rodește. Din această categorie fac parte creștinii practicanți, creștinii de zi cu zi, creștinii adevărați care doresc să se mântuiască.”

„Este o minoritate, dar totuși, Domnul Iisus Hristos spune că puțin aluat dospește toată frământătura. Minoritatea aceasta creștină, hulită, batjocorită, marginalizată, umilită, zdrobită de puternicii lumii acesteia este turma cea mică asupra căreia Hristos Domnul Își întinde binecuvântarea, pentru care se roagă și căreia îi adresează cuvântul: «Nu te teme, turmă mică» (Luca 12, 32). De aceea, privind la cea de-a doua pericopă evanghelică citită astăzi, vedem cum Mântuitorul Hristos Se roagă pentru unitatea discipolilor Săi, pentru unitatea Bisericii, pentru acei puțini din lume pe care Tatăl i-a dat Fiului. Dumnezeu ar dori ca toți oamenii să fie în corabia mântuirii, dar aceasta nu se poate, deoarece Dumnezeu ne-a creat liberi, și liberi fiind, alegem să mergem în căile Domnului sau după poftele, după ideile, după prejudecățile noastre.”

„Din cea de-a treia pericopă evanghelică vedem cum Domnul Iisus Hristos vine și întinde mâna Sa spre toți oamenii, spre toți păcătoșii. Intră în casa fariseului ca să aducă binecuvântarea și iertarea Sa către femeia cea păcătoasă care se căiește de păcatele ei și vine să ceară iertare. Însă, cei din casă Îl judecă pe Domnul Hristos, pentru că atunci, ca și acum, oamenii se uită la Hristos cu prejudecăți. Dar Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat fiind, cunoaște adâncurile sufletului omului, vede pocăința femeii și îi aduce în dar iertarea.”

„De aceea, iubiți credincioși și credincioase, nu vă uitați la ceea ce lumea învață, pentru că sunt învățături false, mincinoase, ce duc la dezechilibrarea omului, la destabilizarea sa lăuntrică, la decrepitudine și moarte. Ci, cu multă înțelepciune duhovnicească, luați aminte la cuvântul veșnic al lui Dumnzeu, care nu trece. Și cuvântul veșnic al lui Dumnzeu ni se descoperă în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție a Bisericii. Astfel oamenii pot să se mântuiască, dar cu o condiție: să dorească lucrul acesta.”

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Gheorghe Nemeş, coordonatorul proiectului social-filantropic Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe al Parohiei Oradea-Vii, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru binecuvântarea pe care a adus-o prin prezența și slujirea aleasă în biserica enoriei Oradea-Vii, ce se află în sărbătoare, la aniversarea a optzeci de ani de la sfințirea pietrei de temelie a sfântului lăcaș, 2 octombrie 1938, și a nouăzeci de ani de la înființarea parohiei Viile Orăzii, în anul 1928.

Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a felicitat pe preoţii şi pe dreptmăritorii creștini ai acestei parohii pentru frumoasa și bogata lucrare misionară şi duhovnicească pe care o desfăşoară, dar şi pentru implicarea activă în opera social-filantropică a Bisericii Ortodoxe din Bihor.