Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica parohială din Sânmartin

Liturghie arhierească în biserica parohială din Sânmartin

Credincioşii parohiei Sânmartin, Protopopiatul Oradea, au avut marea bucurie ca în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, 23 aprilie 2016, Sâmbăta lui Lazăr, să primească vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Ierarhul a fost întâmpinat de copii şi tineri, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Sânmartin, dar și de oficialitățile locale. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenţi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

După citirea celor două pericope evanghelice rânduite, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat principalele învăţături duhovniceşti ce se desprind din textele scripturistice, subliniind, totodată, cinstirea de care s-a bucurat şi se bucură Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, în rândul creştinilor dreptmăritori, atât în vechime, cât şi în zilele noastre:

„Prefigurarea Învierii Mântuitorului Hristos o avem în însăși învierea lui Lazăr, care murise de patru zile, căci Domnul Iisus Hristos, venind în Betania, la mormântul unde era trupul adormit al lui Lazăr, l-a chemat pe el înapoi la viață. Înviindu-l din morți, a dorit Domnul Hristos să îi pregătească, să îi întărească pe cei care îl urmau pentru ceea ce avea să se petreacă peste puține zile, avertizându-i înainte că moartea lui Lazăr este pentru a se arăta slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu care face ca morții să învieze. Totodată, Mântuitorul Iisus Hristos S-a descoperit pe Sine încă o dată că este Fiul lui Dumnezeu, Singurul Care face minuni, Singurul Care poate să îl întoarcă pe om din moarte la viață.”

„Învierea lui Lazăr este diferită de Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Lazăr a fost adus înapoi la viață, prin Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Care i-a poruncit lui Lazăr să iasă din mormânt, dar mai înainte le-a spus celor de la mormânt să dea la o parte piatra de la ușa peșterii unde era depus trupul mort al lui Lazăr. De fapt, a fost readus la viață, urmând să moară din nou atunci când i-a venit ceasul, pentru că Lazăr a ajuns, după Pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii, episcop în Cipru, în cetatea Larnaka, iar când a venit timpul a murit, adăugându-se neamului său celui adormit.”

„Mântuitorul Iisus Hristos, prin Învierea Sa, este Întâiul născut din morți, Înaintemergătorul nostru al tuturor la propria noastră înviere care va avea loc în Ziua Domnului. Când Domnul Hristos a înviat, a înviat cu trup nestricăcios, așa cum vom învia și noi. Puterea învierii din morți a Domnului, Învierea însăși a treia zi din morți, a devenit temelie tare a credinței Bisericii și încă de la începuturile vieții Bisericii creștinii au propovăduit și au mărturisit că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din veci din Tatăl, Care a înviat din morți. Învierea a stat în centrul propovăduirii, în miezul predicii apostolice, în inima învățăturii Bisericii de la începuturile ei și așa va rămâne până la sfârșitul veacurilor.”

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, iar Părintele Alin Ioan Pășcuță, preot paroh nou numit al Parohiei Sânmartin, după împlinirea a 40 de zile de la trecerea la cele veșnice a fostului paroh, Preotul Ioan Pășcuță, a mulţumit, în cuvântul său, Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa la Sfânta Liturghie, în mijlocul comunităţii dreptmăritoare din Sânmartin, dar și pentru aleasa purtare de grijă.

În încheiere, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe credincioșii din Sânmartin pentru statornicia în dreapta credință, pentru atașamentul și dragostea pe care o arată pentru Biserica Ortodoxă, dar și pentru lucrarea ctitoricească pe care au realizat-o în anii ce au trecut, dimpreună cu cei doi preoți, prin construirea frumoasei și atât de necesarei biserici parohiale, arătând că, prin așezarea părintelui coslujitor Alin Ioan Pășcuță ca preot paroh și prin Sfânta Liturghie arhierească din această zi de sărbătoare, se pune început bun pentru continuarea, cu binecuvântată și înnoită putere duhovnicească, a lucrării pastoral-misionare din această enorie, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti dreptmăritoare. De asemenea, Ierarhul a adresat felicitări și urări de ani mulți și binecuvântați tuturor credincioşilor şi credincioaselor care îşi sărbătoresc ziua onomastică în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, dar și în Duminica Floriilor.