Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica parohială din Tărian

Liturghie arhierească în biserica parohială din Tărian

În Duminica a șaptesprezecea după Rusalii, a Cananeencei, 14 februarie 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în parohia Tărian, Protopopiatul Oradea, săvârşind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Înălţarea Domnului, în sobor de preoţi şi diaconi.

Ierarhul a fost întâmpinat cu multă bucurie de copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare bihorene, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Tărian. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi şi studenţi teologi de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea şi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat principalele învăţături duhovniceşti ce se desprind din întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia cananeeancă:

„Prin această Duminică binecuvântată, a șaptesprezecea după Rusalii, în care ne aducem aminte de minunea vindecării, prin credința puternică a unei femei simple, a fiicei ei de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne apropiem de începutul perioadei celei mai pline de pocăință, de curățire și de adâncire a credinței noastre, din timpul anului bisericesc, perioada Triodului, care are în miezul ei Sfântul și Marele Post al Paștilor.”

„În această Duminică avem descris un chip direct al pocăinței, printr-o femeie care nu era israelită, nu era din poporul cel ales, o femeie cu care Mântuitorul Iisus Hristos nu se întâlnește în Țara Sfântă, ci în nordul acesteia, înspre Fenicia, Libanul de astăzi, în părțile Tirului și ale Sidonului, o femeie cananeeancă care avea o suferință profundă pentru că fiica ei era chinuită de diavolul, era bântuită de duhul cel întunecat care o desfigura și o dusese la o suferință extremă, pe care mama ei o purta cu greutate, cu durere, dar și cu dragoste mare pentru fiica ei cea bolnavă, dragoste care o determină pe mama cea iubitoare să meargă la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, pe Care Îl recunoaște că este Mesia și Îl salută prin cuvintele care Îl mărturisesc pe El că este Fiul lui David și Îi cere să aibă milă de ea.

Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde într-un mod pe care noi, în zilele noastre, l-am considera nepoliticos, într-un mod prin care mulți din oamenii de astăzi s-ar simți jigniți și nedreptățiți. Cu toate acestea, femeia cananeeancă, a cărei inimă era plină de durere datorită suferinței fiicei ei, nu ia aminte la cuvintele care pentru mulți dintre noi ar putea părea ofensatoare, nu ia aminte la faptul că era asemănată cu câinii, așa cum erau asemănați de către israeliți cei care nu făceau parte din poporul ales, nu ia seama la toate acestea ci, recunoscându-și starea spirituală de înstrăinare față de închinarea la Dumnezeul Cel Adevărat, Îi spune Mântuitorului Hristos cuvinte cutremurătoare, anume că are dreptate, că nu este bine să iei mâncarea copiilor și să o arunci câinilor, adică să iei mâncarea cea spirituală care înseamnă vindecarea din păcat și din moarte, rezervată celor care cred în Dumnezeul Cel Adevărat, și să o arunci câinilor, adică celor care nu cred și nu se închină Dumnezeului Celui Adevărat, și adaugă: «dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor».

Cu alte cuvinte, prin vocea ei, umanitatea întreagă din vremea Mântuitorului Iisus Hristos și de până la El, aflată în afara poporului ales al lui Israel, recunoaște că Cel Care vine, Mesia, nu este doar pentru poporul ales al copiilor lui Israel, și asumându-și prin pocăință păcatul, adică ajungerea în starea spirituală de câine, ceea ce înseamnă a nu te închina Dumnezeului Celui Adevărat, ci idolilor, popoarele din afara Israelului, așadar, prin vocea femeii cananeence, încep să își părăsească idolatria și să se întoarcă la închinarea către Dumnezeul Cel Adevărat, Care L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să mântuiască pe tot omul cel pierdut.”

„Tocmai pentru aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, văzând credința mare a femeii în puterea și lucrarea lui Dumnezeu, a vindecat pe fiica ei chiar în ceasul acela. Pe de o parte vedem credința femeii cananeence, de cealaltă parte vedem adânca sa smerenie și, totodată, înțelegem din întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia cananeeancă faptul că toate semințiile pământului sunt chemate să părăsească idolatria și să se întoarcă, prin pocăință, prin străpungerea inimii, prin umilință, prin lucrarea harului, în smerenie, la închinarea către Dumnezeul Cel Adevărat.”

„Chemarea aceasta este adresată nouă tuturor, prin cuvântul Apostolului zilei ce a răsunat în urechile noastre, din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, care îi cheamă pe creștini, deci pe noi toți, să ieșim din mijlocul lumii păcătoase, din lumea desfrânată ce se închină la idoli și să ne întoarcem la închinarea către Dumnezeul Cel Adevărat, să părăsim tot ceea ce înseamnă idolatrie, tot ceea ce înseamnă dumnezeu străin și mincinos în lumea noastră, căci nu este lumea în care noi trăim mult diferită de lumea în care Mântuitorul Iisus Hristos propovăduia mântuirea. La fel ca și atunci, și lumea noastră de astăzi este tot atât de înstrăinată și îndepărtată de Dumnezeu, tot atât de departe de harul Domnului nostru Iisus Hristos și doar puțini din lumea de astăzi mai caută ceea ce noi creștinii căutăm și mărturisim, anume închinarea la Dumnezeul Cel Adevărat, închinarea către Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul.”

În cadrul slujbei, Chiriarhul Oradiei a hirotesit pe Părintele paroh Emanuel Trif întru iconom-stavrofor, pentru frumoasa lucrare pastoral-misionară și administrativ-gospodărească desfășurată în cei cinci ani de când slujește în Parohia Tărian, precum și pentru activitatea pilduitoare, timp de unsprezece ani, din Parohia Bălaia.

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, adresându-i, din partea clerului și credincioșilor prezenți, alese felicitări la împlinirea, în ziua de 13 februarie a.c., a nouă ani de la binecuvântatul moment al alegerii Preasfințitului Părinte Sofronie în demnitatea de Episcop al Oradiei. De asemenea, părintele protopop a subliniat existenţa şi dăinuirea peste veacuri a românilor ortodocşi din Tărian, încă din cele mai vechi timpuri, localitatea fiind atestată documentar din secolul al XIV-lea, precum și implinirile duhovnicești și administrative realizate de către vrednicul preot paroh Emanuel Trif.

Părintele paroh Emanuel Trif a mulţumit, în cuvântul său, Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa la Sfânta Liturghie, în mijlocul comunităţii dreptmăritoare din Tărian pe care, din încredinţarea Chiriarhului, o păstoreşte de peste cinci ani de zile, dar şi pentru distincția acordată. De asemenea, a adus mulțumiri bunilor credincioşi pentru dragostea cu care l-au înconjurat de la începutul misiunii sale de păstor duhovnicesc în această parohie.

În încheiere, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrare ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie, întru înnoirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor şi a lucrării administrativ-gospodăreşti.

Localitatea Tărian, comuna Girişul de Criş, se află aşezată în Câmpia de vest, pe malul stâng al Crişului Repede, la o distanţă de 12 km de municipiul Oradea, în apropierea frontierei de stat cu ţara vecină, Ungaria. Este atestată documentar în anul 1341, românii ortodocşi de aici având o biserică de lemn în jurul căreia gravita viaţa liturgică şi spirituală a comunităţii. Actuala biserică de zid a fost construită în perioada 1932-1939, în formă de navă, cu un turn clopotniţă la intrare şi alte două turnuri mai mici, îmbinând în mod armonios caracteristicile arhitecturale ale stilului romanic şi bizantin, fiind târnosită, la 10 septembrie 1939, de către Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei.