Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Girișu Negru

Liturghie arhierească în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Girișu Negru

În Duminica a optsprezecea după Rusalii, 25 septembrie 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în cadrul Protopopiatului Tinca. Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Girișu Negru, aniversându-se 90 de ani de la zidirea sfântului lăcaș (1926-2016).

Ierarhul a fost întâmpinat cu mare bucurie, în sunetul clopotelor, de un sobor de preoţi şi diaconi, bărbaţi cu prapuri, copii și tineri, oficialități locale, dar şi numeroși credincioşi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii Înălțarea Domnului din Oradea.

În cadrul Sfintei Liturghii, îndată după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Luca, Arhipăstorul Eparhiei Oradiei a tâlcuit semnificațiile duhovnicești ce se desprind din aceasta, subliniind importanța chemării la apostolat a primilor ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, în legătură cu întemeierea Bisericii, în ziua Cincizecimii:

„Minunea despre care am auzit în pericopa evanghelică de astăzi, care Îl are pe Domnul nostru Iisus în centru, la fel ca și toate celelalte minuni, îl are ca protagonist pe Simon-Petru și ca martori pe Iacob și pe Ioan, care văd puterea Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Care este Fiul lui Dumnezeu întrupat și care, totodată, sunt învredniciți nu doar să vadă această minune ci, mai târziu, înainte de Pătimirile de  bunăvoie ale Mântuitorului Hristos, au fost luați de către Domnul Hristos, împreună cu El, în Muntele Taborului și înaintea celor trei, Petru, Iacob și Ioan, S-a schimbat la Față, arătându-Și slava dumnezeiască. Lor le arată Domnul nostru Iisus Hristos cine este El, de fapt: este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Care a venit să mântuiască lumea, Capul și Mirele Bisericii, Cel prin Care, întemeindu-se Biserica, oamenii urmau să fie chemați la mântuire, mântuiți fiind prin jertfa Sa pe Cruce.”

„Întemeierea Bisericii, pentru că această pericopă evanghelică este legată de întemeierea Bisericii, îi are ca protagoniști pe Apostolii Domnului, în ziua Cincizecimii, la Rusalii. În această zi, când Biserica s-a întemeiat, Apostolii, împlinind cuvântul Domnului, au început să propovăduiască Evanghelia, să propovăduiască vestea cea bună a mântuirii, să învețe mulțimile, la fel cum și Domnul nostru Iisus Hristos a făcut, de data aceasta Apostolii înșiși, cu puterea Duhului Sfânt, Care i-a îmbrăcat pe toți când S-a pogorât asupra lor la Rusalii, în chip de limbi de foc. Plini de Duhul Sfânt fiind, au început să propovăduiască și foarte mulți oameni s-au botezat, intrând în Biserică, ce este numită Corabia mântuirii.

Vedem, astfel, cum se împlinește profeția Domnului nostru Iisus Hristos făcută la pescuirea minunată către Simon-Petru și cei care erau de față, Iacob și Ioan: «De acum înainte veți fi pescari de oameni», adică vor pescui din noaptea întunecată a păcatului și din marea cea adâncă a patimilor pe oamenii care sunt chemați la mântuire. Pescuirea din apele tulburi ale păcatului și primirea oamenilor pescuiți, vânați, salvarea lor, recuperarea și restaurarea noastră, a tuturor oamenilor, din mlaștinile păcatului, se face prin cuvântul și lucrarea apostolică, în Corabia mântuirii, care este Biserica.”

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a adresat un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei şi a făcut o succintă prezentare istorică a parohiei Girișu Negru. De asemenea, a fost subliniată frumoasa activitate pastorală pe care părintele paroh o desfășoară în mijlocul credincioșilor, de la instalarea în parohie în urmă cu nouă ani de zile.

Părintele paroh Florin Voropciuc, în cuvântul său, a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste această comunitate, arătându-și recunoștința și mulțumirea față de Preasfinţitul Părinte Sofronie pentru întreaga purtarea de grijă manifestată față de bunii creștini ai parohiei Girișu Negru.

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele paroh, dimpreună cu întreaga comunitate dreptmăritoare, pentru dragostea și atașamentul față de Biserica strămoșească, pentru grija specială arătată față de lăcașul de cult și casa parohială, pentru înnoirea și sporirea vieții liturgice și duhovnicești, dar și pentru frumoasele programe catehetice și filantropice desfășurate împreună cu copiii și tinerii parohiei.