Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în parohia Călacea din Eparhia Oradiei

Liturghie arhierească în parohia Călacea din Eparhia Oradiei

Momente de bucurie duhovnicească în parohia Călacea, Protopopiatul Tinca, în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 9 septembrie 2018, cu prilejul vizitei pastorale a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitate, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

Preasfințitul Părinte Sofronie a fost primit cu multă bucurie duhovnicească de către comunitatea dreptmăritoare din Călacea, ce numără în prezent 650 de suflete. În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a explicat celor prezenţi semnificațiile cuvintelor scripturistice:

„În această duminică de dinainte de Înălțarea Sfintei Cruci, pe lângă faptul că ne aducem aminte de jertfa cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, în Sfânta Biserică primim câteva sfaturi duhovnicești foarte importante și avertizări pentru viața noastră creștină aici pe pământ. Acestea le primim atât prin cântările de la strană, care sunt minunat alcătuite, împodobind slujbele laudelor bisericești, mai ales de la Vecernie și de la Utrenie, dar la Sfânta Liturghie, în mod cu totul aparte, lecturile biblice, respectiv fragmentul din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel și pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, ne pregătesc în mod special pentru întâlnirea cu jertfa cea de taină a Mântuitorului Iisus Hristos, cu răstignirea Sa mântuitoare și, implicit, cu cinstirea Sfintei Cruci pe care Domnul Hristos a fost răstignit, pentru ca noi să primim în dar viața cea veșnică.”

„Aceste avertismente ne apar încă de la începutul pericopei Apostolului, în care, referindu-se la iudeii și la creștinii iudaizanți care obligau pe creștinii convertiți la creștinism, pe neofiții care intrau în Biserică să se taie împrejur, respectând Legea cea Veche, ni se spune că fac aceasta ca să fugă de prigoană. Așadar, încă de la începuturi, următorii lui Hristos, creștinii, au fost prigoniți pentru Sfânta Cruce. Adică, semnul distinctiv al creștinilor, Crucea Mântuitorului Iisus Hristos, a însemnat și izvor de prigonire. De aceea, creștinii au fost prigoniți, dovadă fiind norul de martiri și mărturisitori ai credinței, dar sunt și în zilele noastre prigoniți, așa cum vedem și auzim, atât în Orient, cât și în Occidentul civilizat.”

„Cu toate că suntem avertizați că vor veni prigoane și că vom fi prigoniți datorită apartenenței noastre la creștinism, datorită adunării noastre în umbra Sfintei Cruci, Sfântul Apostol Pavel, într-o exclamație de slavă dumnezeiască, plin de har fiind, spune: «Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos». Ceea ce înseamnă că semnul Sfintei Cruci este pentru noi semn al biruinței, pentru că prin Cruce biruim lumea, păcatele din lume, egoismul patimilor, pe noi înșine. Omul cel rău și vechi din noi este biruit, pentru ca să ia chip Hristos în noi și să devenim omul cel nou după voia lui Dumnezeu, după Legea lui Hristos, după har, prin lucrarea Sfintei Cruci în viața noastră.”

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a rostit cuvântul de bun venit Ierarhului, iar parohul locului, Părintele Radu Petru Crișan a adus mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite, Întâistătătorului Eparhiei Oradiei pentru grija arhipăstorească, dar și credincioșilor enoriei pentru dragostea ce o arată Sfintei Biserici.

La final, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru aleasa lucrarea ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, adresând urări de succes la învățătură elevilor care urmează să intre în noul an școlar 2018-2019.