Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în parohia Topa de Sus

Liturghie arhierească în parohia Topa de Sus

Momente de bucurie duhovnicească în parohia Topa de Sus, Protopopiatul Beiuș, în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 10 septembrie 2017, cu prilejul vizitei pastorale a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din localitate, construită în ultimii ani, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența unor oficialități centrale și locale și a numeroși credincioși, mulți dintre aceștia înveșmântați în port popular tradițional bihorean.

Preasfințitul Părinte Sofronie a fost primit cu multă bucurie duhovnicească de către comunitatea dreptmăritoare din Topa de Sus, ce numără în prezent 480 de suflete. În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a explicat celor prezenţi semnificațiile cuvintelor scripturistice, arătând legătura existentă între Crucea Mântuitorului Iisus Hristos și Învierea Sa:

„În pericopa din Apostolul zilei, în Duminica dinaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, s-a făcut trimitere precisă de către Sfântul Apostol Pavel la Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, arătând că prin Crucea Domnului, prin jertfa Legii celei Noi, Legea cea veche se împlinește, se desăvârșește. Iar prin cuvintele inspirate de Duhul Sfânt din pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ni Se arată, ni Se descoperă, ni Se înfățișează în toată splendoarea dumnezeiască Fiul lui Dumnezeu Care S-a înomenit, Fiul Omului, Cel Care este în cer împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Cel Care din cer a venit pe pământ, prin dragostea lui Dumnezeu, pentru a ne scăpa pe noi, oamenii, de judecata cea aspră a Domnului, iar prin jertfa pe Cruce a Celui nevinovat, Dumnezeu-Fiul Care S-a făcut Om, noi să trecem din robie la libertate, deschizându-ne cale spre Împărăția cerurilor.”

„Ca să ajungem și noi în cer, pentru că acolo ne așteaptă Dumnezeu, avem nevoie să credem în Fiul lui Dumnezeu. Pentru a fi împreună cu El, trebuie să credem în El, să ne închinăm sacrificiului Său mântuitor, jertfei pe Cruce și, implicit, altarului Său de jertfă, Crucea pe care Domnul a pironit păcatele umanității. Deoarece în această Cruce, numită pe drept cuvânt «de viață făcătoare», stă ascunsă puterea Învierii. De aceea, atunci când a fost descoperită de Sfânta Împărăteasă Elena la Ierusalim, s-a dovedit că este Crucea Domnului prin atingerea de aceasta a unui mort, iar mortul a înviat.”

„Există o foarte strânsă legătură între Crucea Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Sa Înviere a treia zi din morți, între jertfa Sa răscumpărătoare pe Cruce și Învierea Sa ca Întâi născut din morți și început al învierii noastre. Noi toți vom muri, la fel ca și înaintașii noștri, dar noi creștinii murim cu credința în înviere, cu încredințarea că vom învia împreună cu Hristos. Murim împreună cu Hristos, ca să înviem împreună cu Hristos, așa cum simbolic ne este reamintit în Taina Sfântului Botez prin întreita afundare în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh în apa Sfântului Botez, arătându-se prin aceasta legătura dintre Crucea Domnului și Învierea Sa și botezul creștin, botez care înlocuiește tăierea împrejur a Legii cele Vechi cu nașterea din nou din apă și din Duh, spre Împărăția cerurilor.”

„Dacă Mântuitorul Iisus Hristos S-a răstignit pentru noi, fără de păcat fiind, noi avem datoria să ne purtăm cu demnitate crucea pe care fiecare dintre noi o are de purtat aici pe pământ, pentru ca prin cruce, prin suferință să ajungem la lumină, «per Crucem ad lucem», prin suferință mărturisitoare în lumea aceasta, la lumina și măreția libertății din Împărăția cerurilor, acolo unde este Hristos Domnul împreună Tatăl și cu Duhul Sfânt.”

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului a rostit îndătinatul cuvânt de bun venit Ierarhului, subliniind prezența și dăinuirea credinței ortodoxe în această veche comunitate de creștini ortodocși, precum și frumoasa lucrare pastorală săvârșită de Părintele Cornel Simai, ce păstorește aici din anul 1991, fiind în curs de finalizare lucrările exterioare la noua biserică ce s-a construit. Părintele paroh a ținut să aducă alese mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie pentru grija arhipăstorească și dragostea cu care a venit în mijlocul bunilor credincioși din Topa de Sus.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei Topa de Sus pentru frumoasa biserică pe care au ridicat-o și au înfrumusețat-o, dar și pentru modul în care păstrează și promovează străvechile tradiții românești din Țara Beiușului. De asemenea, Preasfinţia sa a invocat binecuvântarea Părintelui ceresc peste toți elevii care încep un nou an şcolar, subliniind importanţa şcolii și a educației pentru creşterea duhovnicească şi intelectuală a copiilor și tinerilor.

 

Localitatea Topa de Sus face parte din comuna Dobrești, o așezare veche, în partea de sud-est a județului Bihor, într-o zonă deluroasă, premontană, în apropierea Munților Pădurea Craiului. Localitatea este situată la 55 km față de reședința de județ - Oradea și la 35 km față de municipiul Beiuș. Prima atestare documentară a satului Topa de Sus datează din anul 1508, iar în unele scrieri istorice se arată că topanii sunt la origine păstori macedo-români care, în migrația lor, au ajuns și s-au stabilit în această zonă a Bihorului.

În documentele istorice locale este consemnată existența unei biserici de lemn situată în cimitirul mare al satului, lângă o vale care până azi poartă numele de Valea Bisericii. Această biserică de lemn datează de la începutul secolului al XVIII-lea și sunt date care atestă că această construcție din lemn a fost adusă aici din Velența-Oradiei, unde a slujit drept catedrală episcopală până în anul 1721, când în locul ei s-a primit aprobare din partea autorităților imperiale habsburgice de ridicare a unui nou lăcaș de cult pentru românii ortodocși din Oradea. Această biserică de lemn este menționată ca fiind în funcțiune în Topa de Sus începând cu anul 1731.

În anul 1912 este menționată sfințirea unei noi biserici, situată pe un alt amplasament, din care astăzi a rămas doar turnul clopotniță ce urmează a fi restaurat. Preot paroh era în acea perioadă Vasile Popovici, parohul cu cea mai lungă perioadă de pastorație în aceeași parohie, 74 de ani (1860-1934). Între anii 1950-1955 au loc lucrări de consolidare la biserică, însă, în timp, lipsa elementelor de rezistență au dus degradarea acesteia și la necesitatea ridicării unei noi biserici. Astfel, la 12 martie 2000 se pune piatra de temelie pentru noua biserică, în prezent fiind în stadiu de finalizare a lucrărilor exterioare.