Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească în Parohia Ursad din Eparhia Oradiei

Liturghie arhierească în Parohia Ursad din Eparhia Oradiei

În Duminica a șaptea după Paști, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, 12 iunie 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în cadrul Protopopiatului Tinca. Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din parohia Ursad. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat și sfințirea unei noi troițe, ridicată în curtea bisericii.

Ierarhul a fost întâmpinat cu mare bucurie, în sunetul clopotelor, de un frumos sobor de preoţi şi diaconi, bărbaţi cu prapuri, copii și tineri înveșmântați în frumoase straie populare, oficialități locale, dar şi numeroși credincioşi.

În cadrul Sfintei Liturghii, îndată după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a arătat importanţa celui dintâi Sinod Ecumenic, ţinut la Niceea, în anul 325, subliniind rolul determinant pe care Sfinţii Părinţi participanţi l-au avut în apărarea dreptei credinţei și în păzirea unităţii Bisericii, combătând erezia lui Arie şi formulând prima parte a Simbolului de credinţă, definitivat la cel de-al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381. De asemenea, Preasfinția Sa a adresat un îndemn părintesc preoților și credincioșilor de a înălța rugăciuni în această perioadă pentru buna desfășurare a lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe ce urmează a avea loc, între 16 și 27 iunie 2016, în insula Creta.

În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a hirotesit pe părintele paroh Ioan Mihael Trip întru sachelar, pentru frumoasa lucrare pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească desfăşurată până în prezent în mijlocul comunității parohiale încredințată spre păstorire în anul 2014.

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a adresat un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei şi a făcut o succintă prezentare a parohiei Ursad. De asemenea, a fost subliniată frumoasa activitate pe care părintele paroh o desfășoară în mijlocul credincioșilor, de la instalarea în parohie, prin intensificare sfintelor slujbe și grija specială arătată față de locașul de cult și casa parohială.

Părintele paroh Ioan Mihael Trip, în cuvântul său, a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste această comunitate. Părintele și-a arătat recunoștința față de Preasfinţitul Părinte Sofronie pentru darul hirotoniei oferit în anul 2012, pentru așezarea ca preot paroh la Ursad în anul 2014, pentru distincția acordată în cadrul Sfintei Liturghii, dar și pentru toată purtarea de grijă manifestată față de această comunitate de buni creștini.