Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească la aniversarea zilei de naștere a Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei

Liturghie arhierească la aniversarea zilei de naștere a Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei

În ziua de sâmbătă, 3 noiembrie 2018, la prăznuirea Așezării moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a aniversat cincizeci și unu de ani de la naștere. O zi aleasă de sărbătoare pentru Întâistătătorul Episcopiei Oradiei, dar și pentru clerul și poporul lui Dumnezeu din pământul binecuvântat al Bihorului, din Crișana străbună.

Cu prilejul acestui fericit ceas aniversar, Chiriarhul Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a parohiei Oradea-Vii, în prezenţa a numeroși credincioși, dar și a susținătorilor și a unor beneficiari ai proiectului filantropic Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, inițiat cu prilejul vizitei Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în Episcopia Oradiei, la biserica albastră, 18 septembrie 2010, proiect ce se derulează de peste opt ani la Parohia Oradea-Vii, sub coordonarea inimosului și neobositului Părinte Gheorghe Nemeș, cu sprijinul membrilor Consiliului și Comitetului parohial și a numeroși binefăcători.

A fost și sărbătorirea celui de-al doilea hram al bisericii orădene, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, hram așezat de Chiriarhul Oradiei în urmă cu un an, la 3 noiembrie 2017. Totodată, a fost aniversată, în mod festiv, împlinirea a 90 de ani de la înființarea parohiei Viile Orăzii, în 1928, precum și 80 de ani de la sfințirea pietrei de temelie a sfântului lăcaș parohial, 2 octombrie 1938, de către vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Popovici al Oradiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de către un cor format din elevi și studenți de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu și de la Facultatea de Teologie Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, dirijat de Părintele Sebastian Lakatos, secretar eparhial.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Mircea Nicolae Ianc, ostenitor la magazinul eparhial Diecezana, ca preot misionar îmbisericit pe seama Catedralei Episcopale Învierea Domnului din Oradea, iar pe tânărul teolog George Samașca-Nemeș în treapta diaconiei, pe seama bisericii cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a parohiei Oradea-Vii, Protopopiatul Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La Ectenia întreită s-au rostit cereri speciale de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru darul vieții și pentru toate binefacerile revărsate cu îmbelșugare asupra Preasfințitului Părinte Sofronie, a clerului și dreptmăritorilor creştini din Episcopia Oradiei, iar la Ectenia pentru cei adormiți au fost pomenite rudeniile după trup ale Preasfinției Sale, trecute la cele veșnice.

Preacucernicul Părinte Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, a rostit un cuvânt omagial la aniversarea zilei de naștere a Ierarhului Oradiei, din partea clerului, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, mulţumind Preasfintei Treimi pentru darul oferit Eparhiei Oradiei, în persoana Preasfinţitului Părinte Sofronie.

Părintele Gheorghe Nemeș, directorul sucursalei de la Parohia Oradea-Vii a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei și coordonatorul programului filantropic Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în numele preoților și credincioșilor Parohiei Oradea-Vii a ținut să adreseze alese urări de ani mulți și fericiți Ierarhului sărbătorit, adăugând un cuvânt special de mulțumire și recunoștină distinsei mame a Preasfințitului Părinte Sofronie, Doamna Maria Drincec, și oferind Chiriarhului Oradiei un coș cu flori.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a adus cuvânt de mulţumire Părintelui ceresc pentru darul vieţii, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Tuturor Sfinţilor pentru purtarea de grijă şi binefacerile oferite în cei cincizeci și unu de ani de viețuire pe pământ. A mulţumit părinţilor trupeşti şi celor duhovniceşti, învăţătorilor şi profesorilor, ierarhilor şi tuturor celor care au avut o contribuţie la formarea Preasfinţiei Sale. De asemenea, a adresat mulţumiri celor prezenţi, dar şi fiilor şi fiicelor duhovniceşti ai Episcopiei Oradiei pentru dragostea și rugăciunea cu care îl înconjoară.

În încheierea zilei sărbătorești, au fost oferite daruri materiale și duhovnicești, spre bucuria și mângâierea celor aflați în nevoi, Ierarhul și clerul slujitor vizitând, apoi, Centrul cultural-social Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Parohiei Oradea-Vii.