Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească la biserica „Buna Vestire” din Oradea

Liturghie arhierească la biserica „Buna Vestire” din Oradea

În Duminica a XVI-a după Rusalii, 10 februarie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia „Buna Vestire” din Oradea, săvârşind Sfânta şi Dumnezeieasca Liturghie în biserica parohială nou renovată şi înfrumuseţată, în sobor de preoţi şi diaconi.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice, Chiriarhul Oradiei a tâlcuit învăţăturile ce se desprind din textul evanghelic de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, amintind că pilda talanţilor „este una dintre frumoasele pilde pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a folosit ca să îi înveţe nu doar pe ucenicii Săi, ci şi pe noi toţi, oamenii care dorim să fim învăţaţi de Domnul Hristos, ce trebuie să facem ca să ne mântuim. De aceea, cuvintele Sale, rostite în pilde, au înţelesuri foarte adânci şi foarte puternice. Nu întâmplător, Fiul lui Dumnezeu întrupat  îşi încheie cuvântul, şi nu este singura dată când face lucrul acesta, prin expresia: ‹‹Cel ce are urechi de auzit, să audă!››”

„Cuvântul acesta este un cuvânt care ne pune pe toţi, cei de ieri şi de azi, în gardă cu privire la propria noastră viaţă. Pentru că pilda frumoasă pe care am ascultat-o este, de fapt, o lecţie despre responsabilitate; responsabilitatea pe care o avem, fiecare dintre noi, cu darurile pe care le primim de la Dumenezeu. Încă o dată, Mântuitorul Iisus Hristos ne descoperă că viaţa noastră este darul lui Dumnezeu şi că tot ceea ce primim, tot ceea ce avem şi împlinim în viaţă sunt daruri ale lui Dumnezeu. Prin urmare, niciunul dintre noi nu are dreptul să se laude că tot ceea ce a făcut în viaţă, a făcut prin propriile sale puteri. Nu a făcut nimic altceva decât să îşi pună în lucrare talanţii, talentele, darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat.”

„Noi avem datoria să nu ne lăsăm doborâţi de răutăţile din jur, să nu ne lăsăm contaminaţi de ura din jurul nostru, de judecăţile de valoare greşite, ci să ne punem în valoare talanţii. Cel care a primit de la Dumnezeu lumină mare, să o cultive, fără a se trufi, punându-şi darul său în slujba oamenilor.”

La momentul chinonicului, părintele paroh Ioan Marian a adus un cuvânt de mulţumire Ierarhului pentru grija şi dragostea părintească pe care o arată preoţilor şi credincioşilor acestei parohii şi pentru prezenţa în mijlocul comunităţii pe care, din încredinţarea Chiriarhului, o păstoreşte.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe cei doi preoţi pentru frumoasele împliniri şi înnoiri ce s-au realizat în ultima vreme la sfântul lăcaş şi pe bunii credincioşi ai parohiei pentru aleasa lucrarea ce o săvârşesc în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în acest cartier central al Oradiei: „Vă doresc să aveţi parte de multă sănătate, mântuire şi ajutor din ceruri. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească, să vă ferească de rele, să vă dea bucuria slujirii aproapelui, bucuria dăruirii şi bucuria de a vă bucura de darurile pe care Dumnezeu vi le-a oferit şi, totodată, bucuria de a le înmulţi şi a da mai departe, din darul lui Dumnezeu, şi celor lipsiţi.”

Biserica „Buna Vestire” din Oradea este un lăcaş cu o arhitectură aparte. A fost construită din cărămidă în anul 1750, servind ca biserică militară, devenind apoi biserică de enorie. În ultimii doi ani, prin grija părintelui paroh Ioan Marian şi a părintelui coslujitor Laurian Lucian, împreună cu membrii consiliului şi comitetului parohial, au fost întreprinse lucrări de renovare, înfrumuseţare şi amenajare în interiorul sfântului lăcaş, la demisolul acestuia, precum şi pe terenul din jurul bisericii. Au fost înlocuite geamurile şi uşile bisericii, s-a înlocuit pardoseala din Sfântul Altar, s-a completat mobilierul bisericesc, s-au montat două candelabre mari noi, s-a renovat sacristia şi s-au înnoit vasele liturgice şi veşmintele preoţeşti. A fost amenajată grădina bisericii şi gardul exterior. De asemenea, a fost renovat biroul parohial unde este păstrată biblioteca şi arhiva parohială.