Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească la hramul bisericii din Palota, Eparhia Oradiei

Liturghie arhierească la hramul bisericii din Palota, Eparhia Oradiei

Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2017, este un binecuvântat moment de prăznuire duhovnicească pentru una dintre cele mai noi comunităţi parohiale din Episcopia Oradiei, parohia Palota, localitate aparținătoare de comuna Sântandrei, aflată în zona metropolitană a cetăţii Oradiei, care şi-a serbat hramul.

 Bucuria dreptcredincioşilor acestei enorii, păstorită de tânărul și vrednicul părinte Cosmin Laviniu Lascu, a fost desăvârşită prin prezenţa şi slujirea Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul amenajat pentru slujire din vecinătatea noii biserici parohiale, aflată în construcţie, cu hramurile Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca.

Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și tineri din localitate.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Ierarhul Oradiei a rostit o frumoasă predică în care a vorbit celor prezenţi despre semnificațiile praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, arătând că există o foarte puternică legătură între Născătoarea de Dumnezeu și Sfânta Biserică:

„Sărbătoarea de astăzi, Intrarea în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, nu are fundamentare în cărțile canonice ale Sfintei Scripturi, unde Maica Domnului apare foarte discret, dar ea este prezentă în Sfânta Tradiție a Bisericii, de unde aflăm că, în fragedă pruncie, Fecioara Maria, dăruită la bătrânețe de Dumnezeu părinților ei, Sfinții și drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, a fost dusă la templul din Ierusalim de părinții ei. Era această rânduială străveche în poporul israelitean, ca fecioarele să fie duse la templul din Ierusalim pentru a petrece în rugăciune, în atmosfera de taină a prezenței lui Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu din Ierusalim era semnul văzut al prezenței lui Dumnezeu pe pământ, așa cum am auzit din pericopa Apostolului zilei, ce ne-a reamintit însemnătatea duhovnicească, mistică și simbolică a Templului din Ierusalim pentru poporul ales.”

„Mergând la templu, la locul prezenței lui Dumnezeu pe pământ, Fecioara se pregătește ea însăși pentru a deveni templul lui Dumnezeu, biserica însuflețită a lui Dumnezeu în care S-a sălășluit Cuvântul Cel Veșnic al Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, Mirele și Capul Bisericii, astfel ea devenind, duhovnicește, Maica întregii Biserici.”

În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Gabriel Călin Abrudan, pe seama bisericii cu hramul Sfântul Arhidiacon Ștefan din Ursești, metoc al Mănăstirii Izbuc, iar în treapta diaconiei pe tânărul teolog Ionuț Florin Lazăr, pe seama Catedralei Episcopale Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La finalul slujbei, Părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru slujirea în mijlocul credincioşilor din Palota, an de an, începând din anul 2010, şi pentru aleasa purtare de grijă, subliniind că vizita pastorală a Ierarhului reprezintă un imbold important pentru continuarea lucrărilor de construcție la noua biserică parohială.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioşii parohiei Palota pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă față de Biserica dreptmăritoare, dar şi pentru lucrările de construcţie a noii biserici ce înaintează, de la un an la altul, adresând un îndemn părintesc la continuarea şi intensificarea muncii la zidirea noului sfânt lăcaş, pentru a fi cât mai curând finalizat, spre slava lui Dumnezeu şi folosul duhovnicesc al dreptmăritorilor creştini din această enorie.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici fiinţând o puternică comunitate catolică, de etnie germană şi maghiară, având o bazilică de proporţii monumentale. În ultimii ani, în acest sat s-au stabilit peste 50 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înfiinţat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredinţat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, după modelul Catedralei mitropolitane greceşti din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfinţitul Părinte Sofronie. Prin jertfa credincioşilor şi cu sprijinul autorităţilor locale, în anul 2013 s-a reuşit executarea săpăturilor şi turnarea fundaţiei sfântului lăcaş, până la cota zero, iar în anul 2014, a început construcţia propriu-zisă, zidurile fiind înălţate până la cota plus 4 metri. În acest an, 2017, lucrările au avansat până la cupola centrală, urmând ca până la sfârșitul lunii decembrie să fie acoperită.