Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească la hramul bisericii din satul Palota

Liturghie arhierească la hramul bisericii din satul Palota

Cu ocazia sărbătorii Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2020, popas de bucurie duhovnicească în periplul ascetic spre peștera Betleemului, parohia din satul Palota, comuna Sântandrei, aflată în zona metropolitană a Oradiei, și-a serbat hramul principal, lăcașul de cult fiind așezat și sub ocrotirea Sfântului Evanghelist Luca. În cursul anilor, a devenit un binecuvântat obicei ca, la hramul acestei mici comunități dreptmăritoare, în semn de prețuire și sprijin duhovnicesc, Ierarhul Oradiei, Preasfințitul Părinte Sofronie, să se afle în mijlocul acestor credincioși evlavioși, întărindu-i în credință și marcând liturgic și kerigmatic această sfântă și mult îndrăgită sărbătoare a Vovideniei.

Chiriarhul Oradiei a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în sobor de preoți și diaconi, în cadrul căreia, după lecturarea pericopei evanghelice rânduite, a evidențiat, în cuvântul de învățătură rostit, rolul important al Maicii Domnului în urcușul duhovnicesc pe care ni-l propune postul Nașterii după trup a Domnului Hristos, Preacurata străjuind și povățuindu-ne în pelerinajul nostru, punând început bun acum, la sărbătoarea Vovideniei, și pecetluind cu maternitate dumnezeiască sărbătoarea Nașterii Domnului, prin praznicul Soborului Maicii Domnului, cele două sărbători închinate Celei care, la plinirea vremii, L-a născut pe Cel care S-a întrupat din Ea, pe Domnul nostru Iisus Hristos.

De asemenea, Preasfinția Sa le-a reamintit credincioșilor importanța covârșitoare pe care Sfânta Tradiție o are în articularea dreptei învățături de credință, fiind într-o relație indisolubilă de complementaritate cu revelația cuprinsă în Sfânta Scriptură:

„Sărbătoarea de astăzi este întemeiată pe Sfânta Tradiție a Bisericii. De la începuturile vieții bisericești, Maica Domnului a fost în centrul misiunii Bisericii, iar ea a împărtășit celor apropiați toate cele pe care ea le-a trăit în cursul vieții sale pământești, de la Nașterea după trup a Fiului lui Dumnezeu înomenit, până la Răstignirea pe Cruce, Învierea cea de a treia zi, Înălțarea la ceruri, Pogorârea Duhului Sfânt și clipele petrecute împreună cu Sfinții Apostoli. Mărturiile Maicii Domnului și ale rudeniilor după trup ale Mântuitorului Iisus Hristos au fost cele care s-au consemnat în Sfânta Tradiție a Bisericii, care, pe lângă Sfânta Scriptură, este temeiul credinței noastre.

Așadar, sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului este una dintre sărbătorile închinate Preasfintei Fecioare care se fundamentează pe o veche tradiție iudaică, prin care pruncii curați erau aduși la templu, precum și Sfânta Maria a fost dusă de părinții ei, Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, la templul din Ierusalim pentru a fi afierosită Domnului, la vârsta prunciei, pentru a fi pregătită de Duhul Sfânt să devină ea însăși Templul Slavei lui Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu.”

 Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a adăugat tâlcuirea mistică pe care Părinții Bisericii noastre au teologhist-o, meditând la calitatea de Născătoare de Dumnezeu a Fecioarei Maria:

„Biserica o privește pe Maica Domnului ca pe o icoană a ei, icoană a Bisericii, pentru că ea L-a purtat pe Domnul Iisus Hristos în sine, așa cum Biserica Îl are pe Mirele ei, pe Păstorul și Arhiereul sufletelor noastre, în centrul ei. Ea este icoană a Bisericii, motiv pentru care în biserică ea este reprezentată în cel mai înalt loc al sfântului altar, fiind numită «cea mai înaltă decât cerurile», decât cetele îngerești, deoarece L-a născut cu trup pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit. Maica Domnului este și maica duhovnicească a tuturor celor care cred în Fiul ei și-L mărturisesc ca Domn și Dumnezeu și Mântuitor. De aceea, pe Maica Domnului noi trebuie să o vedem mai mult decât ca pe o simplă fecioară, trebuie să o vedem ca pe Născătoarea de Dumnezeu și astfel să o cinstim, ca imagine tainică a Bisericii care ne cuprinde pe toți.”          

La momentul liturgic potrivit, Episcopul Oradiei a hirotonit pe tânărul absolvent de teologie Nicolae Cătălin Văscan în treapta diaconiei pe seama bisericii parohiale Adormirea Maicii Domnului din Lugașu de Sus, Protopopiatul Oradea.

La finalul slujbei, Părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru bucuria pe care o împărtășește an de an sufletelor credincioșilor păstoriți de el prin prezența și slujirea Preasfinției Sale la sărbătoarea hramului bisericii. Părintele paroh a menționat însemnătatea deosebită a acestui an, când s-a împlinit un deceniu de la hirotonia sa întru preot și de la momentul nașterii duhovnicești a acestei smerite parohii, sperând ca până anul viitor lucrările de pictură să fie finalizate, urmând, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se poată săvârși și slujba de târnosire a noului sfânt lăcaș.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioşii parohiei Palota pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă față de Biserica dreptmăritoare, dar şi pentru noua biserică ce s-a zidit, spre slava lui Dumnezeu şi folosul duhovnicesc al dreptmăritorilor creştini din această enorie.

*

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici existând o puternică comunitate catolică, de etnie germană şi maghiară, având o bazilică de proporţii monumentale. În urmă cu peste zece ani, în acest sat s-au stabilit 50 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înfiinţat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredinţat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, după modelul Catedralei mitropolitane greceşti din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie. Prin jertfa credincioşilor și cu sprijinul unor binefăcători, în anul 2013 s-a reuşit executarea săpăturilor şi turnarea fundaţiei sfântului lăcaş, până la cota zero, iar în anul 2014, a început construcţia propriu-zisă. Din anul 2018 s-a început slujirea liturgică în noul sfânt lăcaș, iar din anul 2019 s-a început înfrumusețarea bisericii cu pictură în interior.